FITech - ICT- ja 5G opinnot

FITech ICT täydennyskouluttaa aikuisia ohjelmoinnin, sovellussuunnittelun, koneoppimisen ja modernin tietoliikenteen aloilla (5G).

FITech ICT:n tavoitteena on tarjota elinikäisen oppimisen sisältö tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan alalta 3 000–5 000 henkilölle Suomessa. Vaasan yliopisto tarjoaa aikuisopiskelijoille tietotekniikan peruskokonaisuuden sekä  syventävän tason moduulit Digital Management ja Robust Intelligent Systems. Osana Fitech 5G valikoimaa tarjolla on kursseja, joilla opit moderniin tietoliikennetekniikkaan liittyviä asioita. Koulutukset alkavat syyskuussa. OKM:n jatkuvan oppimisen rahoituksen myötä opinnot ovat aikuisopiskelijoille maksuttomia.

Tietotekniikan peruskokonaisuus (suomeksi)

Digital Management (in English) tiiminvetäjille, tuotekehityspäälliköille

Robust Intelligent Systems (in English) kehittäjille

5G (In English) tietoliikennealasta kiinnostuneille

Moduuleista voi valita yksittäisen opintojakson, joka täydentää omaa osaamista tai suorittaa kokonaisen moduulin. Peruskokonaisuuden suorittaminen lähtee alkeista. Syventävät opinnot soveltuvat parhaiten henkilöille keillä on korkeakoulututkinto tai vastaavat taidot. Tutustu ennakkotietovaatimuksiin kurssisivuilla ja valitse sopivan tasoinen opintojakso. 1 opintopiste tarkoittaa noin 27 tuntia työtä, mikä sisältää luentojen ja harjoitusten lisäksi myös omaa opiskeluaikaa. Opinnot ovat yliopistotasoisia. Osaamisesi päivittyy, mikä on tärkeää nykyisessä työelämässä ja sinun tulevaisuuttasi ajatellen, ja opinnoista saa yliopiston opintopisteitä.

Ensimmäiset koulutukset alkavat syyskuun alussa. Tietotekniikan peruskokonaisuuteen ja syventävään Robust Intelligent Systems -moduuliin kuuluu vielä lähiopetusta, jota pyritään videoimaan ja järjestämään harjoitusryhmiä Vaasan kampuksella aikuisopiskelijoille sopivina aikoina. Harjoitusryhmät ovat tarpeellisia ohjelmoinnin oppimisessa ja vaativilla teknisillä kursseilla. Syventävä Digital Management -moduuli on melkein kokonaan joustavaa verkko-oppimista.

Opiskeluoikeushaku alkaa kesäkuun alussa, jolloin kurssien linkit Fitech.io -sivulle päivitetään tälle sivulle ja voit etsiä kursseja myös suoraan Fitech.io -sivustolta. Opinto-oikeutta haetaan Opintopolku -sivuston kautta ja opinto-oikeushaku päättyy viikkoa ennen opintojakson alkua. Esimerkiksi jos moduulin ensimmäinen opintojakso alkaa 2.9., joten sitä opintojaksoa ja koko moduulia suorittamaan haku päättyy 26.8. Kannattaa kuitenkin olla ajoissa ja varmistaa paikkasi ja opintojen sujuva alku hakemalla opiskeluoikeutta hyvissä ajoin!

Opiskeluoikeutta kesälomien aikana hakeneet saavat opiskeluoikeuden elokuun alussa ja lisätietoja opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista. Opetus-, harjoitus- ja tenttiaikatauluja voi katsoa tästä.

Tietotekniikan peruskokonaisuus (25 op)

Tietotekniikan peruskokonaisuus lähtee alkeista, joten voit hakea opiskelemaan, vaikka et olisi koodannut aikaisemmin! Matemaattisen ajattelun osaaminen helpottaa koodaamisen oppimista. Voit myös valita yksittäisen opintojakson. Tästä linkistä näet tarjoamamme perustason Fitech-kurssit, joihin voit tällä hetkellä hakea.

Kokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa tietojärjestelmän kehittämisprosessin perusteet. Hän osaa web-ohjelmoinnin perusteet, suunnitella ja toteuttaa relaatiotietokannan sekä tehdä pieniä tietokoneohjelmia ohjelmoinnin perusrakenteita käyttäen.

Hän kykenee hyödyntämään olioperusteista mallintamista ohjelmistosuunnittelussa sekä ohjelmistotuotannossa. Opetettavia ohjelmointikieliä ja -työkaluja kokonaisuudessa ovat muun muassa SQL, JSON, Javascript (React) ja UML.

TITE1070 Ohjelmointi (5 op) 

TITE1090 Tietojärjestelmän kehittäminen (5 op)

ICATC2100 Tietokannat ja avoimet rajapinnat (5 op) 

TITE2140 Web-teknologiat (5 op) 

TITE2040 Oliomallinnus (5 op) 
tai
TITE2240 Introduction to Human Computer Interaction (5 op)  

Aikataulut ovat alustavat, ja niihin voi tulla muutoksia kesän aikana. Palaathan tarkistamaan kurssin ajankohdan vielä elokuussa.

Changes to time schedules of courses are possible. Please, re-check the course schedule on August.

Työelämäyhteistyömoduulit

Erityisesti energiasektorin tarpeeseen koostetut syventävät moduulit pidetään englanniksi. Digital Management keskittyy yrityksen tietoteknisten toimintojen johtamiseen. Robust Intelligent Systems -moduulissa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan menetelmiä erilaisiin älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin.

Digital Management (20 cp)

During this module of digital management the student learns how to manage the information systems portfolio in a company and how to analyse and develop IT governance and processes. The student also learns how to analyse, design, plan and implement the strategy of the company with enterprise architectures, for example transaction processing systems and decision support systems. The student will also learn methods and techniques to design, build and control project portfolios.

The student will decide whether to focus on designing services based on data, information and human expertise streams or to focus more on the business development side via building industrial product-service offerings, service blueprinting, and service pricing and delivery.

Digital Management (20 ECTS)

During this module of digital management, the student will learn how to manage the information systems portfolio in a company and how to analyse and develop IT governance and processes. The student will learn how to analyse, design, plan and implement the strategy of the company with enterprise architectures, for example, transaction processing systems and decision support systems. The student will also learn methods and techniques to design, build and control project portfolios.

The student will decide whether to focus on designing services based on data, information and human expertise streams or to focus more on the business development side via building industrial product-service offerings, service blueprinting, and service pricing and delivery.

TITE3370 Management of Cyber Security (5 ECTS)

ISAN3040 Project Portfolio Management (5 ECTS) 
or
TITE3390 System Integrations (5 ECTS)

And two of these service related courses:

ISAN3050 Service Design (5 ECTS) First lecture in January, the rest of the studies online
TITE3270 Management of ICT Function (5 ECTS) 
TITE2230 Enterprise Architectures (5 ECTS) 

Further information and course registration

Robust Intelligent Systems (22 ECTS)

During this module of methods and technologies for robust intelligent systems, the student will learn theoretical concepts of machine learning algorithms and methods for data classification, clustering and projection. The student will also learn methods for AI, fuzzy logic, neural networks, soft computing, evolutionary algorithms and their applicability to energy technology applications in particular.

ICAT1100 Artificial Intelligence: Concepts, Challenges, and Opportunities (5 ECTS) 

ICAT3120 Machine Learning (5 ECTS) 


ICAT3160 Security of embedded and distributed systems (5 ECTS) (not organized 2022-2023)

ICATC2010 Sensor and control technology (5 ECTS) (not organized 2022-2023)

ICATC2030 Energy technology ICT (5 ECTS) (not organized 2022-2023)

Fitech 5G

Osana Fitechin 5G ohjelmaa (https://fitech.io/fi/5g-teknologia/) Vaasan Yliopisto tarjoaa seuraavat kurssit.

ICAT3130 Mobile Application Development (5 cr) 1st of September 2021 to 30th of December 2021 (online course)

ICAT3220 Modern Wireless Communications and Applications (5 cr)18th of October 2021 to 30th of December 2021, time schedule is not confirmed yet, (online course)

TECH3020 GNSS Technologies (5 cr) 8th of November 2021 - 18th of February 2021 (online course)

ICAT3180 Applied Signal Processing (5 cr) 1st of October 2021 to 30th of December 2021 (self-study course)  

ICAT3210 Applied Machine Learning (5 cr) 27th of September 2021 to 26th of November 2021, time schedule is not confirmed yet, (online course)

ISAN3020 Architecture of Complex Systems (5 cr) 31th of August.2021 to 19th of October 2021 (schedule is not confirmed yet)