Dekaani Erkki Antila on tuonut energiaa Vaasan yliopistoon

Uutisen oletuskuva
– Tekniikka on yhä erottamattomampi osa arkeamme ja se tekee yhteiskunnasta yhä haavoittuvamman, sanoo Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani, sähkötekniikan professori Erkki Antila.

Maanantaina jäähyväisluentonsa ”Miten eilisestä saa paremman?” pitänyt Antila ottaa esimerkin dekkarikirjailija Ilkka Remeksen teoksesta Jäätyvä helvetti, jossa selittämättömät sabotaasit ja kyberiskut katkaisevat sähköt ja viestiyhteydet Suomesta. Varajärjestelmät eivät toimi ja ihmiset jäävät loukkuun kylmeneviin koteihinsa.
Katso Antilan jäähyväisluennon tallenne: "Miten eilisestä saa paremman?"

Antila muistuttaakin, että sähkö on yhteiskunnan kannalta kriittinen resurssi. Toimitusvarmuutta tulee parantaa ja järjestelmää suojata erilaisilta uhilta.

– Remeksen kirja on fiktiota, mutta sen paikat ovat todellisia, sanoo Antila.

Antila ehdottaakin, että Vaasan yliopistossa ryhdyttäisiin jatkossa tutkimaan myös energia-alan tietoturvaa ja kyberteknologiaa.

Suomen sähköjärjestelmä on voimakkaasti uudistumassa. Uusituvat energianlähteet, digitalisaatio, hajautettu energiantuotanto ja energian varastointi asettavat haasteita.  Energia ja kestävä kehitys onkin yksi Vaasan yliopiston tutkimuksen painoaloista. Tutkimushankkeissa on tartuttu tähän muutokseen, ja esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen tutkimus on laajentumassa.  Keskeisiä tutkimusalueita ovat verkkojen suojaus, automaatio ja kaukokäyttö. Apuna tutkimuksessa on PAC-laboratorioympäristö (PAC= protection, automation, control), johon yliopisto on hiljattain investoinut uuden reaaliaikasimulaattorin sähköverkkosimulointeja varten.  Hyvä esimerkki älyverkkojen tutkimuksesta on myös ABB:n ja Vaasan sähkön kanssa yhteistyössä tehty Sundom Smart Grid -projekti.

Teollisuusuralta yliopistoon

Erkki Antila on toiminut Vaasan yliopiston sähkötekniikan, erityisesti sähköenergiajärjestelmien ja sähkönjakelun automaation professorina vuodesta 2007. Tätä ennen hän on tehnyt 30-vuotisen uran energiateollisuudessa muun muassa ABB:n ja Strömbergin palveluksessa.

- Toimin teollisuudessa monissa eri päällikkötehtävissä. Olin jo aiemmalla urallani ollut paljon tekemisissä yliopistotutkimuksen ja sen rahoittamisen kanssa, ja tutkimus oli se, mitä erityisesti hain yliopistouralta. Yllätyin positiivisesti siitä autonomiasta, joka professoreilla on yliopistoissa.  Alussa toki jouduin tiukalle, kun valmistelin ensimmäistä kertaa luentokursseja opiskelijoille, Antila muistelee.

Antila kertoo, että hänellä on ollut ilo seurata alansa edistystä ja visionäärityötä paitsi yliopistossa myös maailmanlaajuisilla foorumeilla, kuten standardoimisorganisaatio IEC:ssä ja CIGRE:ssä.

Tiedekunnan ääni kuuluviin valtakunnassa

Kolmen professorivuoden jälkeen Antila nimitettiin Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaaniksi vuonna 2010. Dekaanikauteen on mahtunut talouden haasteita, mutta myös merkittäviä menestyksen pylväitä.

– Vaasan yliopiston ääntä on minun dekaanikaudellani alettu kuuntelemaan tekniikan alan rehtorikokouksissa ja toimielimissä täysivaltaisena jäsenenä, hän sanoo.

Tärkeä tavoite Antilalle on ollut saada toiminta sähkötekniikan termein ”magneettivuo samaan suuntaan” eli tiedekunnan väki puhaltamaan yhteen hiileen.

– Olen onnistunut saamaan ihmisiä mukaan rakentamaan ja vahvistamaan Vaasan yliopistolle sopivaa tekniikan koulutusta ja tutkimusta, jolla on vahvat yhteydet energiateollisuuteen, hän sanoo.

Antila voi jäädä eläkkeelle tyytyväisenä, sillä Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta sai alkuvuonna opetus- ja kulttuuriministeriöltä tuotantotalouden diplomi-insinöörien koulutusvastuun. Uusi koulutusvastuu vahvistaa Vaasan yliopiston roolia tekniikan kouluttajana.

Monialaista energiaosaamista

Vaasan yliopiston uusia VEBIC polttomoottori- ja polttoainelaboratorioita varustetaan parhaillaan tutkimuskäyttöön. Testattavana on esimerkiksi Wärtsilästä lahjoitettu 4L20-moottori.

– Pian lähestyy se hetki, kun moottorit voidaan laittaa käyntiin, Antila lupaa.

Monitieteisenä energiaan keskittyvänä tutkimusalustana VEBIC eli Vaasa Energy Business Innovation Centre antaa hyvän pohjan kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen ja luovaan ajatteluun. Tekesin INKA-ohjelmasta rahoitusta saanut VEBIC on ollut yliopistolle ja alueen yrityksille iso investointi tulevaisuuteen.

– Olemme ketterä yliopisto. Ketteryys pohjautuu eri tieteenalojen syväosaamiseen, jotka ovat oleellisia koko energiaketjun kannalta aina polttoaineiden tutkimuksesta energian markkinointiin.

VEBIC on saamassa lisäulottuvuutta Vaasan seudun kasvusopimuksen myötä. AIKO-ohjelmasta saatava rahoitus tuo tutkimusalustalle uusia tutkimusprojekteja ja lisäinvestointeja erityisesti liittyen tulevaisuuden sähköverkkoihin ja simulaatioon.  Uudet käytännönläheiset Living Lab -hankkeet mahdollistavat suuren tietovarannon keräämisen pilottihankkeista.

Vaikka Antila jää eläkkeelle, hän lupaa tarjota hyvät suhteensa ja mentorointiapunsa yliopiston käyttöön emeritusprofessorina.

Lisätiedot:

Dekaani Erkki Antila, Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta, puh. 029 449 8271, erkki.antila(at)uwasa.fi

Katso luento videotallenteena: "Miten eilisestä saa paremman?"

Mitä mieltä olit jutusta?