Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat: todistuksen avulla sisäänpääsyä laajennetaan, ...

Uutisen oletuskuva
Todistuksen arvosanojen perusteella tehtävä valinta eli todistusvalinta on tulossa yhdeksi väyläksi päästä yliopistoon. Avuksi on kehitetty ylioppilastodistuksen pisteytystyökalu.
Vaasan yliopiston kaikkiin korkeakoulujen yhteishaussa mukana oleviin kandidaattiohjelmiin valitaan opiskelijoita todistusten perusteella ensi keväänä.

Yliopistot valmistautuvat ottamaan todistusvalinnan yhdeksi valintaväyläksi vuoteen 2020 mennessä. Todistusvalintaa varten opiskelijavalintojen uudistamishankkeessa on kehitetty pisteytystyökalu, jonka avulla kukin koulutusala voi rakentaa sopivan ylioppilastutkinnon pisteytyksen. Tavoitteena on, että alakohtaiset ylioppilastutkinnon pisteytykset julkaistaan viimeistään elokuussa 2018.

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä opiskelijavalintahankkeiden kanssa järjestämässä seminaarissa 7.11.2017.

Vaasan yliopiston kaikkiin korkeakoulujen yhteishaussa mukana oleviin kandidaattiohjelmiin (5 kpl) valitaan opiskelijoita todistusten perusteella ensi keväänä. Hakukohteesta riippuen todistuksilla valitaan 20–60 % uusista opiskelijoista.

Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom näkee todistusvalinnassa paljon hyvää, vaikka haasteitakin on.

– Olisi erinomaista, jos samat koulutusalat pisteyttäisivät ylioppilastutkinnon samalla tavalla kaikissa yliopistoissa. Tähän pyritään, mutta se edellyttää vielä paljon yhteistyötä yliopistojen välillä. Mitä yhtenäisempänä koulutusala esittäytyy, sitä selkeämpänä se näyttäytyy hakijoille, Lindblom sanoo.

Äidinkielen ja matematiikan osaaminen korostuu

Pisteytystyökalun avulla ylioppilastutkinto voidaan pisteyttää kullekin koulutusalalle sopivaksi. Koulutusala voi painottaa ylioppilastutkinnon yksittäistä ainetta, kieliä tai luonnontieteellisiä aineita.

Äidinkieli ja matematiikka painottuvat pisteytystyökalussa, sillä niiden opiskeluun halutaan kannustaa.

Hakijan näkökulma ohjaa valintojen kehittämistä

Uudistushankkeen tavoitteena on lisätä valintayhteistyötä ja kehittää todistusvalinnan rinnalle myös muita sisäänpääsyn väyliä. Hakijan näkökulma on vahvasti mukana suunnittelussa.

Hankkeeseen sisältyy lisäksi opiskelijavalintaan liittyvä tutkimus- ja selvitystyö.

Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin kärkihankkeisiin ja sen rahoitus jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

Lisätietoja hankkeesta
Hankkeen verkkosivut: http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/
Ohjausryhmän puheenjohtaja, vararehtori Sari Lindblom sari.lindblom@helsinki.fi, p. 02941 20628
Projektipäällikkö Ulla Sarajärvi ulla.sarajarvi@helsinki.fi, p. 02941 40335

Lisätietoja uudistuksesta Vaasan yliopistossa
Päällikkö Francesca Cucinotta, Opiskelun ja opetuksen palvelut, francesca.cucinotta(at)uwasa.fi, p. 029 449 8137

Mitä mieltä olit jutusta?