Työpajat varhaiskasvatukseen

Tällä sivulla on varhaiskasvatukseen suunnattuja työpajakokonaisuuksia. Työpajojen ohjeet on rakennettu siten, että ohjaaja voi vetää työpajan itsenäisesti ryhmälleen koska haluaa tai koska sisältö parhaiten omiin suunnitelmiin sopii. Työpajakokonaisuuksien materiaalit ovat tilattavia tilastoinnin vuoksi, mutta tilauksen jälkeen ne ovat vapaasti käytettävissä. Materiaalit ovat ilmaisia.

Helppoa ohjelmointia Bee-Bot –lattiarobotilla

Tässä varhaiskasvatukseen suunnatussa työpajassa tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin Bee-Bot –lattiarobotilla. Robottia ohjelmoitaessa opitaan esimerkiksi käskyjen ja yksinkertaisten ohjeiden antamista erilaisten tehtävien avulla. Samalla saadaan kokemuksia teknologian käytöstä.

Tähän omatoimisesti toteutettavaan työpajaan tarvitset Bee-Bot –lattiarobotin. Suurin osa muista tarvittavista välineistä löytyy luultavasti oppimisympäristöstäsi. Materiaalista löydät kirjalliset ohjeet ja lyhyen videon tehtävistä. Luovuus ja mielikuvitus ovat toivottavia. Kysy lapsilta ideoita, joita voitte lähteä yhdessä tutkimaan, oppimaan ja oivaltamaan.

Tervetuloa mukaan ohjelmoinnin alkeisiin!

Beebot-lattiarobotti

Magneettien maailma

Tämä on varhaiskasvatukselle suunnattu työpaja magnetismista. Työpajassa tutustumme magneetteihin ja niiden avulla tehdään hauskoja kokeita ja temppuja.

Työpaja koostuu muutamasta lyhyestä videosta sekä työohjeesta ja tarvikelistasta. Työpajan voi toteuttaa omatoimisesti päiväkodille sopivana ajankohtana.

Lelujuna

Tervetuloa mukaan Energian jäljille - Joule-nallen matkassa!

Tässä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suunnatussa työpajassa tutustutaan energiaan liittyviin asioihin Joule-nallen johdattamana erilaisten tehtävien avulla. Tämä omatoimiseti toteutettava työpaja koostuu Joule-nallen ajatuksista, lyhyistä videoista, erilaisista tehtävistä ja ideoista. Työpajaa voi soveltaa ryhmän ikätaso huomioiden ja toteuttaa ryhmälle sopivana aikana.  Yhteistyökumppani Stormossen.

MATERIALET FINNS ÄVEN PÅ SVENSKA!

Nalle ja energiaa