Sähköt poikki, missä vika? – Maasulkuvikojen paikallistamiseen uusi menetelmä ja keksintö

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkijat ovat kehittäneet Protect-DG-tutkimushankkeessa uusia tekniikoita sähköverkon vikatilanteisiin ja hajautetun energian tuotannon hallintaan.
Yksi sähkönjakeluverkkojen suurimmista haasteista on ollut maasulkuvikojen paikallistaminen.
– Tutkimuksen mukaan niin sanottuun virran vastakomponenttiin perustuva menetelmä näyttää erittäin lupaavalta. Tähän tekniikkaan liittyen tehtiin myös keksintö, jonka hyödyntämisestä on käynnistetty neuvottelut Vaasan yliopiston ja kahden yrityksen kesken, sanoo Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi.
IEC 61850 -standardin käyttöä demonstroitiin energian pientuotannon hallinnassa ja LoM-suojauksessa.

Protect-DG-tutkimushankkeen tulosseminaari järjestettiin Vaasan yliopistolla tiistaina 19. syyskuuta. Kaksi vuotta kestänyt hanke toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeen päärahoitus tuli Euroopan aluekehitysrahastosta Tekesin INKA-ohjelman kautta. Rahoitusta täydensivät Energiateollisuuden Sähkötutkimuspooli sekä joukko yrityksiä, jotka toivat hankkeeseen myös asiantuntemusta johtoryhmätyöskentelyn kautta.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää menetelmiä keskijänniteverkon vianpaikannukseen, tahattoman saarekekäytön estämiseen ja pientuotannon ohjaukseen, erityisesti verkkoon syötettävää signaalia hyödyntäen tai IEC 61850 -standardia soveltaen.

Kansainvälistä sähköasemien ja älykkäiden sähköverkkojen IEC 61850 -standardia sovellettiin tutkimuksessa demonstroimalla sen mahdollisuuksia saarekekäytön estosuojauksessa ja valokaarisuojauksessa. Sovellusmahdollisuuksia löydettiin myös sähkön pientuotannon ja mikrosähköverkkojen ohjauksessa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusosuus tuotti uraauurtavaa tutkimusta ohjelmistoradiotekniikan soveltamisessa sähköverkkoa hyödyntävässä tiedonsiirrossa ja sen sovelluksissa.

Vaasan yliopistossa sähköverkkoihin liittyvän osaamisen kehittäminen jatkuu juuri käynnistyneessä kaksivuotisessa VINPOWER-projektissa.

Lisätietoja: Professori Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto, Sähkö- ja energiatekniikan yksikkö, puh. 029 449 8287, kimmo.kauhaniemi(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?