Image
Nainen kampuksella juomapullo kädessä

Vaasa Gateway

Väylä kauppatieteiden opiskelijaksi

Suuren suosion saavuttanut kauppatieteiden Vaasa Gateway jatkuu myös lukuvuonna 2022-2023! Haku Gateway-väyläopintoihin alkaa 3.8.2022 klo 10. Alla kerromme lisää väylän valintaprosessista sekä opintojen sisällöistä.

Gateway-opintoihin hakeminen 2022-2023

Kauppatieteiden Vaasa Gateway-väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa tai varsinaisen opiskelijan opiskeluoikeutta toisessa korkeakoulussa (amk tai yliopisto). Jos olet ollut aiemmin kauppatieteiden Gateway-opiskelija, et voi ilmoittautua Vaasa Gateway-ohjelmaan uudestaan.

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2022–2023 kauppatieteiden Gateway-opintoihin alkaa keskiviikkona 3.8.2022 klo 10.00 ja päättyy tiistaina 9.8.2022 klo 23.59. Paikat jaetaan arpomalla ilmoittautumisaikana ilmoittautuneiden kesken ja arvonnassa huomioidaan vain yksi ilmoittautuminen/henkilö. Kauppatietieden Vaasa Gateway-väylään valitaan lukuvuonna 2022-2023 30 opiskelijaa. Arvonnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakeneille viikon 33 aikana.

Kysely- ja infotilaisuus 9.6.2022

Järjestimme lukuvuoden 2022-2023 Vaasa Gateway-opinnoista sekä hakuprosessista kysely- ja infotilaisuuden torstaina 9.6.2022 klo 17-18 Zoomin välityksellä. Löydät tilaisuuden materiaalin alempana. 

Luentosali missä opettaja ja opiskelijoita

Opiskelu Gateway-opiskelijana

Opinnot ovat maksullisia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja, jotka toteutetaan monimuoto- ja verkko-opetuksena. Lisäksi lukuvuonna 2022-2023 opintotarjonnassa on joitakin päiväopetukseen integroitavia opintojaksoja, jolloin Gateway-opiskelijoiden on voitava sitoutua myös Vaasan kampuksella päiväsaikaan tapahtuvaan opetukseen (koronatilanne huomioiden). Opinnot laskutetaan kahdessa erässä, yhteensä 600€ (10 €/op). Hyväksytyille opiskelijoille pidetään infotilaisuus opintojen alkaessa.

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi Gateway-opintojen jälkeen

Gateway-opinnot tulee olla suoritettuna 15.6.2023 mennessä hyvin tiedoin painotetulla keskiarvolla 3. Kaikki kriteerit täyttävät saavat opiskelupaikan 1.8.2023 alkaen kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Kriteerit täyttävät opiskelijat hakevat opintosuuntaa 15.6.2023 jälkeen. Gateway-opiskelijoiden opintosuuntavaihtoehdot ovat johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi, digitaalinen markkinointi tai talousoikeus. Mikäli karsintaa opintosuuntia valittaessa joudutaan tekemään, opiskelijan opintomenestys sekä opintojen laajuus ratkaisevat.

opiskelija kirjoittaa

Lukuvuonna 2022-2023 suoritettavat opintojaksot 60 op

HUOM! Vaasa Gateway-väylään mukaan pääsevät opiskelijat eivät itse ilmoittaudu opintojaksoille, vaan heidän ilmoittautumisensa hoidetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa. Huomaathan, että ns. perinteiseen avoimen väylään vaadittavat opinnot poikkeavat Vaasa Gatewayn opinnoista. Kaikki Vaasa Gateway-väylään mukaan valitut opiskelijat suorittavat määritellyt 60 op lukuvuoden 2022-2023 aikana (hyväksilukuja tai korvaavuuksia opinnoista ei tehdä).

Voit hakea lukuvuoden 2022-2023 Vaasa Gateway -väyläopintojen aikataulu- ja toteutustietoja hakukoneestamme.

Syksy 2022

Tieteellinen tiedonhankinta I 1 op
Laskentatoimi yrityksissä ja uravalintana 3 op
Johtamisen
perusteet 6 op

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op
Markkinoinnin perusteet 6 op
Tietokone työvälineenä –jaksot, yht. 3op
Tietojenkäsittely – teoria 2 op
Oral Skills in English 2 op (syksyn ryhmä)
Reading and Writing Skills in English 3op/ Akateemiset viestintätaidot 3 op (ryhmät jaetaan Gateway-opintojen alettua)
Rahoituksen perusteet 3 op

Kevät 2023

Yrityksen reaaliprosessit 3 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op
Taloustieteen 
perusteet 6 op

Talousmatematiikan perusteet 5 op
Introduction to International Business 3 op (integroitu)
Oral Skills in English 2 op (kevään ryhmä)

Reading and Writing Skills in English 3op/ Akateemiset viestintätaidot 3 op (ryhmät jaetaan Gateway-opintojen alettua)
Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan 1 op (integroitu)
Opiskelija yliopistoyhteisön jäsenenä 1 op (integroitu)


Avoin yliopisto järjestää suurimman osan yllä olevista opintojaksoista, osa toteutetaan integroituna tutkinto-opetukseen.


Lukuvuoden 2022-2023 kauppatieteiden Vaasa Gateway-väyläopiskelijoiden on mahdollista valita tutkinnon vieraan kielen opintoihin (taitotaso B1, Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 §) englannin kielen tilalle jokin seuraavista:

KESP5115 Espanjan kielen suullinen ja kirjallinen viestintä, kuullunymmärtäminen 5 op
KRAN5115 Ranskan suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op

KSAK9115 Saksan suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op

HUOM! Opetus toteutetaan integroituna, samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Lisätiedot

Kuva
Kristiina Pulakka

Kristiina Pulakka

Opintopäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498457
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiia Ahonen

Tiia Ahonen

Asiantuntija, avoin yliopisto
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498456
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu

Oikeudet muutoksiin pidätetään