Valtakunnallinen tiedotushanke viestii liikenteen muutoksesta maaseudun näkökulmasta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Levón-instituutti koordinoi uutta valtakunnallista "Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi" -tiedotushanketta.
Uusi laki liikenteen palveluista helpottaa alan yrittäjyyttä ja ohjaa digitaalisuuden lisäämiseen.
Maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen on tärkeää kiinnittää huomiota, koska pitkät etäisyydet ja ohuet henkilö- ja tavaravirrat nostavat näihin liittyviä kustannuksia.
Tiedotushanketta koordinoi Levón-instituutin projektipäällikkö Heli Siirilä.

Liikenteen toimintaympäristö on parhaillaan suuressa muutoksessa. Kaksivuotinen valtakunnallinen tiedotushanke kerää, työstää ja jakaa tietoa siitä, kuinka kokonaisuudessaan 1. heinäkuuta 2018 voimaan astuvaa lakia liikenteen palveluista voidaan hyödyntää maaseudulla kuljetuksissa ja liikkumisessa. Lakimuutos muun muassa vähentää liikenteen viranomaissääntelyä, helpottaa alan yrittäjyyttä sekä ohjaa digitaalisuuden lisäämiseen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikkumisen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen. Maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen on tärkeää kiinnittää huomiota, koska pitkät etäisyydet ja ohuet henkilö- ja tavaravirrat nostavat näihin liittyviä kustannuksia. Digitaalisia välineitä hyödyntämällä voidaan esimerkiksi  tehdä näkyväksi liikennevirtaa, lisätä kuljetusten yhdistelyä ja siten tehostaa toimintaa. Sujuvalla liikenteellä on vaikutusta myös alueiden elinvoimaan.

Viestintä keskittyy kertomaan, miten lakimuutosta voidaan hyödyntää yhdessä digitaalisten välineiden kanssa erilaisissa maaseudun pk-yrityksissä. Hankkeessa kerätään myös tietoa hyvistä kokeiluista, käytännöistä ja kehityshankkeista koko Suomesta ja jaetaan tietoa valtakunnallisesti. Tiedonjako tapahtuu ensisijaisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen. Näitä ovat pääasiassa webinaarit, Youtube-videot, Facebook-ryhmä ja erilaisten tekstien tuottaminen sekä osallistuminen tapahtumiin.

Hankkeen rahoittaja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / Valtakunnalliset hankkeet. Hankeaika on 1/2018-2/2020. Hankkeen pääkoordinoija on Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Kumppanina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Yhteystiedot:

Vastuuorganisaatio ja koordinaattori:
Vaasan yliopisto, Levón-instituutti
Projektipäällikkö Heli Siirilä
heli.siirila(a)uwasa.fi, 029 449 8557
Twitter: @HSiiril
www.uwasa.fi/levon

Lisätietoa hankkeesta:

Verkkosivut: www.vtt.fi/maasdigiboksi
Twitter: @MaasDigiboksi                                                                             
Facebook-ryhmä Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi
Youtube-kanava Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi


Mitä mieltä olit jutusta?