Tekoälytutkija Jouni Lampista on siteerattu yli 10 000 kertaa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston ohjelmistotekniikan professori Jouni Lampisen julkaisuihin on viitattu yli 10 000 kertaa. Kymmenentuhannen sitaatin rajapyykki ylittyi hiljattain ja on tällä hetkellä 10098. Tällä määrällä Lampinen on Vaasan yliopiston viitatuin tutkija Google Scholarissa. Hän on samalla yksi viime vuosien viitatuimpia tietojenkäsittelytieteiden tutkijoita Suomessa.
Professori Jouni Lampinen esitteli rehtori Jari Kuusistolle evoluutiolaskentaan liittyvää tutkimustaan.

Lampinen on tekoälytutkija, joka tutkii etenkin laskennallista älykkyyttä, evoluutiolaskentaa sekä globaalia optimointia.

Hän on tunnettu etenkin differentiaalievoluutioalgoritmin kehittäjänä.

– Olin yksi pioneereista yhdessä Berkeleyn yliopiston Rainer Stornin ja Kenneth Pricen kanssa. Storn ja Price julkaisivat perusidean noin 1995 ja ryhdyin kehittämään algoritmia heidän kanssaan.  Laajensin esimerkiksi vaiheittain algoritmia soveltuvaksi ratkaisemaan yhä laajemman joukon erityyppisiä globaalin optimoinnin ongelmia. Tutkimuksemme sai tiedemaailmassa jalansijaa etenkin sen jälkeen, kun järjestimme ensimmäistä kertaa erityissession differentiaalievoluutiosta maailmanlaajuisessa laskennallisen älykkyyden IEEE -konferenssissa vuonna 2006, sanoo Lampinen.

Differentiaalievoluutioon liittyy myös hänen siteeratuin julkaisunsa eli Lampisen, Rainer Stornin ja Kenneth Pricen yhdessä kirjoittama oppikirja ”Differential evolution: a practical approach to global optimization”. Springerin kustantamaan julkaisuun on Google Scholarin mukaan viitattu 5447 kertaa.

– Minulta, Stornilta ja Pricelta kysyttiin useissa sähköposteissa, että onko differentiaalievoluutiosta olemassa mitään oppikirjaa - sellaista kun ehdottomasti tarvittaisiin. Päätimme ryhtyä toimeen ja kirjoitimme kirjan, jossa oli mukana teorian lisäksi myös useita käytännön esimerkkejä. Kirja on julkaisemisensa jälkeen ollut yksi alan viitatuimpia perusteoksia, Lampinen kertoo.

Myös monet muut Lampisen artikkelit ovat saaneet paljon viittauksia. Hän muistuttaa, että ne eivät alun perin olleet – kuten ei myös hän itsekään – kovin tunnettuja tiedeyhteisössä, pikemminkin voisi puhua marginaalitutkimuksesta, jota julkaistiin marginaalijulkaisuissa.

– Vaikka minusta ja muista differentJouni Lampinen 1 small.jpgiaalievoluutiota tutkineista kollegoistani aiheet olivat äärimmäisen tärkeitä, niin julkaisut olivat alun perin iso riski. Viittausten sijaan oli suuri mahdollisuus, että artikkelit vain unohdettaisiin. Olenkin hyvin iloinen siitä, että monet tutkijat ovat myöhemmin löytäneet nämä julkaisut, sanoo Lampinen.

Lampinen kertoo olevansa kriittinen ”JUFO-uskontoa” kohtaan. JUFO eli Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten julkaisukanavien luokitusjärjestelmä, jota käytetään tieteellisen julkaisutiedon laadun indikaattorina yliopistojen rahoitusmallissa.

– Jos julkaisu on hyödyllinen, muut tutkijat kaivavat sen esiin ja viittaavat siihen, riippumatta siitä, missä olet alun perin sen julkaissut. Jos se ei ole kenellekään hyödyllinen, niin kukaan ei viittaa siihen, vaikka se olisi julkaistu korkeimmassa JUFO-luokassa suurin kustannuksin ja viivein.

Hän sanookin, että paras tapa saada viittauksia on osallistua ahkerasti kansainvälisiin tutkimuskonferensseihin ja kasvattamalla verkostoa. Nuorten tutkijoiden olisikin hänen mukaansa tärkeää julkaista myös alansa kansainvälisissä konferensseissa.

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto onnittelee professori Lampista kymmenestätuhannesta sitaatista.

– ­­Vaasan yliopisto on ylpeä tutkijoistaan, ja on aika antaa erityiskiitokset Jounille. Hänen arvokas algoritmeihin kohdistuva tutkimuksensa on saavuttanut mittavaa kansainvälistä huomiota. Tämä on varmasti innostava esimerkki meille kaikille. Vaasan yliopisto jatkaa voimakasta uudistumistaan, ja panostamme laatuun niin tutkimuksessa, koulutuksessa kuin myös yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa, Kuusisto sanoo.

Lisätietoja: Professori Jouni Lampinen, p. 029 449 8294, jouni.lampinen(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?