Avoimen yliopiston opettajille ja tenttivalvojille

Avoimen yliopiston opettaja, näiltä sivuilta löydät tietoa käytännön asioista, joista avoimen yliopiston opettajan on hyvä tietää opetusta järjestäessään.

Avoimen yliopiston opetus

Avoimen yliopisto-opetuksen pitää kaikilta osin vastata yliopiston normaalia opetusta. Opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen, opetuksen tason ja vaatimusten (tentit ja muut suoritukset sekä niiden arviointi) täytyy vastata oppiaineiden määrittelemää tasoa.

Opettajan on mahdollisuuksien mukaan hyvä ottaa opetuksessa huomioon aikuisopiskelijoiden kokemus ja tietämys työelämästä esimerkiksi harjoitustöiden aiheiden valinnoissa. Myös aikuisia motivoivien pedagogisten toimintatapojen käyttö on suositeltavaa.

Opetusaikataulut löytyvät Opintotarjonta-sivulta. 

Avoimen yliopiston henkilökunta auttaa mielellään kaikkeen avoimessa yliopistossa opettamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lähiopetuksen yleiset järjestelyt

Lähiopetus pidetään pääosin iltaisin, tavallisimmin klo 16.30 lähtien ja/tai viikonloppuisin. Opetustilojen varaukset hoitaa Marita Katajamäki. Muistathan aina ilmoittaa mahdolliset aikataulumuutokset Maritalle!

Iltavirastomestarin tehtävät ovat siirtyneet vartiointiliikkeelle. Vartija työskentelee Tervahovissa ma-pe klo 16.00–21.00 ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan. Hän auttaa käytännön järjestelyissä (esim. ovien avaaminen). Vartija on tavattavissa infopisteen vieressä olevassa huoneessa Tervahovin pääsisäänkäynnin lähellä, puh. 029 449 8003. 

Muistathan opetuksen jälkeen sammuttaa itse valot sekä sulkea ikkunat ja ovet ja opetuksessa mahdollisesti tarvitsemasi laitteet (videotykki ym.) luokasta lähtiessäsi.

Yhteystiedot

Marita Katajamäki 
Assistentti, opintoasiat, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8194
 

Tunnukset yliopiston tietokoneille

Avoimen yliopiston opiskelijalla ei välttämättä ole tunnuksia yliopiston koneille. Mikäli opetus vaatii pääsyä yliopiston tietokoneille (esimerkiksi tietokoneluokat), tulee opettajan tilata opiskelijoille Windows-tunnukset. Tunnusten tilaaminen tapahtuu avoimen yliopiston opiskelijapalveluista. Otathan myös huomioon, että tunnusten tekeminen vie jonkin verran aikaa, joten kysy tunnuksia ajoissa.

Virtuaalinen kirjastokortti

Mikäli opiskelija asuu muualla kuin Vaasassa, eikä pääse noutamaan kirjastokorttia henkilökohtaisesti Tritoniasta, hän voi tilata Tritonian verkkosivuilta virtuaalisen kirjastokortin, jolla pääsee kirjautumaan kirjaston e-kirjapalveluihin (Ellibs ja Elib).

Avoimen opiskelijoiden käytössä olevat järjestelmät

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Vaasan yliopistolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Verkko-opiskelussa riittävät perustaidot internetin ja sähköpostin käytössä.

Mikäli opettaja haluaa käyttää opetuksessaan verkko-oppimisympäristö Moodlea, tulee hänen hyvissä ajoin ennen kurssin alkua perustaa itselleen kurssipohja Moodleen. Muistathan lisätä avoimen yliopiston kurssipohjan aina "Avoin yliopisto" -kurssikategoriaan.

Toimita kurssiavain, kurssin nimi ja kurssin linkki viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kurssin alkua sähköpostitse Sari Manniselle. Nämä tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä opiskelijatiedotusta varten.

Verkko-oppimisympäristön käyttöä ohjeistetaan normaalisti pari päivää ennen kurssin alkamista osallistujille lähetettävässä sähköpostissa. Sähköpostin mukana opiskelijoille lähetetään kurssiavain ja ohjeet Moodleen pääsyn mahdollistavien käyttäjätunnusten hankkimista varten, mikäli he eivät niitä vielä ole hankkineet.

Opettajan ja avoimen yliopiston opiskelijapalveluiden tuki on tarjolla opiskelijoille koko opintojakson ajan.

Verkko-oppimisympäristöjen käyttöön saa tukea sähköpostitse seuraavista osoitteista:

  • Tekninen Moodle-tuki: moodle(at)uwasa.fi
  • Käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyvät ongelmat: avoimen yliopiston opiskelijapalvelut, 029 449 8004, avoinyo@uwasa.fi

Kurssipohjan luomisesta ja sisältöjen rakentamisesta vastaa opettaja itse.

Yhteystiedot

Sari Manninen 
Assistentti, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8406

Yleistä verkkokurssien sisällöstä

Verkkokursseilla on tärkeää, että opiskelijat pääsevät keskusteluyhteyteen keskenään. Mikäli kurssillasi on esimerkiksi ryhmätöitä, muistathan myös lisätä keskustelualustan omaan Moodle-pohjaasi.

Opettajan on myös hyvä kannustaa opiskelijoita keskustelemaan. Pyydä vaikka verkkokurssisi opiskelijoita esittäytymään ja kerro jotain myös itsestäsi.

Mahdollisia videoluentoja käyttäessäsi, muista antaa videoluentojen linkki hyvissä ajoin opiskelijoille. Laita se lisäksi Moodleen kurssisi etusivulle selkeästi näkyviin.

Laita kurssialustalle esiin vähintään oma sähköpostiosoitteesi. Opiskelijat haluavat, että opettajaan saa yhteyden. Osallistu myös esimerkiksi Tritonian järjestämille Moodle-kursseille kartuttaaksesi osaamistasi.

Tarkista, että kurssipohjan kaikki linkit toimivat. Jos linkität Moodleen esimerkiksi Tritonian tietokannoissa olevia materiaaleja, ilmoita opiskelijoille, että he pääsevät Tritonian tietokantoihin Finnan kautta.

Tarkista vielä kurssin sisällöt Moodlessa ennen kurssialustan avaamista poistumalla muokkaustilasta.

Jos opiskelija peruu opintonsa

Avoimen yliopiston opintojen perumisesta on olemassa tarkat säännöt. Opettajan täytyy pyytää opintonsa keskeyttäviä opiskelijoita ottamaan yhteyttä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin. 

Tenttiminen

Avoimen yliopiston tenttipäivä on lauantai klo 12.00-15.00, ja salina on yleensä A202 Lévon Tervahovissa (Wolffintie 34). Mahdollisesta tenttisalin vaihdoksesta ilmoitamme aina erikseen Tervahovin pääsisäänkäynnin lähellä olevan Infopisteen edessä.

Tenttikysymykset lähetetään Marita Katajamäelle hyvissä ajoin ennen tenttipäivää. Opintojaksoon liittyvien kaikkien kolmen tentin kysymykset saa mielellään toimittaa samalla kertaa.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua tenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Avoimen yliopiston tentit ovat erotettu päiväpuolen tenteistä tekstillä (avoin yo). WebOodissa tenttiin ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen tenttipäivää ja päättyy 5 päivää ennen tenttipäivää. Jokaiseen tenttiin ilmoittaudutaan erikseen.

Tarkastetut tenttivastaukset ja arvosanat lähetetään avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin Sari Manniselle. Kaikki arvosanat rekisteröidään avoimessa yliopistossa Oodiin. Tenttisuorituslistassa on nimen lisäksi oltava opiskelijanumero.

Yhteystiedot

Marita Katajamäki 
Assistentti, opintoasiat, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8194

Sari Manninen 
Assistentti, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8406

Ohjeet tenttivalvojille

Ennen tentin alkamista

Tentit alkavat klo 12.00 ja kestävät 3 tuntia.

Opiskelijoiden on tultava tenttisaliin viimeistään 15 minuutin kuluessa tentin alkamisesta (siis viimeistään klo 12.15). Opiskelijoiden tulee jättää päällysvaatteet, laukut, puhelimet ym. salin eteen tai sivustalle. Opiskelijalla tulee olla mukana vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus. Muu mahdollinen tentissä tarpeellinen ja sallittava materiaali mainitaan erikseen tenttikysymyspaperissa.

Istumajärjestys

Tentin valvoja ohjaa opiskelijat istumaan peräkkäin jokaiselle riville siten, että samalla rivillä istuvien väliin jää kaksi paikkaa. 

Kysymysten jakaminen

Valvoja jakaa kysymyspaperit tenttijöille "huutamalla" pelkän tentin nimen (tentteihin ilmoittautujia ei lueta yksitellen). Opiskelija merkitään läsnäolevaksi listaan tenttipapereita palautettaessa. Listoilta voidaan jälkikäteen tarkistaa tenttiin osallistuneet. 

Kysymyspaperi jaetaan aina tekstipuoli alaspäin. Keskustelu on kielletty sen jälkeen, kun kysymyksiä on alettu jakaa. Kysymyspaperin saa katsoa vasta kun kaikki kysymyspaperit on jaettu ja valvoja antaa luvan tentin aloittamiseen. Tästä ajankohdasta lasketaan alkavaksi kolmen tunnin tenttiaika. Tentin tarkka päättymisaika merkitään taululle (esimerkiksi jos kysymykset on jaettu klo 12.10, niin silloin tentti päättyy klo 15.10).

Valvominen ja valvontaraportti

Valvojan tulee kiertää tenttisalissa ja valvoa järjestystä tarkasti. Mikäli valvoja epäilee vilppiä, valvojan tulee poistaa opiskelija salista. Valvoja merkitsee tenttivalvontaraporttiin kaikki epäselvyydet ja häiriöt tentin aikana.

HUOM! Yliopiston tiloissa on tallentava kameravalvonta.

WC:ssä käynti

Jos opiskelija joutuu käymään kesken tentin vessassa, valvojan tulee saattaa opiskelija vessaan. Opiskelijaa ei saa päästää sinne yksin. 

Tentistä poistuminen

Tentistä saa poistua aikaisintaan 45 minuutin kuluttua tentin ilmoitetusta alkamisajankohdasta. Opiskelijan on aina tentistä poistuessaan palautettava vähintään yksi vastauspaperi.

Opiskelijan on tentistä poistuessaan aina todistettava henkilöllisyytensä. Mikäli henkilöllisyystodistusta tai opiskelijakorttia ei ole mukana, opiskelija jättää nimikirjoitusnäytteen valvontaraporttiin. Opiskelijan on käytävä avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa todistamassa henkilöllisyytensä mahdollisimman pian tentin jälkeen, jolloin nimikirjoitusnäytettä verrataan henkilöllisyystodistukseen.

Vastauspapereiden palauttaminen

Vastauspaperit palautetaan Tervahovin tenttikaappiin. Tenttivastaukset pyydetään palauttamaan tenteittäin järjestettynä. Kahteen tenttiin osallistujan tenttivastaukset laitetaan siihen pinoon missä kyseisen tentin muutkin vastauspaperit ovat. Valvojat laittavat pöydille jääneet tyhjät tenttipaperit takaisin pöydän alla oleviin laatikoihin.

Tenttijä ei saa viedä salista tyhjiä vastauspapereita tentistä poistuessaan.

Lisätietoja tenttivalvonnasta

Marita Katajamäki 
Assistentti, opintoasiat, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8194

Opiskelijapalautteen kerääminen

Kaikilta opintojaksoilta kerätään palautetta. Opintojaksokohtainen palaute kerätään pääsääntöisesti WebOodin kautta. WebOodin palautteen lisäksi opettaja voi halutessaan käyttää myös omaa palautelomaketta, esim. Webropolia.

Avoin yliopisto aktivoi jokaiselle kurssille WebOodin palautekyselyn massa-ajona yhteisesti määriteltyjen palautteenantoaikojen mukaisesti, mikäli opettaja ei ole ilmoittanut etukäteen keräävänsä palautteen itse. Palautteenantoaika alkaa viimeisestä opetuspäivästä ja kestää kolme viikkoa. 

WebOodi lähettää opiskelijoille sähköpostia palautteen antamisesta. Lisäksi opiskelijalle tulee aina WebOodiin kirjauduttuaan muistutusviesti palautteen antamisesta, jos hän ei ole palautetta vielä antanut. WebOodi lähettää vielä muistutusviestin ennen palauteajan päättymistä niille opiskelijoille, jotka eivät ole palautetta vielä antaneet.

Palauteajan päätyttyä WebOodi lähettää kurssin opettajaksi merkitylle henkilölle ilmoituksen, että kurssipalaute on valmis. Viestin mukana tulee kaksi linkkiä, joista pääsee tarkastelemaan palautetta. Lisäksi opettaja pääsee palautteeseen kirjautumalla WebOodiin ja menemällä omien kurssien hallintaan. Kurssin nimen perään ilmestyy P-painike, jos kurssilla on katseltavaa palautetta. Palaute annetaan anonyymisti eikä opettaja pääse katselemaan palautetta, jos palautteen antajia on vähemmän kuin viisi.