Väitöstutkimus henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä kansainvälisessä ...

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteen maisteri Jukka-Pekka Heikkilän kansainvälisen johtamisen alan väitöstutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat henkilöstöhallinnon (HR) tietojärjestelmien hyväksyntään ja käyttöön monikansallisten yritysten tytäryrityksissä sekä mikä rooli teknologian kehityksellä on tulevaisuuden henkilöstöhallinnassa.
(picture: flickrcc)

Tulokset osoittavat organisaatiopolitiikalla, standardoidulla kielellä sekä instituutioilla, kuten lainsäädännöllä ja kulttuurilla, olevan merkittävän roolin HR-tietojärjestelmien käyttöönotossa.

– HR-tietojärjestelmien käyttö yrityksissä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, mutta tutkimustietoa aiheesta on erittäin niukasti, Heikkilä kertoo tutkimuksensa taustoista.

– Standardoidun englannin kielen käyttö aiheuttaa haasteita. Vanhojen HR-järjestelmien käyttö lisää HR-henkilöstön työmäärää, esimerkiksi lisääntyneessä käännöstyössä. Käyttäjät eivät aina myöskään ymmärrä, mitä heidän tulisi järjestelmässä tehdä.

Instituutioiden merkitys korostui etenkin Kiinassa, jossa Heikkilän tutkimus osoitti tarpeen HR-järjestelmien paikallisille muunnoksille. Erilaiset muunnokset puolestaan vaarantavat järjestelmien standardoinnista saatavat edut.

Sosiaalisen median vaikutus

Heikkilän tulevaisuudentutkimuksen tulosten mukaan on tärkeä ennustaa, mikä merkitys tulevaisuuden IT-trendeillä on henkilöstöhallintoon.

– Etenkin sosiaalisella medialla on merkittävä vaikutus HR-henkilöstöltä vaadittaviin kykyihin. Lisäksi sosiaalinen teknologia muuttaa organisaatiorakenteita tuoden äänen henkilöstölle, mikä puolestaan nostaa henkilöstöhallinnon roolia entistä tärkeämmäksi esimerkiksi henkilöstön koulutuksen suhteen, Heikkilä kertoo.

Heikkilän tutkimus koostuu neljästä empiirisestä artikkelista. Ensimmäinen artikkeli selvittää konflikteja HR-järjestelmän käyttöönoton aikana sekä tunnistaa neuvotteluissa käytettyjä resursseja. Toinen artikkeli keskittyy standardoidun kielen käyttöön tietojärjestelmissä ja selvittää miten kielen standardointi vaikuttaa järjestelmien käyttöön. Kolmas artikkeli tutkii millä tavoin Kiinan institutionaalinen ympäristö vaikuttaa HR-järjestelmän strategiseen potentiaaliin. Neljäs artikkeli tunnistaa tulevaisuuden IT-trendejä ja tutkii niiden aiheuttamia seurauksia HR:lle.

Väitöstiedot

Heikkilän johtamisen alaan kuuluvan väitöskirjan ”Perspectives on e-HRM in the Multinational Setting” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 20.9.2013 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén auditoriossa (Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Dr. Tanya Bondarouk (University of Twente, Alankomaat) ja kustoksena professori Adam Smale.

Heikkilä, Jukka-Pekka (2013). Perspectives on e-HRM in the multinational setting. Acta Wasaensia 283. Liiketaloustiede 114.

Julkaisun tilaukset

Mitä mieltä olit jutusta?