Täydennyskoulutukset

Yksi tehtävämme on tukea kasvatus- ja opetushenkilöstön elinikäistä oppimista ja koulutusta. Järjestämme tämän puitteissa erilaisia koulutuksia aina Ideapajoista verkkokoulutuksiin. Toimimme myös osana valtakunnallisia LUMA-keskus Suomen opetuksen ja oppimisen kehittämisohjelmia, jotka tarjoavat opettajille hienoja mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen sekä opettajana kehittymiseen. Lisää tietoa tarjolla olevista koulutuksista, koulutushankkeista ja niiden täydennyskoulutuksista saat tältä sivulta. Tutustu myös sivustolta löytyvään itseopiskelumateriaaliin.

Ideapajat

Ideapajat varhaiskasvattajille ja peruskoulun opettajille Vaasan yliopistolla

Järjestämme  toiminnallisia ideapajoja oppimisyhteisöjen henkilöstölle inspiroimaan ja antamaan uusia ideoita sekä työkaluja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian hyödyntämiseen omassa työssä. Pajoja tarjotaan vaihtuvien ja ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Teemasisällöt linkitetään pajassa varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelman perusteisiin. Tarjolla ovat seuraavat teemat:

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

 • Ohjelmointi ja robotiikka varhaiskasvatuksessa: Ideapajassa saat ideoita ohjelmoinnin ja robotiikan hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa tutustumalla pistetyöskentelyn avulla muun muassa Beebotin ja Scratch Juniorin käyttöön. Pajassa on myös tarjolla materiaalia, joka opastaa ohjelmoinnillisen ajattelun kehittymisen tukemiseen ilman laitteita.  
 • Avaruus ja satelliitit teemana varhaiskasvatuksessa: Ideapajassa jaetaan ideoita, miten laaja-alaista oppimista voi toteuttaa avaruus- ja satelliittiteeman kautta. 

Alakoulu

 • Energiaa kestävästi ja uusiutuvasti – ideoita opetukseen: Saadaanko discopallo valaisemaan aurinkopaneelin avulla? Voisiko perunan avulla tuottaa sähköä? Ideapajassa tutustutaan verkkomateriaaliin, joka tukee Energinen Vaasa – monialaisen oppimiskokonaisuuden toteutusta sekä päästään kokeilemaan lämpökameroiden, STEKin Voimala – Energian oppimispaketin ja muiden lainattavien opetusvälineiden käyttöä.
 • Satelliitit ja avaruustekniikka – ideoita opetukseen: Ideapajassa alakoulun opettajat saavat konkreettisia ideoita avaruusteeman hyödyntämiseen opetuksessa yhdistämällä sen ympärille useita oppiaineita. Ohjelmassa satelliitteja sekä tieteen ja taiteen yhdistämistä!

Yläkoulu

 • Satelliitit, avaruustekniikka ja maan tarkkailu – ideoita opetukseen: Mitä ovat satelliitit ja mihin niiden keräämiä tietoja tarvitaan? Ideapajassa tutustutaan satelliittikuvien avulla maan ilmiöihin esimerkiksi tutkimalla metsiä, vesistöjä ja metsäpaloja. Esittelemme maksuttomia sovelluksia ja valmiita materiaaleja opetuksen tueksi. Lisäksi tutustutaan opetuskäyttöön suunniteltuun Kitsat-satelliittiin, jonka avulla voidaan oppia satelliitin perusosista ja laajemmin avaruustekniikasta.  

Pajan kesto on 1,5h ja minimi osallistujamäärä 10 henkilöä. Mikäli työyhteisönne on kiinnostunut saamaan uusia ideoita ja näkökulmia työhön, ottakaa meihin yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomake. Pajat järjestetään Vaasan yliopiston Palosaaren kampuksella.

Ota meihin yhteyttä ideapajojen yhteydenottolomakkeella. 

Hankkeet

LUMATIKKA+ -täydennyskoulutus tukee opettajia matematiikan opetuksessa

LUMATIKKA+ on suositun LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen päivitetty ohjelmakokonaisuus matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Keskiössä uudistetussa ohjelmassa ovat matematiikan laaja-alainen perusosaamisen kehittäminen, erityispedagogiikka ja monipuolinen arviointi. Koulutus on suunniteltu opetushenkilöstölle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ohjelma rakentuu yhteensä seitsemästä verkkokurssista, joista voit suorittaa omiin tarpeisiisi räätälöidyn koulutuspolun valiten yhden kurssin kustakin koulutusosuudesta:

1) kaikille opettajille yhteinen osa
2) opetusastekohtainen osa 
3) valinnainen osa. 

Halutessasi voit suorittaa vain yksittäisiä itseäsi kiinnostavia kursseja käymättä läpi koko ohjelmapolkua.

Joustavasti, oman työn ohessa suoritettavia verkkokursseja on tarjolla puolivuosittain helmikuusta 2024 alkaen. Järjestämme myös yksittäisiä lähikoulutustilaisuuksia ja webinaareja hankekauden aikana. Maksuttoman osallistumisen koulutukseen mahdollistaa Opetushallitus, joka rahoittaa ohjelmaa kesään 2025 saakka.

Tutustu tarkemmin kurssivalikoimaan, sisältöihin ja aikatauluihin ohjelman verkkosivulta: lumatikka.luma.fi

Verkkosivun kautta pääset hyödyntämään myös aiemman hankekauden kiitettyjä materiaaleja:

 • 20 itseopiskelukurssin kokonaisuus Digicampuksessa
 • 30 oppimateriaalikokoelmaa Avointen oppimateriaalien kirjastossa 
 • 200 asiantuntijaluentoa hankkeen Youtube-kanavalla 

“Todella hyvä ja käytännönläheinen kurssi. Videot olivat erityisen hyviä ja sopivan pituisia. Kurssi oli koostettu siten, että se eteni loogisesti. Hyviä vinkkejä opetukseen sai ihan kaikista videoista. Tehtävät olivat järkevän laajuisia ja hyvin ryhmäni kanssa toteutettavissa. Tällaista lisää!” 

LUMATIKKA+ -hankkeen järjestää LUMA-keskus Suomi –verkosto. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Valokuva liitutaulun edessä kuvatusta silmälasipäisestä pojasta, jolla on suu ja silmät auki innostuksesta. Liitutaululla matemaattisia kuvioita ja kaavoja. Alalaidassa teksti LUMATIKKA+ Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma.

Avoimen yliopiston verkkokurssit

Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla ja 3D-tulostuksen perusteet - verkkokurssit (1 op)

LUMA-keskus Pohjanmaa ja Vaasan yliopiston avoin yliopisto järjestävät lukuvuonna 2023-2024 kaksi maksutonta verkkokurssia: ”Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla” ja "3D-tulostuksen perusteet". Verkkokurssit ovat suunnattu kaikille aikuisille graafisen ohjelmoinnin ja 3D-tulostuksen alkeista ja perustoiminnoista kiinnostuneille tai niitä työssään tarvitseville henkilöille. Kurssit sopivat erinomaisesti esimerkiksi opettajille ja kasvattajille, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään ohjelmointia tai 3D-tulostusta työssään. Verkkokurssit ovat suoritettavissa omaan tahtiin 6.9.2023-20.5.2024 välisenä aikana. Ilmoittaudu kursseille avoimen yliopiston verkkosivuilla. Tervetuloa!

Itseopiskelumateriaalit

Innostavilla peleillä uusia tuulia opetukseen! -Itseopiskelumateriaali

Suunnittele peliprojekti omaan kouluun! Tämä itseopiskelumateriaali on tehty osana LUMA SUOMI -ohjelman hanketta "Oppiaineet ja opettajat integroivaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetusta." 2017-2019. Se ohjaa pieniä opettajaryhmiä luomaan suunnitelman ohjelmoinnin integroimiseksi osaksi esimerkiksi koulussa valmiiksi toteutettavaa monialaista opetuskokonaisuutta peliteeman avulla. Koulutusmateriaali on suunnattu ala- ja yläkoulun opettajille. Koulutuksen rakenne ja arvioitu ajankäyttö löytyvät kuvasta.

Koulutusmateriaali

Koulutusmateriaalit on jaettu kolmeen osaan, joista yksi toimii koulutuksen runkona, toinen tukimateriaalina ja kolmas kokoaa suunnitelman. Materiaalit sisältävät ryhmätöitä ja suunnittelua ohjaavia tehtäviä. Ajankäytön määrää ryhmän toiminnan tahti.

 1. "Oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnittelu omaan kouluun" -materiaali toimii koko itseopiskelumateriaalin runkona ja ohjaa suorittamaan tehtävät oikeassa järjestyksessä. Aloita siis aiheeseen tutustuminen tästä materiaalista!
 2. "Oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnittelu omaan kouluun - Vinkkipankki" toimii koulutuksen oheismateriaalina ja tiivistää koulutuksen tietosisältöön liittyvät asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Vinkkipankki sisältää myös paljon hyödyllisiä linkkejä, jotka kannattaa ottaa talteen.
 3. "Opetuskokonaisuuden suunnittelua ohjaavat tehtävät" toimii koko suunnitelman kasaavana monistenippuna. Tämän avulla saadaan tehtyä aikataulutettu ja tarkka opetussuunnitelma peliprojektin vetoon omalla koululla.

Ohjelmointialustaan tutustumista tukee Materiaalipankki-sivu.

Materialet på svenska:

 1. "Planera läroämnesövergripande spelprojekt för sen egna skolan" -materialet. Börja här!
 2. "Planera läroämnesövergripande spelprojekt för sen egna skolan - Tipsbanken" -materialet innehåller tips, websidor etc.
 3. "Uppgifter som styr planeringen av undersvisningshelheten" -materialet innehåller uppgifter för lärarna.