Pauli Valkjärvi

Laboratorioinsinööri, Vaasan yliopisto
Diplomi-insinööri 2022, Smart Energy
Pauli Valkjärvi

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajasta? 

Muutin Ylihärmästä Vaasaan opiskelemaan, koska minua kiinnosti erityisesti energia-ala, johon olin kuullut Vaasan tarjoavan hyvät mahdollisuudet. Lisäksi minulla oli jo valmiiksi erittäin positiivinen kuva Vaasasta kaupunkina, mikä osoittautui oikeaksi hyvinkin nopeasti.

Yliopistossa oli mahdollisuus tutustua samanhenkisiin ihmisiin ja muodostaa erittäin vahvoja kaverisuhteita. Lisäksi hyvin nopeasti tajusin valinneeni itseäni kiinnostavan alan, joten pääsääntöisesti muistan hyvällä myös itse opiskelua.

Millaista työsi on? 

Työni yliopiston moottorilaboratoriossa on erittäin monipuolista ja vaihtelevaa. Suurimmaksi osaksi se liittyy tutkimushankkeissa suoritettavien moottorikokeiden valmisteluun ja suorittamiseen sekä laboratoriossa tarvittavien laitteiden hankintaan ja ylläpitoon. Lisäksi vastaan työni raportoinnista projekteissa. 

Nautin siitä, että saan olla omalta osaltani mukana ympäristöystävällisempien polttomoottorien kehittämisessä. Ehkä ikävintä työssä on ajoittainen suuri työtehtävien määrä suhteessa resursseihin, mutta niistä selviää oman työn suunnittelulla ja priorisoinnilla. 

Huippukohtia työuralla ovat sellaiset tilanteet, kun huomaa sisäistäneensä uuden tiedon niin hyvin, että kykenee soveltamaan sitä jonkun ongelman ratkaisemiseen.

Tärkein oivallus yliopistossa?

Yliopistossa oppi paljon sellaista, josta on hyötyä työelämässä. Tärkeimpänä yksittäisenä oppina sanoisin uuden tiedon etsiminen ja sen soveltaminen haastavaa ongelmaa ratkaistaessa.

Tutkinnon ja sen tuomien valmiuksien ohella tärkein asia, joka jää käteen yliopistosta, on ystävät ja verkostot, joiden tuella opinnoista selviää. Siispä opiskelun lisäksi on tärkeää löytää hyviä ystäviä, joiden kanssa pitää hauskaa!