Älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusalustalle merkittävä rahoitus – täydentää VEBICiä

Uutisen oletuskuva
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Vaasan seudun väliseseen kasvusopimukseen perustuen on myönnetty merkittävä rahoitus hankkeelle, jonka tavoitteena on toteuttaa uusi älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusalusta. Lisäksi Vaasan kaupunki ja VASEK osallistuvat hankkeeseen 180 000 euron vastinrahoituksella.Rahoituspäätöksen on tehnyt Pohjanmaan liitto, joka toimii paikallisesti valtionapuviranomaisena.

Älykkäiden sähköjärjestelmien Smart Energy Systems Research Platform (SESP) -hanke liittyy valtion ja Vaasan seudun välisen kasvusopimuksen teemaan digitalisaatio & innovaatioympäristö. Tänä vuonna alkava hanke on kaksivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on 900 000 euroa. Hankkeen päätoteuttaja on Vaasan yliopisto ja sen osatoteuttaja on Svenska handelshögskolanin Vaasan yksikkö.
Hanke täydentää VEBIC-tutkimuskeskuksen sisältöä siten, että biopolttoaine- ja polttomoottorilaboratorioiden lisäksi VEBICiin saadaan älykkäiden sähköjärjestelmien laboratorioympäristö.

Tärkeimmät hankkeessa toteutettavat ja sen jälkeen toiminnassa pysyvät kokonaisuudet ovat älykkäiden sähköjärjestelmien laboratorioympäristö, älykkäiden sähköjärjestelmien Big Data -tietovaranto, Living Lab -sovellukset sekä uudet liiketoimintakonseptit ja -mallit, jotka perustuvat älykkäiden sähköjärjestelmien datan hyödyntämiseen sekä erityisesti projektissa toteutettavan tietovarannon käyttöön.

– Projekti liittyy suoraan Vaasan seudun tärkeimpään teollisuudenalaan, eli energiateollisuuteen. Se täydentää rakenteilla olevan Vaasa Energy Business and Innovation Centren (VEBIC) sisältöä siten, että biopolttoaine- ja polttomoottorilaboratorioiden lisäksi VEBICiin saadaan älykkäiden sähköjärjestelmien laboratorioympäristö. Uuden laboratorioympäristön avulla voidaan tehdä monipuolista tutkimusta mukaan lukien sähköjärjestelmien simulointi sekä massiivinen datan kerääminen ja analysointi, sanoo kehittämispäällikkö Reino Virrankoski Vaasan yliopiston älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusryhmästä.

Hankkeen toteutuksen kautta vahvistetaan myös tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Vaasassa toimivien yliopistojen ja toimialan teollisuuden välillä sekä avataan uusia, entistä laajempia ja syvällisempiä mahdollisuuksia sille yhteistyölle, jota tähän asti on tehty paikallisesti Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Hankenin, Åbo Akademin, Novian ja alan teollisuuden kesken.

 

Smart Energy Systems Research Platform (SESP) -hankkeen tärkeimmät kokonaisuudet:

  1. Älykkäiden sähköjärjestelmien laboratorioympäristö, joka sijoitetaan VEBIC:in yhteyteen ja jonka keskeisiä osia ovat sähköverkkojen suojaus, automaatio ja ohjaus sekä niiden reaaliaikainen simulointi.
  2. Älykkäiden sähköjärjestelmien Big Data -tietovaranto, joka päivittyy jatkuvasti uusilla mittaustiedoilla, ja sisältää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista dataa. Tietovaranto on kaikkien käytettävissä, ja yhtenä tavoitteena onkin että sen hyödyntämisestä kiinnostuisivat jatkossa sekä suomalaiset että kansainväliset tutkimusryhmät. Tietovaranto sijoitetaan myös VEBIC:in yhteyteen.
  3. Living Lab -sovellukset, jotka sijaitsevat todellisissa energiajärjestelmissä, ja ovat yhteydessä VEBIC:issä olevaan älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimuslaboratorioon, useimmat niistä reaaliaikaisesti.
  4. Uudet liiketoimintakonseptit ja -mallit, jotka perustuvat älykkäiden sähköjärjestelmien kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen datan hyödyntämiseen sekä erityisesti projektissa toteutettavan tietovarannon käyttöön.

Lisätietoja:

Reino Virrankoski, kehittämispäällikkö, Vaasan yliopisto, älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusryhmä

puh. 029 449 8328, sähköposti: reino.virrankoski(at)uwasa.fi

 

Erkki Antila, dekaani, Vaasan yliopisto, teknillinen tiedekunta

puh. 029 449 8271, sähköposti: erkki.antila(at)uwasa.fi

Lisää VEBICistä: www.vebic.fi

Mitä mieltä olit jutusta?