Valtion vastinrahaohjelma 2020–2022

Valtio pääomittaa yliopistoja vuosina 2020–2022. Pääomittamisen taustalla on Sitran hallintoneuvoston joulukuussa 2019 tekemä päätös myöntää 100 miljoonan euron kertaluonteinen tuki yliopistoille. Yliopistoille osoitetaan pääomaa tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella 33 miljoonaa euroa syksyllä 2020 ja valtion vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella 67 miljoonalla eurolla syksyllä 2022.

Valtion vastinraha lisää yliopistolle tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle kauden sääntöjen puitteissa lahjoitetulle eurolle. 

Lahjoitukset ohjataan lahjoituksen summasta ja lahjoittajan toiveesta riippuen joko yliopiston strategiaa ja tulevaisuutta yleisesti tukevaan rahastoon tai tueksi lahjoittajan toivomalle koulutusalalle. Valtion ohjeistuksen mukaisesti 10 000 euroa ja sitä suuremmat lahjoitukset voidaan kohdentaa suoraan koulutusalalle eli kauppatieteellisen, tekniikan tai yhteiskuntatieteellisen koulutuksen hyväksi. 

Valtion vastinrahoitusosuus ohjataan aina osaksi Vaasa yliopiston peruspääomaa. Lahjoitukseen perustuvasta valtion vastinrahoitusosuudesta yliopisto voi käyttää ainoastaan tuottoa. Sen sijaan itse lahjoitussumma voidaan joko ohjata suoraan käyttöön tai rahastoida.

Yliopisto sijoittaa peruspääomaa ja saa siitä vuosittaista tuottoa. Tuottoa käytetään yliopiston strategian kannalta tärkeiden hankkeiden tukemiseen. 

Vastinrahakelpoisuus

Valtion vastinrahoitukseen EI oikeuta:

  • Yliopistokonserniin kuuluvien yhtiöiden, yliopiston omien rahastojen tai yliopistoja lähellä olevien säätiöiden, kuten tukisäätiöiden, lahjoitukset.
  • Valtion omistamien erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden lahjoitukset. Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään valtion omistamia kaupallisesti toimivia yhtiöitä.
  • Yksinomaan yksittäisen yliopiston toimintaa perinteisesti tukeneiden yhteisöjen ja säätiöiden lahjoitukset.
  • Kuntien lahjoitukset ja kuntien suoraan tai välillisesti omistamien yhtiöiden tai liikelaitosten kautta tulevat lahjoitukset.
  • Pääosin julkisin varoin rahoitettujen (esim. ammattikorkeakoulut) tai verotusoikeuden omaavien julkisoikeudellisten yhteisöjen (esim. seurakunnat) lahjoitukset.
  • Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään ylioppilaskuntia ja osakuntia sekä niiden omistamia yhtiöitä sekä kauppakamareita, jotka eivät ole julkisesti rahoitettuja yhteisöjä.

Tee vastinrahalahjoitus lahjakirjalla

Lahjoitus maksetaan tilisiirtona. Yli 850 euron lahjoituksista pyydämme myös lahjakirjan. Lahjakirjaan on määritelty koulutusalat, joihin lahjoittaja voi kohdentaa vähintään 10 000 euron lahjoituksen ja jotka oikeuttavat valtion vastinrahaan. Lahjoituksen viestikenttään merkitään lahjoittajan yhteystietojen lisäksi "vastinrahalahjoitus" sekä mahdollinen kohdennus tietyn koulutusalan hyväksi.

Danske Bank: IBAN = FI43 8119 9710 0170 72, BIC: DABAFIHH
Saaja: Vaasan yliopisto
Viestiksi: Vastinrahalahjoitus sekä mahdollinen koulutusalakohdennus, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Document

Täytä, allekirjoita ja tulosta lahjakirjan.

Palauta allekirjoitettu lahjakirja alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse kirjaamo(a)uwasa.fi:

Vaasan yliopisto
Kirjaamo
PL 700
65101 Vaasa

Lisätietoja lahjoitukseen liittyen

  • Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia. Tutustu henkilötietojen käsittelyyn yliopistossamme.
  • Lahjoittajan tiedot liitetään yliopiston sidosryhmärekisteriin. Vaasan yliopisto raportoi vastinrahaan oikeuttavien lahjoitusten tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle syksyllä 2022.
  • Lahjoittaja voi kieltää nimensä sekä lahjoituksen summan ja kohdennuksen näkymisen yliopiston viestinnässä.
  • Huomioithan ystävällisesti, että kaikista vähintään 850 euron lahjoituksesta tulee täyttää lahjakirja. Näin varmistamme, että lahjoituksesi käsitellään verovähennyksissä asianmukaisella tavalla.