Väitös: Maahantulijasta ei tullut uutta mamua – tapaus Zuwanderer saksalaismediassa

Uutisen oletuskuva
Sylvi Elsnerin saksan kielen ja kirjallisuuden alaan kuuluva väitöstutkimus tarkastelee maahanmuuttoon liittyvää sanastoa. Aihe on erittäin ajankohtainen pakolaistulvan ravistellessa Eurooppaa.
Tutkimuksessa on tarkasteltu sanaa Zuwanderer saksalaislehdissä.

Tutkimus keskittyy saksan kielen sanaan Zuwanderer (maahantulija), joka on yleistynyt Saksan poliittisessa keskustelussa vuosituhannen vaihteesta lähtien. Ulkomaalaisia kuvaavien negatiivisesti värittyneiden ja halventavien sanojen tilalle on haluttu jotain uutta.

– Termin yleistymisen taustalla oli keskustelu Saksan uudesta maahanmuuttolaista, johon haluttiin luoda neutraalimpi käsite kuin maahanmuuttaja (Einwanderer) tai ulkomaalainen (Ausländer), sanoo Vaasan yliopistossa perjantaina väittelevä Elsner.

Elsner on tutkinut sanan Zuwanderer käyttöä maahanmuuttolaista ja sen sisällöstä käydyssä keskustelussa. Tutkimus perustuu 656 tekstiesimerkkiin, jotka on kerätty saksalaisista Frankfurter Allgemeine Zeitung ja Süddeutsche Zeitung -lehdistä vuosina 2000–2010. Sanan merkitystä on analysoitu suhteessa kielelliseen ja tilannekohtaiseen kontekstiin.

Zuwanderer viittaa usein työvoimaan

Sanaa Zuwanderer käytettiin teksteissä niin yläkäsitteenä kuin täsmennetyssä merkityksessäkin. Merkitys täsmentyi etenkin silloin, kun eräissä maahanmuuttolakiin liittyvissä kysymyksissä haluttiin puhua vain tietyntyyppisistä maahanmuuttajista. Sanan Zuwanderer eteen tai jälkeen asetetut määritteet täsmensivät merkitystä siten, että sanaa esiintyi nimenomaan silloin, kun puhuttiin työperäisestä maahanmuutosta. Termi Zuwanderer viittaakin teksteissä usein ulkomailta tulleeseen (ammattitaitoiseen) työvoimaan.

Negatiivista sävyä ei tullut

Aiempi tutkimus on osoittanut, että ulkomaalaistaustaisista henkilöistä käytetyt termit muuttuvat yleistyessään usein negatiivisesti värittyneiksi. Sylvi Elsnerin mukaan näin ei kuitenkaan käynyt sanan Zuwanderer kohdalla.

– Teksteissä sanalla oli yleensä neutraali sävy. Tosin tietyissä aiheissa, kuten integraatiosta puhuttaessa, ilmeni myös negatiivisuutta, sanoo Elsner.

Elsnerin mukaan voimme vain odottaa, miten nykyinen keskustelu pakolaiskriisistä tulee vaikuttamaan sanan Zuwanderer merkitykseen.

Väitöstiedot

MA Sylvi Elsnerin saksan kielen ja kirjallisuuden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Zur aktuellen Bedeutung des Lexems Zuwanderer im Spiegel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung 2000–2010. Eine lexikalisch-semantische Untersuchungtarkastetaan perjantaina 18.12.2015 klo 12 auditorio Nississä (Tritonia).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Christina Gansel (Universität Greifswald) ja kustoksena professori Mariann Skog-Södersved.

Tilaukset ja pdf

Lisätiedot: Sylvi Elsner, p. +358 29 44 98 292, sähköposti: selsner(ät)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?