Image
Nainen kampuksella juomapullo kädessä

Vaasa Gateway

Väylä kauppatieteiden opiskelijaksi

Suuren suosion saavuttanut kauppatieteiden Vaasa Gateway jatkuu myös lukuvuonna 2023-2024! Voit tutustua alempana väyläopiskelijoiden valintaprosessiin sekä opintojen sisältöihin.

Gateway-opintoihin hakeminen 2023-2024

Kauppatieteiden Vaasa Gateway-väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa tai varsinaisen opiskelijan opiskeluoikeutta toisessa korkeakoulussa (amk tai yliopisto). Jos olet ollut aiemmin kauppatieteiden Gateway-opiskelija, et voi ilmoittautua Vaasa Gateway-ohjelmaan uudestaan.

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2023–2024 kauppatieteiden Gateway-opintoihin alkaa keskiviikkona 2.8.2023 klo 10.00 ja päättyy perjantaina 4.8.2023 klo 23.59. Paikat jaetaan arpomalla ilmoittautumisaikana ilmoittautuneiden kesken ja arvonnassa huomioidaan vain yksi ilmoittautuminen/henkilö. Kauppatietieden Vaasa Gateway-väylään valitaan lukuvuonna 2023-2024 30 opiskelijaa. Arvonnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakeneille viikon 32 aikana.

 

Kysely- ja infotilaisuus tulossa 13.6.2023 klo 17-18

Järjestämme lukuvuoden 2023-2024 kauppatieteiden Vaasa Gateway-väylän hakuprosessista ja opinnoista kysely- ja infotilaisuuden Zoomin välityksellä tiistaina 13.6.2023 klo 17-18.

Linkki: https://uwasa.zoom.us/j/65661115700?pwd=RUpJU0lmcGo3TktrYVArZ29tUXVaUT09

Salasana: 001121

 

Lukuvuoden 2022-2023 verkkoinfon materiaalit löytyvät alla: 

Luentosali missä opettaja ja opiskelijoita

Hakulomake lisätään tähän kesän 2023 kuluessa

Opiskelu Gateway-opiskelijana

Opinnot ovat maksullisia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja, jotka toteutetaan monimuoto- ja verkko-opetuksena. Lisäksi lukuvuonna 2023-2024 opintotarjonnassa on joitakin päiväopetukseen integroitavia opintojaksoja, jolloin Gateway-opiskelijoiden on voitava sitoutua myös Vaasan kampuksella päiväsaikaan tapahtuvaan opetukseen. Opinnot laskutetaan kahdessa erässä, yhteensä 600€ (10 €/op). Hyväksytyille opiskelijoille pidetään infotilaisuus opintojen alkaessa.

HUOM! Gateway-väylään valituille opiskelijoille pidettävä aloitusinfo on pakollinen ja pidetään Zoomin kautta torstaina 31.8.2023 klo 14-15.

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi Gateway-opintojen jälkeen

Gateway-opinnot tulee olla suoritettuna 15.6.2024 mennessä hyvin tiedoin painotetulla keskiarvolla 3. Kaikki kriteerit täyttävät saavat opiskelupaikan 1.8.2024 alkaen kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Kriteerit täyttävät opiskelijat hakevat opintosuuntaa 15.6.2024 jälkeen. Gateway-opiskelijoiden opintosuuntavaihtoehdot ovat johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi, digitaalinen markkinointi tai talousoikeus. Mikäli karsintaa opintosuuntia valittaessa joudutaan tekemään, opiskelijan opintomenestys sekä opintojen laajuus ratkaisevat.

opiskelija kirjoittaa

Lukuvuonna 2023-2024 suoritettavat opintojaksot 60 op

HUOM! Vaasa Gateway-väylään mukaan pääsevät opiskelijat eivät itse ilmoittaudu opintojaksoille, vaan heidän ilmoittautumisensa hoidetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa. Huomaathan, että ns. perinteiseen avoimen väylään vaadittavat opinnot poikkeavat Vaasa Gatewayn opinnoista. Kaikki Vaasa Gateway-väylään mukaan valitut opiskelijat suorittavat määritellyt 60 op lukuvuoden 2023-2024 aikana (hyväksilukuja tai korvaavuuksia opinnoista ei tehdä).

Voit hakea lukuvuoden 2023-2024 Vaasa Gateway -väyläopintojen aikataulu- ja toteutustietoja hakukoneestamme (lkv 23-24 tiedot julkaistaan kesäkuussa, ennen juhannusta).

Tieteellinen tiedonhankinta I, 1 op
Akateemiset viestintätaidot, 3 op

Laskentatoimi yrityksissä ja uravalintana, 3 op
Johtamisen
perusteet, 6 op

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka, 6 op
Markkinoinnin perusteet, 6 op
Tietokone työvälineenä –jaksot, yht. 3op
Tietojenkäsittely – teoria 2 op
English Skills for Business, 5 op
Rahoituksen perusteet 3 op

Yrityksen reaaliprosessit 3 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op
Taloustieteen 
perusteet 6 op

Talousmatematiikan perusteet 5 op
Introduction to International Business 3 op (integroitu)

Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan 1 op (integroitu)
Opiskelija yliopistoyhteisön jäsenenä 1 op (integroitu)


Avoin yliopisto järjestää suurimman osan yllä olevista opintojaksoista, osa toteutetaan integroituna tutkinto-opetukseen. Gateway-opiskelijat tullaan jakamaan kieli- ja viestintäopintojen osalta kahteen ryhmään.

 

Lukuvuoden 2023-2024 kauppatieteiden Vaasa Gateway-väyläopiskelijoiden on mahdollista valita tutkinnon vieraan kielen opintoihin (taitotaso B1, Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 §) englannin kielen tilalle jokin seuraavista:

KESP5115 Espanjan kielen suullinen ja kirjallinen viestintä, kuullunymmärtäminen 5 op
KRAN5115 Ranskan suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op

KSAK9115 Saksan suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op

HUOM! Opetus toteutetaan integroituna, samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Lisätiedot

Kuva
Kristiina Pulakka

Kristiina Pulakka

Opintopäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498457
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiia Ahonen

Tiia Ahonen

Asiantuntija, avoin yliopisto
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498456
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu

Oikeudet muutoksiin pidätetään