Yrityksille uutta kasvua kiertotaloudesta ja jakamisbisneksestä – mikä kannattaa ja mikä ei?

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on mukana uudessa Tekesin rahoittamassa SHARE-hankkeessa, jossa tutkitaan millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisuusyrityksille voisi syntyä jakamistaloudesta. Yrityskumppanina hankkeessa on muun muassa Mustasaaressa sijaitseva Westenergy, jonka perinteisiä toimintatapoja uudet lakiuudistukset haastavat ja jolle jakamistalouden mallit voisivat tuottaa uutta kasvua.
Kiertotalouden uskotaan tuovan kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille tavoilla, jotka ohjaavat vähempään ympäristökuormitukseen.

Huoli maapallon ympäristöllisestä kapasiteetista, kestävyydestä ja luonnonresurssien riittävyydestä on kasvava ja aito. Tälläkin hetkellä kulutamme vuositasolla arviolta 1,6 kertaa enemmän resursseja kuin maapallo ehtii niitä uudelleen tuottamaan.

Ongelmana on, kuinka kasvattaa taloutta ja hyvinvointia ilman luonnonvarojen ylikulutusta.

– Kiertotalous on siinä mielessä mielenkiintoinen ympäristön huomioiva liiketoiminnan lähestymistapa, ettei se tuomitse kasvua tai demonisoi yrityksiä, vaan perustuu ajatukseen taloudellisesta järjestelmästä, jossa materiaalia ja resursseja ei tuhlata. Kiertotaloudessa pyritäänkin pitämään materiaalit ja resurssit käytössä niin kauan kuin mahdollista, säilyttää ne ja jopa lisätä niiden arvoa palveluiden ja älykkäiden ratkaisujen myötä, sanoo tutkijatohtori Karita Luokkanen-Rabetino Vaasan yliopistosta.

Kiertotalouden uskotaankin tuovan kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille tavoilla, jotka ohjaavat vähempään ympäristökuormitukseen muun muassa käyttämällä vähemmän resursseja, yhteiskäyttämällä ja jakamalla resursseja eri toimijoiden keskuudessa, tekemällä pitkäikäisiä ja kauan kestäviä tuotteita, käyttämällä tuotteita tai niiden komponentteja yhä uudelleen ja uudelleen, ja lopulta vähentämään jätteen määrää.

Share-hanke edistää ympäristöä säästävää liiketoimintaa

Vaasan yliopiston johtamisen yksikkö on mukana Tekesin rahoittamassa Share-hankkeessa, jossa edistetään ympäristöä säästävää liiketoimintaa resurssien jakamiseen ja yhteiskäyttöön liittyen. Tuttuja ja paljon julkisuudessa olleita jakamistalouden esimerkkejä ovat esimerkiksi asuntojen jakamiseen perustuva Airbnb ja kuljetuspalveluja tarjoava Uber.

Jakamistaloudella on valtava kasvupotentiaali ja sen myötä kaikki edellytykset nousta merkittäväksi osaksi niin kansallista kuin kansainvälistä taloutta. Luokkanen-Rabetinon mukaan teollisuuden jakamistaloudesta on kuitenkin suhteellisen vähän tutkimustietoa.

Share-hankkeessa rakennetaan ymmärrystä jakamistalouden liiketoimintapotentiaalista eri toimialoilla toimivien organisaatioiden kanssa.

– Pyrimme tunnistamaan, miten ja milloin jakaminen on yrityksille järkevää ja millaisia mahdollisuuksia siihen liittyy. Samoin analysoimme erilaisia jakamiseen perustuvia liiketoimintamalleja ja niiden liiketoimintapotentiaalia.

Westenergy ”aivan kiertotalouden ytimessä”

Vaasan seudulta tutkimustyötä toteutetaan yhdessä Mustasaaren kunnassa sijaitsevan Westenergyn kanssa, joka pitää huolta alueen kierrätettäväksi kelpaamattoman jätteen polttamisesta sekä prosessista syntyvän energian myymisestä kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

Westenergy toimii jäte- ja energia-aloilla ollen ihan kiertotalouden ytimessä. Eritoten meneillään olevat uudistukset niin jäte- kuin hankintalaissa haastavat yritysten perinteisiä toimintatapoja ja voivat sysätä yrityksiä kohti aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ja jakamistaloutta. Se tarjoaa varsin hedelmällisen perustan kierto- ja jakamistalouden tutkimukselle.

– Pyrimme tunnistamaan jätehuollon ekosysteemin toimijat ja heidän roolinsa. Etenkin olemme kiinnostuneita siitä, millaisia uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia jakamistaloudesta voisi syntyä. Olemme myös kiinnostuneita siitä, miten esimerkiksi tietoa jakamalla voidaan tehostaa nykyistä liiketoimintaa ja siihen liittyviä prosesseja, sanoo Luokkanen-Rabetino.

Tekes-rahoitteisen tutkimushankkeen konsortion muodostavat Vaasan yliopisto, VTT, Westenergy, Abloy, Roima ja Sharetribe. Tekes rahoittaa hanketta 311 000 eurolla, josta Vaasan yliopiston osuus on 155 000 euroa. Projektin rahoittajina on myös yrityksiä. Projektin kesto on vuosi ja seitsemän kuukautta.

Lisätiedot:

Projektin vastuullinen johtaja, professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopiston johtamisen yksikkö, p. 044 9710432, sähköposti: marko.kohtamaki(at)uwasa.fi
Projektipäällikkö, tutkijatohtori Karita Luokkanen-Rabetino, Vaasan yliopiston johtamisen yksikkö, p.029 449 8183, sähköposti: karita.luokkanen-rabetino(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?