Väitös: Pirulliset ongelmat vesittävät organisaatiomuutoksia

Uutisen oletuskuva
Juha Lindellin hallintotieteen alan väitöskirjatutkimuksen mukaan organisaatiomuutokset voivat vesittyä, koska niissä vaanivia pirullisia ongelmia ei oteta johtamisessa huomioon ja ratkota kokonaisvaltaisella tavalla.– Muutoksia tapahtuu organisaatioissa jatkuvasti, mutta on esitetty, että jopa 90 prosenttia muutosyrityksistä epäonnistuu. Organisaatioille on kuitenkin elintärkeää saada muutoksia onnistumaan ja asialle tulee tehdä jotain, toteaa Vaasan yliopistossa väittelevä Lindell.
Juha Lindellin mukaan pirullisen ongelman voi selättää yhteistoiminnallisuudella ja moniäänisyydellä. Kuva: Riikka Kalmi

Lindellin mukaan yhtenä syynä epäonnistuneeseen organisaatiomuutokseen voi olla kaltoin kohdeltu pirullinen ongelma.

Pirulliset ongelmat ovat laajoja haastavia kokonaisuuksia, jotka koskettavat usein koko organisaatiota ja myös monia sen ulkopuolisia tahoja. Esimerkiksi irtisanomisuhka organisaatiossa voi levittää vaikutuksensa koko organisaatioon ja sen ulkopuolelle, vaikka se ei koko organisaatiota koskisikaan.

Uusi menetelmä pirullisten ongelmien ratkaisuun

Organisaatiota muutoksessa vaanivan pirullisen ongelman voi selättää yhteistoiminnallisuudella ja moniäänisyydellä.

Lindell kehitti tutkimuksessaan deliberatiivisen eli puntaroivan organisaatioraadin pirullisten ongelmien ratkomiseen ja muutoksen tekemiseen yhteistoiminnallisesti ja moniäänisesti. Tarkoituksena on osallistaa pirullisen ongelman eri tahot dialogiseen ratkaisutyöhön.  Mukana organisaatioraadissa ovat siis kaikki ongelmaan liittyvät tahot, eikä esimerkiksi ainoastaan asiakkaita asiakasraatien tapaan tai tiettyä ryhmää organisaatiosta fokus-ryhmien tapaan. Eri näkökulmat jalostuvat yhdessä ja siten luovat organisaation arjen kestäviä ratkaisuja.

Organisaatioraatia testattiin tutkimusta varten kahteen kertaan Vaasan yliopistolla. Sitä on hyödynnetty myöhemmin eri variaatioin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Vaasan keskussairaalan onkologian klinikalla sekä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian klinikalla.

Pirulliset ongelmat vaativat yhteispeliä

Lindell tutki väitöskirjassaan ”Muutosjohtajuuden pirullinen puoli”, kuinka pirullisen ongelman kohtaaminen organisaatiomuutoksessa muuttaa johtamisen vaatimuksia sekä tapaa ratkoa ongelmia.

Erilaiset ongelmat vaativat toisistaan poikkeavia johtamistyylejä sekä ratkaisutapoja.

– Pirullisen ongelman ratkominen tapahtuu yhteistoiminnallisesti ja moniäänisesti sen eri näkökulmat huomioiden. Samaa se vaatii myös johtamiselta.

Deliberatiivinen organisaatioraati -menetelmä yhdistää pirullisen ongelman kohdejoukon edustavasti pienoiskoossa käymään laadukasta ja tavoitteellista keskustelua ratkaisuehdotusten aikaansaamiseksi.

– Edustavuus rakentuu demografisista tekijöistä kuten sukupuoli, ikä, koulutus tai asema organisaatiossa sekä asenteellisista tekijöistä. Asema organisaation sosiaalisessa verkostossa voi myös vaikuttaa.

Organisaatiossa pirullista ongelmaa ei välttämättä pystytä ratkomaan organisaation rajojen sisällä tai virallisen organisaation voimin. Tällöin myös johtamistyylin on huomioitava nämä asiat.

– Onkologian raadissa huomattiin, että potilaiden lisäksi esimerkiksi syöpäjärjestöt ovat merkittävä osa kokonaisuutta ja ne tulee ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja muutokseen.

Pirullisten ongelmien yhteydessä organisaatiomuutokset voivat onnistua nykyistä paremmin deliberatiivisen muutosideologian avustamana moniäänistä ja yhteistoiminnallista tietä, jota organisaation rakenne ja toimintatavat tukevat.

Lisätiedot

Juha Lindell, 029 449 8380, sähköposti: juha.lindell(at)uwasa.fi

Lindell, Juha (2017) Muutosjohtajuuden pirullinen puoli. Acta Wasaensia 375.

Julkaisun pdf

Julkaisun tilaukset

Väittelijän tiedot

Juha Lindell on syntynyt vuonna 1982 Tampereella. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Messukylän lukiosta vuonna 2002. Hän valmistui vuonna 2008 hallintotieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta.

Lindell asuu nykyään Kangasalla. Hän toimii yliopistonlehtorina Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen Helsingin maisteriohjelmassa.

Väitöstiedot

HTM Juha Lindellin sosiaali- ja terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Muutosjohtajuuden pirullinen puoli” tarkastetaan perjantaina 16.6.2017 klo 12 alkaen auditorio Nississä (Tritonia).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jari Stenvall ja kustoksena professori Pirkko Vartiainen.

Mitä mieltä olit jutusta?