Markkinointiyhteistyö avaa startup-yrityksille globaalit markkinat

Uutisen oletuskuva
Kun yritys tekee markkinointia yhteistyössä kumppaniensa kanssa, se pystyy laajentumaan globaaleille markkinoille nopeasti. Tämä selviää Vaasan yliopiston professori Peter Gabrielssonin ja tohtoriopiskelija Man Yangin tutkimuksesta. He ovat tutkineet kansainvälistä yrittäjämäistä markkinointia ja päätöksentekoprosessia nopeasti kasvavissa kansainvälisissä startup-yrityksissä. Tutkimuskohteina oli neljä energia-alan startup-yritystä Vaasan alueella.

– Kun yrittäjät tekevät markkinointipäätöksiä, he seuraavat usein välittömän toiminnan päätöksentekoa. Se tarkoittaa, että yrittäjä tarkastaa resurssinsa, joita ovat tieto, kokemus ja verkostot. Niitä hyödyntämällä yrittäjä alkaa rakentaa yhteistyötä potentiaalisiin kumppaneihin ja sitouttaa heitä yhteistyöhön, kuitenkin siten, että yritys ei itse riskeeraa enempää, kuin voi menettää.  Markkinointia toteutetaan siten yhteistyössä kumppaneiden kanssa, sanoo Gabrielsson.

Tutkimuksen mukaan yrittäjä voi myös vaihdella suunnitelmallisen ja välittömän toiminnan päätöksentekoprossien välillä. Suunnitelmallisessa päätöksentekoprosessissa lähdetään identifioimisesta, suunnitelmien teosta ja vaihtoehtojen arvioimisesta. Yrittäjä valitsee vaihtoehdon, joka tuottaa parhaan pitkän tähtäimen tuoton.

– Välittömän toiminnan päätöksenteon prosessi tuottaa kuitenkin enemmän yrittäjämäistä markkinointia, jolla kansainväliset korkean teknologian startup-yritykset energia-alalla pystyvät laajentumaan globaaleille markkinoille nopeasti, toteaa Gabrielsson.

Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen

Tutkimus pitää sisällään tärkeitä johtopäätelmiä yrittäjille, jotka johtavat resurssiköyhiä pieniä kansainvälisiä startup-yrityksiä ja jotka pyrkivät kansainvälistymään nopeasti heti perustamisestaan lähtien.

– Erityisesti suomalaisten nopeasti kansainvälistyvien korkean teknologian yritysten, jotka toimivat energiasektorilla, tulisi käyttää välittömän toiminnan logiikkaa markkinointipäätöksissä ja hyödyntää yrittäjämäistä markkinointia onnistuakseen laajentumaan epävarmoille globaaleille markkinoille, kertoo Yang.

– Esimerkiksi innovatiivisten tuotteiden kohdalla on tärkeä kokeilla tuotetta eri asiakasryhmillä, kehittää tuotetta yhdessä pilottiasiakkaan kanssa ennen laajempaa kaupallistamista ja hyödyntää jakeluketjun resursseja markkinoinnissa, hän jatkaa.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Industrial Marketing Management -lehdessä, joka on luokiteltu korkeimmalle tasolle 3 Suomen Julkaisufoorumissa.

Lisätietoja:
Professori Peter Gabrielsson, p. 029 449 8434, peter.gabrielsson(at)uwasa.fi
Tohtoriopiskelija Man Yang, man.yang(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?