Väitös: Miten nuori kansainvälistyvä pk-yritys voi saavuttaa globaalia markkinointimenestystä?

Uutisen oletuskuva
Kansainväliseen kasvuun pyrkivillä startupeilla ja nuorilla pk-yrityksillä ei tyypillisesti ole huimia summia tai muita resursseja käytettävänään markkinointiin. Mikä siis keinoksi, kun pyritään valloittamaan maailma vähillä resursseilla?


Kauppatieteen maisteri Man Yang on tutkinut väitöskirjassaan niukasti resursseja omaavien, nopeasti kansainvälistyvien yritysten globaalia markkinointia.– Tutkimustulokset osoittavat että kansainvälinen yrittäjämäinen markkinointi on tärkeää nuorille kansainvälistyville pk-yrityksille, koska se parantaa yritysten markkinointimenestystä kansainvälisillä markkinoilla, sanoo Vaasan yliopistossa keskiviikkona väittelevä Yang.
Man Yangin mukaan nopeasti kansainvälistyvien pk-yritysten kannattaa kansainvälisessä yrittäjämäisessä markkinoinnissa noudattaa ns. välittömän päätöksenteon logiikkaa.

Kansainvälisessä yrittäjämäisessä markkinoinnissa yritykset luovat ja havaitsevat ennakoivasti uusia markkinamahdollisuuksia. Ne käyttävät innovatiivisia tapoja uusien asiakkaiden hankintaan ja vanhojen asiakkaiden pitämiseen. Yritykset myös hyödyntävät omien verkostojensa ja yhteistyökumppaneidensa resursseja arvonluonnissa sekä riskienhallinnassa kansainvälisillä markkinoilla.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että päätöksentekijöiden aiempi kokemus kansainvälisestä yrittäjyydestä sekä kansainvälisestä markkinointisuunnittelusta paransi yrityksen kansainvälistä markkinointimenestystä.

Välittömän toiminnan päätöksenteko tepsii epävarmuudessa

Tulosten mukaan nopeasti kansainvälistyvät pk-yritykset toimivat epävarmoissa olosuhteissa ja hyödyntävätkin useammin välittömän toiminnan päätöksentekoa kuin suunnitelmallisen toiminnan päätöksentekoa

– Välittömän toiminnan päätöksenteon lähtökohtana on käyttää hyväksi omaa tietopohjaansa, kokemuksiaan ja verkostojaan markkinavaihtoehtojen löytämiseksi ennemmin kuin asettaa tavoitteita perinteisten markkina-analyysien perusteella, sanoo Yang.

Tutkimus kannustaa etenemään kokeilemalla, jotta löydettäisiin asiakasryhmiä, joiden tarpeisiin uuden innovaation ominaisuudet parhaiten vastaavat. On myös tärkeää, että tuotteita kehitetään yhdessä ensimmäisen asiakasryhmän kanssa ostajien varmistamiseksi jo ennen tuotteen lanseerausta kansainvälisille markkinoille.

Suurten kansainvälisten yritysten tulisi tutkimuksen mukaan hyödyntää suoraa pääomasijoitustoimintaa liiketoiminta-aloilla, joilla on suuri kasvupotentiaali. Näin edistettäisiin innovaatioiden syntymistä sekä kansainvälistä yrittäjämäistä markkinointia. Samalla inspiroitaisiin myös muutosjohtamista ja tehostettaisiin luovuutta koko organisaatiossa.

Yhdistely voi auttaa kehittämään kansainvälistä yrittäjämäistä markkinointia

Tutkimustulosten perusteella Yang suosittelee, että johto tukisi yrityksen keskitason markkinointijohtajien toteuttamaa bricolagea eli jo olemassa olevien resurssien yhdistelyä uudella tavalla uudenlaisten mahdollisuuksien toteuttamiseksi. Tämä tehostaisi verkostointia, toimintojen sekä liiketoimintayksikköjen välistä yhteistyötä sekä rohkaisisi kumppanuuteen ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Hän myös kehottaa monikansallisten yritysten markkinointijohtajia siirtämään ja yhdistelemään yrityksen sisäisiä ja ulkoisia resursseja tavoitellessaan kansainvälistä yrittäjämäistä markkinointia kuten yhdessä innovointia, sekä asiakasarvon yhteiskehittelyä.

– Suosittelen, että päättäjät ja pääomasijoittajat kiinnittävät huomiota yrityksen tärkeimpiin päätöksentekijöihin arvioidessaan yritystä. Pelkän systemaattiseen analysointiin pohjautuvan liiketoimintasuunnitelman arvioinnin sijaan päättäjien tulisi ymmärtää, että yrityksen päätöksentekijät voivat hyödyntää välittömän toiminnan päätöksenteon tai yhdistelyn logiikkaa, mikä saattaa lisätä yrityksen menestymismahdollisuuksia, Yang sanoo.

Lisätiedot

Man Yang, puh. 045 153 6130, sähköposti: man.yang(at)uwasa.fi

Yang, Man (2017) International entrepreneurial marketing. Decision making in international business. Doctoral Dissertation.

Julkaisun tilaukset: man.yang(at)uwasa.fi

Tietoa väittelijästä

Man Yang on syntynyt vuonna 1986 Jingzhoussa Kiinassa. Hän on suorittanut taloustieteen kandidaatin tutkinnon Hubei University of Economicsissa vuonna 2007 ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 2011.

Hän on työskennellyt opetusalalla Kiinassa sekä osa-aikaisissa markkinointiviestinnän tehtävissä WE Tech Solutionsilla Suomessa sekä apurahatutkijana Vaasan yliopistossa.

Väitöstilaisuus

KTM Man Yangin markkinoinnin alaan kuuluva väitöstutkimus “International entrepreneurial marketing: Decision-making in international business” tarkastetaan keskiviikkona 29.11.2017 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (K218, Tritonia).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Svante Andersson (Halmstad University, Ruotsi) ja kustoksena professori Peter Gabrielsson. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Mitä mieltä olit jutusta?