Täydennyskoulutukset

Yksi tehtävämme on tukea kasvatus- ja opetushenkilöstön elinikäistä oppimista ja koulutusta. Järjestämme tämän puitteissa erilaisia koulutuksia aina Ideapajoista verkkokoulutuksiin. Toimimme myös osana valtakunnallisia LUMA-keskus Suomen opetuksen ja oppimisen kehittämisohjelmia, jotka tarjoavat opettajille hienoja mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen sekä opettajana kehittymiseen. Lisää tietoa tarjolla olevista koulutuksista, koulutushankkeista ja niiden täydennyskoulutuksista saat tältä sivulta. Tutustu myös sivustolta löytyvään itseopiskelumateriaaliin.

Koulutukset

Ideapajat varhaiskasvattajille ja peruskoulun opettajille

Järjestämme toiminnallisia ideapajoja oppimisyhteisöjen henkilöstölle inspiroimaan ja antamaan uusia ideoita sekä työkaluja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian hyödyntämiseen omassa työssä. Pajoja tarjotaan vaihtuvien ja ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Teemasisällöt linkitetään pajassa varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelman perusteisiin. Vuonna 2023 tarjolla ovat seuraavat teemat:

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

 • Ohjelmointi ja robotiikka varhaiskasvatuksessa
 • Avaruus ja satelliitit teemana varhaiskasvatuksessa

Alakoulu

 • Energiaa kestävästi ja uusiutuvasti – ideoita opetukseen
 • Satelliitit ja avaruustekniikka – ideoita opetukseen

Yläkoulu

 • Satelliitit, avaruustekniikka ja maantarkkailu – ideoita opetukseen

Pajan kesto on 1,5h ja minimi osallistujamäärä 10 henkilöä. Mikäli työyhteisönne on kiinnostunut saamaan uusia ideoita ja näkökulmia työhön, ottakaa meihin yhteyttä.

Kevään 2023 ideapajat ovat täynnä. Avaamme tälle sivulle uuden yhteydenottolomakkeen elokuussa.   

__________________________________________________________

Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla ja 3D-tulostuksen perusteet - verkkokurssit (1 op)

LUMA-keskus Pohjanmaa ja Vaasan yliopiston avoin yliopisto järjestävät lukuvuonna 2022-2023 mahdollisuuden suorittaa kaksi hauskaa ja mielenkiintoista verkkokurssia ”Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla” ja "3D-tulostuksen perusteet" ilmaiseksi. Verkkokurssit ovat suunnattu kaikille aikuisille graafisen ohjelmoinnin ja 3D-tulostuksen alkeista ja perustoiminnoista kiinnostuneille tai niitä työssään tarvitseville henkilöille .Kurssit sopivat erinomaisesti esimerkiksi opettajille ja kasvattajille, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään ohjelmointia tai 3D-tulostusta työssään. Verkkokurssit ovat suoritettavissa omaan tahtiin 5.9.2022-12.6.2023 välisenä aikana. Tervetuloa kursseille!

Löydät lyhyet videot verkkokursseista sekä ohjeistuksen ja linkit ilmoittautumiseen tästä uutisesta.

Taidetta Spheroilla

Itseopiskelumateriaalit

Innostavilla peleillä uusia tuulia opetukseen! -Itseopiskelumateriaali

Suunnittele peliprojekti omaan kouluun! Tämä itseopiskelumateriaali on tehty osana LUMA SUOMI -ohjelman hanketta "Oppiaineet ja opettajat integroivaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetusta." 2017-2019. Se ohjaa pieniä opettajaryhmiä luomaan suunnitelman ohjelmoinnin integroimiseksi osaksi esimerkiksi koulussa valmiiksi toteutettavaa monialaista opetuskokonaisuutta peliteeman avulla. Koulutusmateriaali on suunnattu ala- ja yläkoulun opettajille. Koulutuksen rakenne ja arvioitu ajankäyttö löytyvät kuvasta.

Koulutusmateriaali

Koulutusmateriaalit on jaettu kolmeen osaan, joista yksi toimii koulutuksen runkona, toinen tukimateriaalina ja kolmas kokoaa suunnitelman. Materiaalit sisältävät ryhmätöitä ja suunnittelua ohjaavia tehtäviä. Ajankäytön määrää ryhmän toiminnan tahti.

 1. "Oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnittelu omaan kouluun" -materiaali toimii koko itseopiskelumateriaalin runkona ja ohjaa suorittamaan tehtävät oikeassa järjestyksessä. Aloita siis aiheeseen tutustuminen tästä materiaalista!
 2. "Oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnittelu omaan kouluun - Vinkkipankki" toimii koulutuksen oheismateriaalina ja tiivistää koulutuksen tietosisältöön liittyvät asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Vinkkipankki sisältää myös paljon hyödyllisiä linkkejä, jotka kannattaa ottaa talteen.
 3. "Opetuskokonaisuuden suunnittelua ohjaavat tehtävät" toimii koko suunnitelman kasaavana monistenippuna. Tämän avulla saadaan tehtyä aikataulutettu ja tarkka opetussuunnitelma peliprojektin vetoon omalla koululla.

Ohjelmointialustaan tutustumista tukee Materiaalipankki-sivu.

Materialet på svenska:

 1. "Planera läroämnesövergripande spelprojekt för sen egna skolan" -materialet. Börja här!
 2. "Planera läroämnesövergripande spelprojekt för sen egna skolan - Tipsbanken" -materialet innehåller tips, websidor etc.
 3. "Uppgifter som styr planeringen av undersvisningshelheten" -materialet innehåller uppgifter för lärarna.