Tohtoriopintojen suunnittelu (HOPS)

Tohtoriopiskelijat suunnittelevat tohtorin tutkintoon sisällytettävät opinnot yhdessä ohjaajan kanssa heti opintojen alussa. Suunnitelman perustana on tohtoriohjelman opetussuunnitelma, jolla varmistetaan että tohtorikoulutettavalla on opinnot suoritettuaan riittävät valmiudet toimia tutkijana sekä oman alansa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Opintosuunnitelma laaditaan siten, että opinnot tukevat tutkimustyössä tarvittavaa osaamista sekä myös opiskelijan työllistymistä ja uratoiveita. Opintosuunnitelma auttaa opiskelijaa aikatauluttamaan opintojaan ja sen säännöllinen päivittäminen pitää myös ohjaajan tietoisena opintojen etenemisestä.

Päätoimisesti opiskelevat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) neljälle vuodelle ja sivutoimisesti opiskelevat kuudelle vuodelle. Opintosuunnitelmaan kirjataan

  • opintosuoritukset, jotka sisällytetään tutkintoon sekä niiden suunniteltu suoritusajankohta
  • suunniteltu tutkijaliikkuvuus
  • aikataulutettu suunnitelma väitöskirjatyön vaiheille

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy ohjaaja ja siitä toimitetaan kopio tohtoriohjelman koordinaattorille. Koska HOPSissa arvioidaan myös väitöskirjatutkimuksen nykytilannetta ja valmistumisen aikataulua, on tärkeää pitää se ajantasalla. HOPSia tulee päivittää vähintää kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä. Tohtorikoulutettavan työsuhteessa oleva henkilökunta päivittää HOPSin kaksi kertaa vuodessa; helmikuussa ja lokakuussa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan lomakkeelle, joka löytyy lomakkeet -sivulta (linkki alla).

Opintojen alussa samanaikaisesti HOPSin laatimisen kanssa tehdään myös tohtoriopiskelijan ja ohjaajan välinen ohjaussopimus. Ohjaussopimuksessa sovitaan ohjaajien välisestä työnjaosta sekä ohjaussuhteen periaatteet. Ohjaussuunnitelmaa voidaan päivittää mikäli ohjausuhteissa tapahtuu muutoksia (tutkimussuunnitelma muuttuu merkittävästi, ohjaaja eläköityy tms.). Muutokset ohjaussuhteissa hyväksyy dekaani keskusteltuaan osapuolten kanssa.

Uudet tohtoriopiskelijat laativat HOPSin sekä palauttavat ohjaussopimuksen osana kurssia TOFO4056 Johdatus tohtoriopintohin ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (ks. kurssikuvaus opinto-oppaasta).

Jatko-opintojen suunnittelun työkalut

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja ohjaussopimus palautetaan tohtoriohjelman koordinaattorille. Katso yhteystiedot.