Uusi henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä: Jos esimies ei voi hyvin – kaikkien ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uuden henkilöstöjohtamisen professorin Liisa Mäkelän mukaan yrityksissä ja organisaatioissa olisi tärkeää ymmärtää esimiesten työhyvinvoinnin merkitys ja seuraukset.

– Jos esimies ei voi hyvin, hän ei myöskään kykene hyvään johtajuuteen työssään. Tällöin myös hänen alaistensa työhyvinvointi kärsii, Mäkelä sanoo.
Henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä on kiinnostunut, millaisia organisatorisia seurauksia työhyvinvoinnilla ja -pahoinvoinnilla on. Hän haluaa myös etsiä tapoja, joilla voidaan edistää työhyvinvointia.
Liisa Mäkelä

Henkilöstöjohtamisen laajassa tutkimuskentässä uutta professoria kiinnostaakin juuri työhyvinvoinnin tutkiminen: mistä se syntyy ja mihin kaikkeen työhyvinvointi organisaatioissa ja työyhteisöissä oikein vaikuttaa.

– Hyvinvointia tukeva henkilöstöjohtaminen vahvistaa organisaatioiden tuloksentekoa, sillä vain jaksava ja hyvinvoiva henkilöstö voi pitkällä tähtäimellä suoriutua työstään hyvin.

"Hyvä estolääke työpahoinvoinnille"

Millaisin keinoin työhyvinvointia organisaatioissa voitaisiin sitten lisätä? Mäkelällä on tähän hyvä ehdotus.

– Organisaatioissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ihmisillä olisi mahdollisuus eri tavoin vaikuttaa omaan työhönsä, eli kuten sanotaan: tuunata sitä.

Mäkelän mukaan mahdollisuus tuunata omaa työtään lisää ihmisten innostusta työhönsä.

– Se voi toimia myös ”estolääkkeenä” työpahoinvoinnille, sanoo Mäkelä.

Hyvinvointi muuttuvassa työelämässä

Joulukuussa Vaasan yliopistossa professorina aloittanut Mäkelä on tuplatohtori. Hän on väitellyt johtamisen alalta kauppatieteiden tohtoriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2009 ja filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan psykologia.

Mäkelä on aiemmin toiminut Vaasan yliopistossa erilaisissa tehtävissä: muun muassa yliopistotutkijana ja Suomen Akatemian post doc -tutkijana. Hän on julkaissut useita tutkimusartikkeleita johtamisen alan arvostetuissa tieteellisissä lehdissä ja on ollut kansainvälisessä tutkijavaihdossa Australiassa sekä Ranskassa. Vuonna 2014 Mäkelä sai Vuoden tutkimusteko -palkinnon Vaasan yliopistolta.

– Olen juuri nyt kiinnostunut tutkimuksessa etenkin kahdesta pääteemasta: hyvinvoinnista muuttuvassa työelämässä ja kansainvälisten asiantuntijoiden hyvinvoinnista. Miten esimerkiksi työn digitalisaatio vaikuttaa hyvinvointiin? Entä miten hyvinvointi ilmenee erilaisissa töissä ja millaisia erityisiä työn vaatimus- ja voimavaratekijöitä kussakin tutkittavassa työkentässä on ja miten ne vaikuttavat hyvinvointiin?

Rohkeasti uusia opetusmenetelmiä

Tutkimuksen lisäksi myös opetus on Mäkelälle sydämen asia. Hän on työskennellyt yliopisto-opetuksen parissa pitkään ja opettanut viime aikoina etenkin akkreditoidussa Master’s Degree Programme in International Business -maisteriohjelmassa.

Mäkelä on tunnettu erilaisten opetusmenetelmien hyödyntämisestä. Hän muun muassa otti tänä vuonna koirat mukaan johtamisen kurssin pienryhmätyöhön.

– Suosin opetuksessani yhteistoiminnallisuutta ja hyödynnän muun muassa ongelmaperustaista oppimista. Olen kokeillut myös eläinavusteista pedagogiikkaa koirieni avulla, hän kertoo.

Mäkelä kertoo, että Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä on pitkät perinteet laadukkaasta ja korkeatasoisesta opetuksesta. Opetuksessa yhdistyvät yleinen teoreettinen tieto, opettajan oma tutkimus ja näiden vahva linkitys työelämään.

Lisätiedot:

Henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8447, sähköposti:liisa.makela(at)uwasa.fi

FAKTA

Liisa Mäkelä

  • s. 1972 Tampere
  • Filosofian tohtori (psykologia) 2016, Tampereen yliopisto
  • Kauppatieteiden tohtori (johtaminen) 2009, Vaasan yliopisto
  • Dosentti, Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen ja kansainväliset työurat, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 2014
Mitä mieltä olit jutusta?