IRIS etsii älykkäitä ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen – Vaasan yliopisto, ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja teknologiakeskus Merinova osallistuvat uusia kaupunkikehityksen innovaatioita, liiketoimintamalleja ja ratkaisuja kehittävään IRIS-hankkeeseen (Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities). Kyseessä on EU-hanke, joka on saanut tuntuvan, 18 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horisontti 2020 -ohjelman Älykkäät kaupungit -osiosta. Viisivuotisessa hankkeessa on mukana 43 toimijaa seitsemästä eri maasta.
IRIS tuo laajaa näkyvyyttä Vaasan yliopistolle energian ja kestävän kehityksen edelläkävijänä yhdessä Vaasan kaupungin ja Merinovan kanssa. Kuva: IRIS-hankkeen sivut

Vaasan yliopiston markkinoinnin professori Arto Rajala kertoo, että hankkeessa on viisi kokonaisuutta: energiapositiiviset alueet, älykäs energian käsittely ja älykäs e-liikkuvuus, digitaalisten kaupunkien innovaatioalusta, asukkaiden osallistaminen ja co-creation eli yhteisluominen. Tärkeää IRIS-hankkeessa on liiketoimintamallien ja kestävän kehityksen teknisten innovaatioiden kehittäminen sekä mahdollisuus toteuttaa ja levittää hankkeen puitteissa kehitettyjä kokonaisuuksia.

– Vaasan kaupunki johtaa kokonaisuutta, jonka painopisteenä on toimintamallien ja ratkaisujen toisintaminen ja levittäminen hankkeen kumppanuuskaupunkeihin ja muualle Eurooppaan. Vaasan yliopiston rooli hankkeessa on ennen kaikkea antaa tähän tutkimuksellista tukea.

IRIS-hanketta johtavat niin kutsutut Lighthouse (majakka) -kaupungit, jotka ovat edenneet pitkälle energiaa, liikkuvuutta ja informaatio- ja viestintäteknologiaa koskevissa ratkaisuissa. Näitä ovat Utrecht, Göteborg ja Nizza. Follower (seuraaja) -kaupunkeja ovat puolestaan Vaasa, Alexandroupolis, Focsani ja Santa Cruz de Tenerife. Jokaisella kaupungilla on mukanaan asiantuntijaorganisaatioita. Vaasan kaupungin verkostossa ovat Vaasan yliopisto ja teknologiakeskus Merinova.

Syvällisempää ymmärrystä kuluttajien tarpeista

Vaasan yliopistosta mukana IRIS-hankkeessa ovat professori Rajalan lisäksi tutkijatohtori Mona Enell-Nilsson sekä projektitutkija Petra Berg.

Rajala, Enell-Nilsson ja Berg muistuttavat, että läpileikkaavina teemoina hankkeessa ovat kansalaisten osallistaminen ja kilpailukykyisten liiketoimintamallien kehittäminen. Hanke pyrkii muuttamaan vallitsevia käytäntöjä ja kansalaisten käyttäytymistä tuottamalla uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat viimeisimpiin digitaalisiin sovelluksiin esimerkiksi hyödyntämällä avoimen tiedon luomia mahdollisuuksia.

– Toivomme, että hanke tuottaa laajemmassa mielessä syvällisempää ymmärrystä kuluttajien ja yleisemminkin kansalaisten tarpeista, osallistamisen ehdoista ja edellytyksistä tuottaa aidosti asiakaslähtöisiä palvelusovelluksia, markkinointikonsepteja ja liiketoimintamalleja erilaisissa kulttuuri- ja toimintaympäristöissä, tutkijat sanovat.

Suuri hyöty laajasta yhteistyöverkostosta

IRIS tuo laajaa näkyvyyttä Vaasan yliopistolle energian ja kestävän kehityksen edelläkävijänä yhdessä Vaasan kaupungin ja Merinovan kanssa.

– Hanke vahvistaa yliopistomme osaamista älykkäiden kansalaisia ja kuluttajia osallistavien alustojen ja palvelujen sekä liiketoimintamallien kehittämisessä.

Vaasan yliopiston osuus hankkeesta on maltilliset 122 000 euroa. Vaikka summa ei ole kovin suuri, niin projektissa luotu eurooppalainen yhteistyöverkosto on. Verkosto koostuu eri tieteenalojen kärkitutkijoista, yrityksistä ja kaupunkien eri toimijoista.

– Tätä kautta hanke tarjoaa myös erinomaisen ponnistuslaudan tuleville kansainvälisille yhteistyöhankkeille yliopistomme kaikilla painoaloilla sekä tutkimusalustoilla, sanoo professori Rajala.

Lisätietoja

Professori Arto Rajala, Vaasan yliopisto, puh.029 449 8141, arto.rajala(at)uwasa.fi

--------------------------------------------

Mitä mieltä olit jutusta?