Työpajat yläkouluun

Tällä sivulla on yläkouluun suunnattuja työpajakokonaisuuksia ja materiaaleja työn tueksi. Työpajojen ohjeet on rakennettu siten, että opettaja voi vetää työpajan itsenäisesti ryhmälleen koska haluaa tai koska sisältö parhaiten omiin suunnitelmiin sopii. Työpajakokonaisuuksien materiaalit ovat tilattavia tilastoinnin vuoksi, mutta tilauksen jälkeen ne ovat vapaasti käytettävissä. Materiaalit ovat ilmaisia.

Energian kulku ympärillämme

Tässä 7. luokkalaisille suunnatussa työpajassa tutustumme energiaan, sen säilymiseen, uusiutuviin ja uusiutumattomiin energialähteisiin sekä ratkotaan ryhmissä erilaisia energian kulun polkuja.  

Työpaja koostuu lyhyestä intro-videosta, työohjeesta sekä ryhmätyömateriaalista, jossa on 8 erilaista energian kulkuun liittyvää polkua ratkottavaksi. Työpajan voi toteuttaa milloin itselle parhaiten sopii. 

Kuva tehtävänannosta.

Energisoivia hetkiä työpajan parissa! 

MATERIALET FÅS ÄVEN PÅ SVENSKA!

Hämärtyvä tehdasmaisema Vaasassa

Lumihiutaletanssi - toiminnallisen matematiikan työpaja

Yläkouluun suunnatussa työpajassa tutkitaan geometriaa ja symmetrioita oman kehon ja liikkeen kautta. Noin 45 minuutin työpajaan kuuluu lyhyitä kehollisia harjoitteita ja luova ryhmätyö pyörähdyssymmetrioista. Materiaali sisältää lisäksi 15-45 minuutin jatkotehtävän 4D-frame välineillä. Välineet voit lainata LUMA-keskus Pohjanmaalta. Työpajan voi toteuttaa materiaalien avulla itselle sopivaan aikaan.

Työpajan kehollinen työskentely tuo uusia näkökulmia tuttuihin asioihin ja parantaa kolmiulotteista hahmotuskykyä. Työpajan luovat työtavat kehittävät ongelmanratkaisukykyä ja kasvattavat motivaatiota. Liikkuminen tuo myös vaihtelua koulupäivään ja parantaa aivojen työskentelyä. 

Tilaa materiaalit ja kokeile uusia työtapoja matematiikan opetuksessa!

Oppilasryhmä harjoittelemassa lumihiutaletanssia

IoT ja energiankeräys

 Tässä työpajassa nuori tutustuu uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen liittyvään tutkimusaiheeseen ja oppii, että tutkimustyö on tärkeää ja sitä tehdään myös Vaasan yliopistolla. Nuori tutustuu Energy for Internet of Things -tutkimusaiheeseen ja yhdistää koulussa opiskeltavat sähköopin aiheet käytännön tutkimukseen. Työpajan materiaalit koostuvat kirjallisista ohjeista, tehtävistä ja videoista, joiden avulla työpajan voi toteuttaa itselle parhaiten sopivaan aikaan. 

 AVAINSANAT: Sähkö, Energy for Internet of Things, lämpöenergia, aurinkoenergia, Peltier-effekti, sähkömagneettinen induktio. 

Hankkeesta voi lukea lisää täällä: https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/e4iot-energy-iot-and-other-electrical-devices

Välineitä

Vierailu tutkimushankkeessa: E4IoT

Pääsemme vierailemaan E4IoT nimisessä hankkeessa, jossa projektitutkijat Tuomas Rauta ja Jussi Keskikuru kertovat tutkimuksestaan. Nuori tutustuu uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen liittyvään tutkimusaiheeseen, ja yhdistää koulussa opiskeltavat aiheet käytännön tutkimukseen. Videon kesto 14 min.

AVAINSANAT: Sähköntuotanto, Energy for Internet of Things, lämpöenergia, aurinkoenergia, Peltier-effekti, sähkömagneettinen induktio. 

Hankkeesta voi lukea lisää täällä: https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/e4iot-energy-iot-and-other-electrical-devices

e4iot

LUMA-Talks: Vaasan yliopiston energiatutkimus

Podcast sarjassamme ”LUMA-talks” tutustumme muutamaan energiatutkimuksen aiheeseen, josta tehdään tutkimusta Vaasan yliopistolla.

Kuuntele LUMA-talk Intro tässä

Podcasteja on viisi:

  • LUMA talk 1: Bioenergia
  • LUMA talk 2: Geoenergia
  • LUMA talk 3: Tuulivoima
  • LUMA talk 4: Aurinkoenergia
  • LUMA talk 5: Vedystä energiaa
Tuulivoimala

LUMA-Talks: Energiforskning vid Vasa universitet

I Podcast-serien ”LUMA-talks” bekantar vi oss med några former av förnyelsebar energi, som det bedrivs forskning i vid Vasa universitet.

Lyssna på introt till ”LUMA-talks” här  

Det finns fem avsnitt i serien:

  • LUMA-talk 1: Bioenergi
  • LUMA-talk 2: Geoenergi
  • LUMA-talk 3: Vindkraft
  • LUMA-talk 4: Solenergi
  • LUMA-talk 5: Energi från väte
tuulivoimala