Joel Reijonen

AI Strategist, Ericsson
Diplomi-insinööri 2018, automaatio ja tietotekniikka
Joel Reijonen

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Opinnoistani jäi mieleeni useita unohtumattomia muistoja, kuten ainejärjestöjen mukaansa tempaava toiminta ja huikea yhteenkuuluvuuden tunne, joka vallitsee poikkitieteellisesti Vaasan yliopistossa. Opiskeluaikoinani olin mukana Tutti ry:n hallituksessa yrityssuhdemestarina, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä ja ryhmäpuheenjohtajana, tutorina, TEK:n hallinnon opiskelijaedustajana ja opiskelijalähettiläänä.

Vaasan yliopistossa saadut opit ovat mahdollistaneet kehittämään ammatissani tarvittavia ohjelmointitaitoja, matemaattista osaamista, innovatiivista ajattelua ja teknologiaosaamista.

Ikimuistoinen tapahtuma opiskeluajalta?

Opiskeluaikojeni yksi suurimmista kokemuksistani oli valikoituminen Huawein Seeds for the Future 2017 -opiskelijaohjelmaan, johon yliopiston tarjoamat opinnot tarjosivat mainiot edellytykset. Seeds for the Future -opiskelijaohjelmaan valittiin kymmenen suomalaista yliopisto-opiskelijaa, joiden opinnot ovat painottuneet ICT-alalle. Ohjelma sisälsi kahden viikon opintomatkan Kiinaan, jossa ensimmäisen viikon vietimme Pekingissä opiskellen kiinan kieltä ja kulttuuria. Toisen viikon vietimme Shenzhenissä Huawein pääkonttorilla, jossa pääsimme perehtymään tieto- ja viestintäteknologian innovaatioihin yrityksen ICT-asiantuntijoiden kanssa.

Kiinasta palatessani pääsin vielä Huawein vieraaksi Brysseliin, jossa sain mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin ja verkostoitua muiden Euroopan maiden opiskelijoihin, jotka olivat olleet mukana Seeds for the Future -opiskelijaohjelmassa.

Mikä työssäsi on parasta?

Olen tällä hetkellä töissä Ericssonilla AI Strategist -roolissa. Työskentelen kyberturvallisuuden parissa osana Security Solutions -organisaatiota. Teen tutkimus- ja kehitystyötä tekoälyn ja pilvilaskennan rajapinnassa sekä tekoälyä hyödyntävien tietoturvaratkaisujen innovointia, konseptointia ja strategiatyötä.

Nykyisessä työssäni on parasta päästä tekemään töitä huipputeknologian parissa, mikä mahdollistaa jatkuvan ammattitaitoni kehittymisen. Työni on tarjonnut minulle erityisen antoisia onnistumisen kokemuksia, sillä olen saanut olla mukana innovoimassa keksintöjä, jotka työnantajani on nähnyt tarpeelliseksi patentoida.