Kotitalouksien energiatehokkuutta pystytään parantamaan energialukutaidon avulla

Uutisen oletuskuva
"Kuluttajien energialukutaitoa voidaan parantaa oikein suunnatuilla koulutushankkeilla ja teknisillä apuvälineillä, kuten verkossa toimivilla laskureilla", sanoo sveitsiläisen huippuyliopisto ETH Zürichin ja USI-yliopiston taloustieteen professori Massimo Filippini.

Filippi oli perjantaina 2. helmikuuta pääpuhujana Vaasan yliopistossa järjestetyssä kansainvälisessä energiataloustieteen seminaarissa.
Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen yksikön dekaani Juha Junttila, ETH Zürichin taloustieteen professori Massimo Filippini sekä taloustieteen professori Panu Kalmi Vaasan yliopistosta.

Vaasan yliopistossa vierailleen professori Filippinin viimeaikaisen kiinnostuksen kohteena on ollut kuluttajien energialukutaito, jolla tarkoitetaan kyvykkyyttä tehdä taloudellisesti tehokkaita päätöksiä energiakäyttäytymisen suhteen. Energialukutaitoa voidaan parantaa koulutushankkeilla ja teknisillä apuvälineillä.

– Hyviä keinoja on tuoda apuvälineet kuluttajien saataville sekä antaa ohjeita kustannusvaikutusten laskentaan. Näin pystytään merkittävästi edistämään kuluttajien tekemiä energiatehokkaita valintoja, toteaa professori Filippini.

– Energiatehokkailla valinnoilla on puolestaan suuri merkitys kotitalouksien energiatehokkuuden parantamiseen ja sitä kautta pystytään tuomaan ratkaisuja ilmasto-ongelmiin, hän jatkaa.

Filippinin tulokset perustuvat sveitsiläisillä kuluttajilla tehtyyn kokeelliseen tutkimukseen. Näiden tulosten lisäksi hän esitteli tuloksia uudesta vertailevasta kansainvälisestä tutkimushankkeesta.

Vaasan yliopisto selvitti energiaosaamisen vaikutusta sähkölaskuun

Energialukutaitoa on viime aikoina tutkittu myös Vaasan yliopistossa. Tutkimusryhmään kuuluvat professori Panu Kalmi ja tutkijatohtori Gianluca Trotta Vaasan yliopistosta ja tutkijatohtori Andrius Kazukauskas Uumajan yliopistosta. He toteuttivat energialukutaitokyselyn Vaasan sähkön asiakkaille keväällä 2017. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että paremmalla energialukutaidolla ja tietoisuudella energian kustannuksista pystytään pienentämään kotitalouksien energialaskua.

– Kuluttajien energialukutaidossa on kuitenkin edelleen kehittämisen varaa. On tärkeää löytää oikeat keinot kuluttajien energiaosaamisen kehittämiseksi, sanoo hanketta johtava professori Panu Kalmi.

Professori Kalmin johtaman tutkimushankkeen alustavia tuloksia esitettin perjantain seminaarissa. Hanke liittyy Vaasan yliopiston taloudellisen lukutaidon tutkimusprojekteihin.

Seminaari pureutuu myös sähkön hintaan, kysyntätekijöihin ja kulutukseen sekä ydinvoiman kustannuksiin

Seminaarissa kuultiin myös lukuisia muita esityksiä: sähkön hinnoittelusta, sähkön kysyntään vaikuttavista tekijöistä, sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä sähkönkulutuksessa, ja ydinvoiman kustannuksista. Seminaarin muut puhujat tulivat Uumajan, Linköpingin, Oulun, Jyväskylän ja Vaasan yliopistoista, Aalto-yliopistosta sekä Valtion Taloudellisesta Tutkimuslaitoksesta.

Lisätietoja

Taloustieteen professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8528, panu.kalmi(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?