Vaasan yliopisto sai merkittävän rahoituksen EU:lta – tutkimus- ja tohtorikoulutushanke ...

Uutisen oletuskuva
Euroopan unioni on myöntänyt Horisontti 2020-ohjelmasta liki neljän miljoonan euron rahoituksen kansainvälistä työliikkuvuutta tutkivaan GLOMO-hankkeeseen. Vaasan yliopisto on mukana tutkimushankkeessa ja sen osuus rahoituksesta on reilut puoli miljoonaa euroa.

GLOMO-hanke perustaa myös uuden tohtorikoulutusohjelman, johon rekrytoidaan 15 kansainvälistä tohtorikoulutettavaa eli noin kaksi kuhunkin hankkeessa mukana olevaan yliopistoon. Tohtorikoulutettavien haku kolmen vuoden pesteihin on juuri käynnistynyt.
Kansainvälistä työliikkuvuutta tutkitaan eurooppalaisessa yhteishankkeessa.

–  Hankkeen rahoitus on kohdennettu Horisontti 2020-ohjelman korkeatasoisen tieteen osiosta (Marie Sklodowska-Curie / Innovative Training Network). Ohjelma on erittäin kilpailtu EU-rahoituksen muoto ja vain muutama prosentti hakemuksista hyväksytään, kertoo Vaasan yliopiston osalta hanketta johtava henkilöstöjohtamisen professori Vesa Suutari.

Ohjelmassa kehitetään innovatiivisia, yhteistyössä tuotettavia jatko-opintoja, opiskelijoiden kansainvälistä yhteisohjausta sekä edistetään alan tutkimusta monikansallisten aineistojen kautta.

– GLOMO-hankkeessa on myös yrityspartnereita, kuten Suomesta Wärtsilä, joiden kautta opiskelijat ovat neljän kuukauden jakson alaan liittyvässä työharjoittelussa. Lisäksi opiskelijat kehittävät kansainvälisiä valmiuksiaan työskentelemällä osan kautta vierailevina tutkijoina kumppaniyliopistossa, Suutari kertoo.

Mukana alan parhaita yliopistoja ja kärkitutkijoita

Uuden GLOMO-hankkeen taustalla on professoreiden välinen kansainvälistä työliikkuvuutta tutkiva yhteistyöverkosto.  Mukana hankkeessa ovat Vaasan yliopiston lisäksi muun muassa Copenhagen Business School, Cranfield University, Toulouse Business School sekä Vrije Universiteit Amsterdam.

Professori Suutarin mukaan Vaasan yliopiston osallistumista hankkeeseen voidaankin pitää merkittävänä lisätunnustuksena Vaasan yliopiston johtamisen yksikön useaan otteeseen palkitulle kansainvälisen työliikkuvuuden tutkimukselle. Suutarin lisäksi Vaasan yliopistosta hankkeessa ovat mukana tutkijatohtori Olivier Wurtz, joka toimii erityisesti koulutusosuuksista vastuullisena hankepäällikkönä sekä professori Liisa Mäkelä, joka on mukana tutkimushankkeen toteutuksessa ja jatko-opintojen ohjauksessa.

– Uusi hanke mahdollistaa uudenlaisen kansainvälisen jatkokoulutusyhteistyön kehittämisen sekä tukee alan tutkimusyhteistyön tiivistämistä Euroopassa. Mukana on useita alan parhaita yliopistoja sekä Euroopan kärkitutkijoita, joten olemme mukana erittäin korkeatasoisessa ryhmässä. Yritysyhteistyön kautta pyritään myös tiiviiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi ja tukemiseksi niin yrityksissä kuin yhteiskunnan tasolla, kertoo professori Suutari.

Kansainvälinen työliikkuvuus on tärkeä tutkimusaihe niin Euroopassa kuin globaalistikin, sillä kansainvälinen työliikkuvuus eri muodoissaan kasvaa nopeasti niin yritystoiminnan kansainvälistymisen kuin maahanmuuton kautta. Työurien kansainvälistyminen ja työvoiman monimuotoistuminen tarjoaa sekä uusia mahdollisuuksia että luo uusia haasteita niin yrityksille, yhteiskunnille kuin yksilöille.

Lisätiedot

Professori Vesa Suutari, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8433, sähköposti: vesa.suutari(at)uwasa.fi

EU:n Horisontti 2020 on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014-2020. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa.

glomo_final.jpg

Mitä mieltä olit jutusta?