Avoimen yliopiston opettajille

Avoimen yliopiston opettaja, näiltä sivuilta löydät tietoa käytännön asioista, joista avoimen yliopiston opettajan on hyvä tietää opetusta järjestäessään.

Avoimen yliopiston opetus

Avoimen yliopisto-opetuksen pitää kaikilta osin vastata yliopiston normaalia opetusta. Opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen, opetuksen tason ja vaatimusten (tentit ja muut suoritukset sekä niiden arviointi) täytyy vastata oppiaineiden määrittelemää tasoa.

Avoimessa yliopistossa noudatetaan kaikilta osin Vaasan yliopiston opiskelua koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Opetusaikataulut löytyvät Opintotarjonta-sivulta. 

Avoimen yliopiston henkilökunta auttaa mielellään kaikkeen avoimessa yliopistossa opettamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetuksen yleiset järjestelyt

Avoimen opetus järjestetään pääosin verkko-opetuksena tai hybridiopetuksena, jolloin osa opiskelijoista osallistuu opetukseen luokassa ja osa etäyhteyden välityksellä. Kontaktiopetus pidetään pääosin iltaisin, tavallisimmin klo 16.30 alkaen sekä mahdollisesti myös viikonloppuisin.

Vaasan yliopistolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Kontaktiopetuksessa (luennot tai muut tapaamiset) käytetään pääsääntöisesti Zoom-palvelua.

Opettaja vastaa itse kurssin Moodle-pohjan luomisesta ja sisältöjen rakentamisesta. Muistathan lisätä avoimen yliopiston kurssipohjan aina ”avoin yliopisto” -kurssikategoriaan. Toimita toteutuksen Moodle-linkki ja kurssiavain sekä mahdollinen Zoom-linkki sähköpostitse avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin viimeistään seitsemän (7) päivää ennen toteutuksen alkamista. Tässä yhteydessä tulee toimittaa myös tiedot mahdollisista ennakkotehtävistä tai muista tiedotusasioista ennen toteutuksen alkamista.

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut lähettää kaikille toteutukselle hyväksytyille opiskelijoille kurssi-infoviestin muutamaa päivää ennen toteutuksen alkamista (yleensä n. 2 työpäivää ennen). Infoviestissä lähetetään kurssiavaimen lisäksi tärkeää ohjeistusta avoimen yliopiston opiskelusta, järjestelmistä ja muista käytännöistä. Opettaja saa kopion viestistä.

Yliopistossa käytössä olevien järjestelmien käyttöohjeita löytyy IT-palveluiden verkkosivuilta. Moodle-tuki palvelee osoitteessa moodle(at)uwasa.fi

Peppi-opiskelijatietojärjestelmä

Vaasan yliopistossa käytetään Peppi-opiskelijatietojärjestelmää. Pepin opettajan työpöydällä opettaja pääsee näkemään toteutukselle hyväksytyt opiskelijat. Huomaathan, että opettaja ei hyväksy/hylkää opiskelijoita avoimen yliopiston toteutuksille, vaan tämä tehdään avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa.

Avoimen yliopiston suoritukset kirjataan avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa. Opettaja lähettää tiedot suorituksista avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin avoinyo(at)uwasa.fi.

Opintojaksopalautetta kerätään automaattisesti Pepin kautta. Opettaja voi myös halutessaan kerätä omaa palautetta toteutuksen Moodle-alustalla.

Luokkatilavaraukset lähi- ja hybridiopetusta varten

Mikäli opettaja tarvitsee luokkatilan esimerkiksi hybridiopetusta varten, tulee tästä sopia erikseen. Lähiopetus pidetään pääosin iltaisin, tavallisimmin klo 16.30 lähtien ja/tai viikonloppuisin. Opetustilojen varaukset hoitaa Marita Katajamäki. Muistathan aina ilmoittaa mahdolliset aikataulumuutokset Maritalle!

Iltavirastomestarin tehtävät ovat siirtyneet vartiointiliikkeelle. Vartija työskentelee Tervahovissa ma-pe klo 16.00–21.00 ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan. Hän auttaa käytännön järjestelyissä (esim. ovien avaaminen). Vartija on tavattavissa infopisteen vieressä olevassa huoneessa Tervahovin pääsisäänkäynnin lähellä, puh. 029 449 8003. 

Muistathan opetuksen jälkeen sammuttaa itse valot sekä sulkea ikkunat ja ovet ja opetuksessa mahdollisesti tarvitsemasi laitteet (videotykki ym.) luokasta lähtiessäsi. Muistathan myös kirjautua ulos luokkatilan tietokoneelta!

Yhteystiedot

Kristiina Pulakka
Opintopäällikkö, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8457

Marita Katajamäki 
Assistentti, opintoasiat, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8194

Elisa Kauraniemi 
Assistentti, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8346

Tunnukset järjestelmiin tai yliopiston tietokoneille

Avoimen yliopiston opiskelijatunnuksella opiskelija pääsee Haka-tunnistautumisen kautta kirjautumaan yleisimpiin käytössä oleviin järjstelmiin (Peppi, Moodle, Finna-portaali, Lukkarikone). HUOM! Avoimen yliopiston opiskelijoille ei kuitenkaan muodostu yliopiston sähköpostiosoitetta, vaan he käyttävät omia henkilökohtaisia sähköpostiosoitteitaan.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden käyttäjätunnus on ns. kevyttunnus, johon ei sisälly Office 365 -pakettia tai pääsyä yliopiston tietokoneille tai esim. kaikkiin etäkäytettäviin ohjelmiin/ohjelmistoihin. Mikäli toteutuksella käytetään jotakin tällaista ohjelmaa/ohjelmistoa, tarvitsee avoimen opiskelija ns. vahvat tunnukset. Tunnusten tilaaminen tapahtuu avoimen yliopiston opiskelijapalveluista. Otathan myös huomioon, että tunnusten tekeminen vie jonkin verran aikaa, joten kysy tunnuksia ajoissa.

Virtuaalinen kirjastokortti

Mikäli opiskelija asuu muualla kuin Vaasassa, eikä pääse noutamaan kirjastokorttia henkilökohtaisesti Tritoniasta, hän voi tilata Tritonian verkkosivuilta virtuaalisen kirjastokortin, jolla pääsee kirjautumaan kirjaston e-kirjapalveluihin (Ellibs ja Elib).

Jos opiskelija peruu opintonsa

Avoimen yliopiston opintojen perumisesta on olemassa tarkat säännöt. Opettajan täytyy pyytää opintonsa keskeyttäviä opiskelijoita ottamaan yhteyttä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin. 

HUOM! Opettaja ei saa itse poistaa opintonsa perunutta opiskelijaa Pepin toteutukselta.

Tenttiminen

Mikäli opintojakso suoritetaan tenttimällä, käytetään avoimen yliopiston toteutuksilla pääosin Moodle- tai Exam-tenttejä. Perinteisiä luokkatilassa järjestettäviä paperitenttejä ei enää suositella. 

Avoimen yliopiston tenttien ja muiden opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan yliopiston tutkintosäännössä annettua ohjeistusta. Opintosuoritukset toimitetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin kirjaamista varten.

Yhteystiedot

Marita Katajamäki 
Assistentti, opintoasiat, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8194

Elisa Kauraniemi 
Assistentti, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8346