Image
Nainen kampuksella juomapullo kädessä

Vaasa Gateway

Väylä kauppatieteiden opiskelijaksi

Suuren suosion saavuttanut Vaasa Gateway jatkuu 2021-2022. Tutustu Vaasa Gateway-väylän hakuprosessiin sekä kuluvan lukuvuoden väyläopintoihin.

Gateway-opintoihin hakeminen 2021-2022

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston kauppatieteiden ennalta määrättyjä väyläopintoja opiskelemaan valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ensisijaisesti 30 sellaista opiskelijaa, joilla ei ole aikaisempia korkeakouluopintoja (korkeakoulututkintoa tai opintoja avoimessa yliopistossa tai AMK:ssa).

Haku lukuvuoden 2021–2022 Vaasa Gateway-opintoihin alkoi tiistaina 3.8.2021 klo 10.00. Hakemuksia tuli 11.8.2021 mennessä 159 kpl, ja hakulomake suljettiin, koska valinnat voitiin hakemusten perusteella tehdä.


Päivitetty 17.8.2021: Kaikille Vaasa Gateway-väylään valituille (30 opiskelijaa) on lähetetty vahvistusviesti väyläpaikasta. Myös viidelle (5) varasijalla olevalle hakijalle on lähetetty tieto varasijapaikasta. Kaikille Gateway-väylään hakeneille on ilmoitettu valinnan tuloksesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti).

 

Järjestimme lukuvuoden 2021-2022 Vaasa Gateway-opinnoista sekä hakuprosessista kysely- ja infotilaisuuden torstaina 10.6.2021 klo 17-18.30 Zoomin välityksellä. Voit tutustua infotilaisuuden materiaaliin sekä vuosien 2020 ja 2021 Gateway-infoissa esitettyihin kysymyksiin vastauksineen.

 

Luentosali missä opettaja ja opiskelijoita

Opiskelu Gateway-opiskelijana

Opinnot ovat maksullisia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja, jotka toteutetaan monimuoto- ja verkko-opetuksena. Lisäksi lukuvuonna 2021-2022 opintotarjonnassa on joitakin päiväopetukseen integroitavia opintojaksoja, jolloin Gateway-opiskelijoiden on voitava sitoutua myös Vaasan kampuksella päiväsaikaan tapahtuvaan opetukseen (koronatilanne huomioiden). Opinnot laskutetaan kahdessa erässä, yhteensä 600€ (10 €/op). Hyväksytyille opiskelijoille pidetään infotilaisuus opintojen alkaessa.

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi Gateway-opintojen jälkeen

Gateway-opinnot tulee olla suoritettuna 15.6.2022 mennessä hyvin tiedoin painotetulla keskiarvolla 3. Kaikki kriteerit täyttävät saavat opiskelupaikan 1.8.2022 alkaen kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Kriteerit täyttävät opiskelijat hakevat opintosuuntaa 15.6.2022 jälkeen. Gateway-opiskelijoiden opintosuuntavaihtoehdot ovat johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi, digitaalinen markkinointi tai talousoikeus. Mikäli karsintaa opintosuuntia valittaessa joudutaan tekemään, opiskelijan opintomenestys sekä opintojen laajuus ratkaisevat.

opiskelija kirjoittaa

Lukuvuonna 2021-2022 suoritettavat opintojaksot 60 op

HUOM! Vaasa Gateway-väylään mukaan pääsevät opiskelijat eivät itse ilmoittaudu opintojaksoille, vaan heidän ilmoittautumisensa hoidetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa. Huomaathan, että ns. perinteiseen avoimen väylään vaadittavat opinnot poikkeavat Vaasa Gatewayn opinnoista.

Voit hakea lukuvuoden 2021-2022 Vaasa Gateway -väyläopintojen aikataulu- ja toteutustietoja hakukoneestamme.

Syksy 2021

Tieteellinen tiedonhankinta I 1 op
Johtamisen
perusteet 6 op

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op
Johdatus laskentatoimeen 3 op (integroitu)
Taloustieteen perusteet 6 op
Tietokone työvälineenä –jaksot, yht. 3op
Tietojenkäsittely – teoria 2 op (integroitu)
Oral Skills in English 2 op
Reading and Writing Skills in English 3op
Akateemiset viestintätaidot 3 op

Kevät 2022

Yrityksen reaaliprosessit 3 op
Rahoituksen perusteet 3 op
Markkinoinnin perusteet 6 op
Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan 1 op (integroitu)
Opiskelija yliopistoyhteisön jäsenenä 1 op (integroitu)
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op
Introduction to International Business 3 op (integroitu)
Talousmatematiikan perusteet 5 op

Avoin yliopisto järjestää suurimman osan yllä olevista opintojaksoista, osa toteutetaan integroituna tutkinto-opetukseen.

Lisätiedot

No personnel

Oikeudet muutoksiin pidätetään