Vaasan yliopistolle 455 000 euroa ICT-muuntokoulutuksen järjestämiseen

Uutisen oletuskuva
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Väli-Suomen ICT-alan verkostomaiseen koulutusyhteistyöhön neljä miljoonaa euroa. Vaasan yliopisto saa tästä 455 000 euroa. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Mukana ovat myös Jyväskylän, Itä-Suomen ja Turun yliopistot, Aalto-yliopisto sekä Tampereen ja Lappeenrannan teknilliset ylipistot.
Vaasan yliopisto tarjoaa ICT-muuntokoulutuksena kauppatieteiden maisterin tutkintoon tähtäävän Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelman.

– ICT-ala kärsii työvoimapulasta, mikä on yksi este Suomen talouskasvulle ja yhteiskunnan digitalisaation kehittymiselle. Pelkästään ohjelmistoalalla arvioidaan olevan valtakunnallisesti tuhansien osaajien vaje, sanoo tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen Vaasan yliopistosta.

Väli-Suomen yliopistojen yhteishankkeessa muuntokoulutetaan ensisijaisesti 275 työtöntä tai työttömyysuhan alaista ICT-alan tehtäviin. Vaasan yliopisto tarjoaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon tähtäävän Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelman. Ohjelmassa yhdistyy tietojärjestelmätieteen ja tuotantotalouden opintoja. Muut yliopistojen opintokokonaisuudet liittyvät muun muassa sulautettuihin järjestelmiin, ohjelmistotekniikkaan, tekoälyyn ja sovellettuun ICT:hen. Koulutus on pääasiassa verkko-opetusta, ja koulutusohjelmiin voidaan hakeutua kaikkialta Suomesta.

Muuntokoulutukset johtavat yliopiston ylempään korkeakoulututkintoon. Ne on tarkoitettu aiemman osaamisen uudistamiseen henkilöille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon taikka joilla on muutoin edellytyksiä suorittaa korkeakoulututkinto enintään kahdessa vuodessa. Ensisijaisesti koulutukset kohdennetaan työttömille ja työttömyysuhan alaisille.

– Verkostomaisen muuntokoulutuksen järjestäminen on mielenkiintoinen haaste. Kahdeksan yliopistoa tuottaa opintokokonaisuuksia, joista koostetaan koordinoidusti koulutusohjelmia. Verkostomainen muuntokoulutus kannustaa yliopistoja kehittämään verkkopedagogiikkaa ja etäopiskelumahdollisuuksia. Tämä on positiivinen kehityshaaste ja -harppaus myös meille opettajille, kertoo tuotantotalouden lehtori Ari Sivula Vaasan yliopistosta.

Vaasan yliopiston muuntokoulutukseen hakeutumisesta tiedotetaan kevään kuluessa.

Lisätietoja:
Professori Tero Vartiainen, tero.vartiainen(at)uwasa.fi, p. 029 449 8588
Tuotantotalouden lehtori Ari Sivula, ari.sivula(at)uwasa.fi, p. 029 449 8314

Mitä mieltä olit jutusta?