Vaasan yliopisto tutkii murroksen suuntaamista – pilottikohteena Vaasan kaupungin energiamurros

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto tutkii ja kehittää uudessa hankkeessa murroksen suuntaamiseen liittyviä toimintamalleja, joita on tarkoitus soveltaa Pohjanmaalla. Pilottikohteena uudessa BothniaTM-hankkeessa on Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma.
– Murroksen suuntaaminen eli Transition Management on viime vuosien aikana noussut maailmanlaajuisesti merkittäväksi tutkimusteemaksi. Syynä tähän ovat olleet etenkin kestävän kehityksen ja globaalin ilmastopolitiikan tavoitteet, joiden saavuttaminen vaatii laajaa ymmärrystä, sanovat markkinoinnin professori Arto Rajala, tutkijatohtori Mona Enell-Nilsson ja tutkija Petra Berg.
BothniaTM-hanke on jo järjestänyt yhden seminaarin murroksen suuntaamisesta ja sen mahdollisuuksista Vaasan yliopistolla. Mukana oli noin 20 tutkijaa ja asiantuntijaa.

– Mitä syvällisemmin ymmärrämme murrosprosessien systeemistä luonnetta ja kytkeytyneisyyttä, sitä paremmin kykenemme luomaan edellytyksiä ja voimme kehittää toimenpiteitä konkreettisten muutosten aikaansaamiseksi.

BothniaTM -hankkeessa halutaan syventää murroksen suuntaamisen tuntemusta ja siihen liittyvää osaamista sekä tutkijoiden että käytännön toimijoiden parissa. Tähän päästään Rajalan, Enell-Nilssonin ja Bergin mukaan rakentamalla monitieteinen tutkimusryhmä sekä paikallisten toimijoiden yhteinen alusta. Kehitettävän alustan on tarkoitus toimia myös jatkossa Vaasan kaupungin ja alueen muiden kehitystoimijoiden sekä korkeakoulujen kohtaamispaikkana.

–  Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman tavoite eli hiilineutraali Vaasa 2035, on erittäin kova. BothniaTM-hanke edistää tavoitteen saavuttamista. Hankkeen avulla vahvistamme osaamistamme, joka on ehdoton edellytys Vaasan menestymiselle. Saamme mahdollisuuden olla edelläkävijöitä muutoksen toteuttamisessa ja luoda aivan uudenlaisia menestystarinoita kotikaupunkiimme. Hanke myös vahvistaa entisestään hyvää yhteistyötä yliopiston ja kaupungin kesken, sanoo Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmasta vastaava kehittämispäällikkö Maija Alasalmi.

"Suurin haaste ajattelun muuttaminen"

Yhteisen alustan kehittämisessä on apuna Vaasan yliopiston lisäksi Rotterdamin Erasmus-yliopistossa toimiva DRIFT-instituutti, joka on Euroopan johtava murroksen suuntaamiseen keskittynyt tutkimus- ja koulutusinstituutti.

– Instituutilla on laaja kokemus korkeakoulujen, yritysten ja muiden organisaatioiden tukemisesta systeemisiin murroksiin liittyen. He ovat mukana hankkeessa vetämässä ja suunnittelemassa seminaareja ja työpajoja sekä toimivat sparraajina koko hankkeen ajan, kertoo Enell-Nilsson.

DRIFT-instituutin tutkijan ja neuvonantajan Roel van Raakin mukaan energiamurroksessa suurin haaste on ajattelun muuttaminen.

– Ihmiset ryhtyvät yleensä puhumaan rahasta, verotuksen ongelmista ja lainsäädännön muuttamisesta, kun on kyse siirtymisestä uusituvaan energiaan ja kestävään kehitykseen. Meidän näkemyksemme mukaan uusi järjestelmä vaatii näiden lisäksi etenkin ajattelun muuttamista. Kun vanhaa fossiilisiin polttoaineisiin rakentuvaa järjestelmää on rakennettu ja optimoitu vuosikausia, on vaikea ryhtyä ajattelemaan uudella tavalla ja hylätä vanhat rutiinit ja toimintamallit, sanoo van Raak.

DRIFT-instituutin lisäksi Vaasan yliopisto tekee hankkeessa yhteistyötä myös Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa.

– He ovat omassa tutkimushankkeessaan kehittäneet murrosareenassa käytettäviä työkaluja, joiden soveltamista BothniaTM -hankkeessa pyritään hyödyntämään. Hankkeen ensimmäiseen seminaariin osallistui tutkijoita Vaasan yliopiston eri tiedekunnista ja tutkimusryhmistä. Myös Åbo Akademi ja Novia olivat edustettuina Vaasan kaupungin edustajien lisäksi, Vaasan yliopiston tutkijat sanovat.

BothniaTM-hanketta rahoittavat Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahasto EAKR sekä Vaasan yliopisto ja Vaasan kaupunki.

Lisätietoa:

Professori Arto Rajala, Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Vaasan yliopisto, puh.  029 449 8141, arto.rajala(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?