Professori Merja Koskela jäseneksi Suomalaiseen Tiedeakatemiaan

Uutisen oletuskuva
Professori Merja Koskela Vaasan yliopiston viestintätieteiden yksiköstä on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja tieteenharjoittajia, jotka edustavan tieteen kärkeä. Tiedeakatemian kotimaisia jäseniä on noin 700 ja ulkomaisia noin 200.
– On hienoa tulla kutsutuksi Tiedeakatemian jäseneksi. Kutsu on merkki siitä, että tutkijan työtä arvostetaan. Näitä tilanteita ei kovin usein osu kohdalle. Jäsenyys antaa mahdollisuuden osallistua entistä tiiviimmin tieteen tekemistä ja tutkijoita koskevaan valtakunnalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, professori Koskela sanoo.
Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi valittu professori Merja Koskela sai äskettäin apurahan Suomen Pörssisäätiöltä sijoittajaviestinnän tutkimukseen.

Suomalainen Tiedeakatemia on perustettu vuonna 1908. Kyseessä on yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Seura järjestää tilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Lisäksi Tiedeakatemia jakaa apurahoja.

Merja Koskelan mukaan Suomalaisella Tiedeakatemialla voi nähdä olevan yhä tärkeämmän roolin juuri tässä ajassa, kun tutkimuksen ja tieteellisen tiedon arvostus tuntuu olevan laskussa.

– Nyt tarvitaan tieteen puolestapuhujia korostamaan perustutkimuksen ja tutkijoiden yhteisistä intresseistä lähtevän tutkimuksen tarpeellisuutta ja pitkäaikaista vaikuttavuutta. Tätä tehtävää täyttää osaltaan Tiedeakatemia, joka myös ajaa nuorten tutkijoiden asemaa ja näkyvyyttä.

Miten tehdä vaikeista asioista ymmärrettäviä?

Koskela on Johtamisen käytännöt ja diskurssit -tutkimusryhmän ja Viestinnän monialaisen maisteriohjelman johtaja Vaasan yliopistossa. Hän on myös Vaasan yliopiston hallituksen jäsen. Koskela on keskittynyt tutkimuksissaan tekstintutkimukseen, viranomaisviestintään, organisaatioiden kielenkäyttöön ja sijoittajaviestintään.

– Oman tutkimukseni ytimessä on aina ollut kiinnostus siihen, miten vaikeista asioista tehdään ymmärrettäviä. Tämä yleispätevä kysymys on johtanut minut eri aihepiirien pariin aina tieteen popularisoinnista visuaaliseen viestintään, filosofien kirjoittamiskäytännöistä kaksikielisiin kokouksiin ja viimeksi sijoittajaviestinnän pariin, Koskela kertoo.

Koskela työryhmineen sai toukokuussa Suomen Pörssisäätiöltä apurahan sijoittajaviestinnän tutkimukseen eurooppalaisissa pörssiyrityksissä.

Ala on jatkuvassa muutoksessa, se näkyy niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin.

– Viestinnän nopeasti muuttuva arki tarjoaa tutkijalle jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia haasteita, joiden pohjalta kehitämme myös viestinnän koulutusta Vaasan yliopistossa. Uusi kandidaattiohjelma käynnistyy syksyllä 2017, ja maisteriohjelmia päivitetään jatkuvasti.

Suomalaiseen Tiedeakatemiaan valittu Koskela kertoo, että kaikkein parasta professorin työssä on opiskelijoiden ohjaaminen tutkimusoivallusten pariin.

 

Lisätiedot: Merja Koskela, professori, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8353, merja.koskela(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?