Magnus Sundell

Yrittäjä, Black Label Bytes
Diplomi-insinööri 2010, ohjelmistotekniikka.
Magnus Sundell

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Vaasan yliopisto on loistopaikka opiskella ja päästä tekemisiin ison maailman kanssa. Olen Vaasasta kotoisin, mutta opintojen aikana opin tuntemaan alueen vielä paremmin.

Aloitin opiskeluaikana kesätöissä ABB:n markkinoinnissa ja jatkoi siellä työskentelyä syksyllä opintojen ohessa. Työnteosta opiskelujen aikana oli paljon hyötyä. Sain tuntumaa energia-alaan ja oman alan työkokemusta. Työpaikassa opittua pääsi saman tien soveltamaan luennoilla – ja toisin päin. Välillä tuntui, että meni lujaa, kun teki töitä ja opiskeli samaan aikaan. Olen kuitenkin jollain tavalla aina pyrkinyt ulos mukavuusalueeltani.

Pari vuotta myöhemmin pääsin kesätöihin Vaconille tuotekehitykseen, jossa jatkoin jälleen kesäpestin päätyttyä. Työpaikalla pystyi rakentamaan verkostoja, joista oli tulevaisuudessa hyötyä. Opintojen aikana en ollut mukana aine- tai muiden järjestöjen toiminnassa. Työ oli minulle tärkeä verkostoitumispaikka. Yliopistossa olivat tietysti opiskelijat ja opettajat, joiden kanssa pääsi vaihtamaan ajatuksia. Jatkoi kokoaikaisena Vaconin tuotekehityksessä valmistumisen jälkeen. Näissä tehtävissä viihdyin neljä vuotta, jonka jälkeen minusta tuli Vaconin tuotepäällikkö.

Millaista työsi on?

Toimin nyt yrittäjänä yrityksessä nimeltä Black Label Bytes ja opiskelen yliopistossa henkilöstöjohtamista. Yrityksen palveluihin kuuluvat erilaisten ohjelmistojen, kuten mobiili- ja webbisovellusten kehitykseen liittyvät suunnittelu-, konsultointi-, toteuttamis- sekä ylläpitotehtävät. ohjelmistokehitykseen, mobiiliin ja webbiin liittyvät suunnittelu-, konsultointi- ja toteuttamistehtävät. Henkilöstöjohtamisen opintojen ansiosta tarjoan myös johtamisen konsultointia yrityksille.

Mielenkiintoni yrittämiseen heräsi työskennellessäni Vaconilla tuotepäällikkönä globaalissa tuotevalmistuksessa. Työskentelin eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Tehtävässä pääsin näkemään ja kokemaan, miten yritys toimii sekä paikallisesti että globaalisti ja kuinka eri osastot ja ihmiset takovat tulosta yhdessä.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa? 

Mielestäni yliopistossa opiskelu on hyvä tilaisuus näyttää, mihin kykenee. Arvosanat ja lopputyö opettavat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja myymään niitä työelämässä sekä ymmärtämään kehityskohtia. On hyvä pohtia, mitä olen oppinut tai missä erehtynyt. Yliopisto sekä ainejärjestöt ja muut kerhot ovat turvallisia paikkoja tehdä erehdyksiä ja oppia niistä. Itse haluan jatkuvasti kokea jotain uutta enkä jäädä paikalleni. Jos haluaa saavuttaa asioita, on mentävä eteenpäin.