Vaasan yliopiston uutisvuosi 2023

Image
Vaasan yliopiston pitkäjänteinen kehitystyö tutkimuksessa ja opetuksessa toi menestystä kansainvälisissä rankingeissa vuonna 2023. Vetovoimaa riitti myös hakijoiden silmissä, sillä maisteri- ja tohtoriohjelmat kasvattivat suosiotaan. Kampuksen uudistaminen eteni loppusuoralle: henkilöstö muutti toimistorakennus Ankkuriin ja Tervahovin remontti alkoi. Vuoden varrella saatiin paljon hyviä uutisia: uusia maisteriohjelmia, merkittäviä tutkimushankkeita ja -rahoituksia sekä vaikuttavaa yhteistyötä.

Tammikuu 

Vaasan yliopisto astui uuteen kauteen vuoden alussa, kun Minna Martikainen aloitti rehtorina.

– Uskon voimakkaasti visioomme, jossa Vaasan yliopisto on kansainvälisesti tunnettu tutkimusorganisaatio, joka yhdessä alueen ekosysteemin kanssa tuo Vaasan, Vaasan alueen ja Suomen maailman kartalle.

Image
Rehtori Minna Martikainen

Vaasan kaupunki lahjoitti 200 000 euroa Vaasan yliopistolle yhteistyön vahvistamiseksi ja syventämiseksi Vaasassa tehtävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin tuli ennätysmäärä hakijoita. Hakemusten määrä nelinkertaistui edellisvuodesta. Suosituimmat ohjelmat olivat Master's Programme in International Business ja Master's Programme in Industrial Management.

Vaasan yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnin mukaan monet yliopiston tutkimusryhmistä ovat kansainvälisesti korkeatasoisia. Lisäksi yliopiston yritysyhteistyö ja vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on erittäin vahvaa.

Vaasan yliopiston vuoden ensimmäinen väitöskirja oli Meniina Wikin viestintätieteiden tutkimus televisiosarjojen fanivideoista. Viihdeteollisuus näkee fanien muokkaamissa ja julkaisemissa videoissa suurta markkinointipotentiaalia, mutta myös tekijänoikeudellisia ongelmia. Vuonna 2023 Vaasan yliopistossa väitteli kaikkiaan 27 tutkijaa. Lue kaikki vuoden väitöstiedotteet

Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlaa vietettiin 27. tammikuuta. Tilaisuudessa jaettiin Vuoden tutkimusteko-, Vuoden opetusteko ja Hyvä opettaja -palkinnot.

Helmikuu 

Image
Dekaani Arto Rajala ja edunvalvonta-asiantuntija Elli Uusi-Kokko

Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä myönsi vuoden 2023 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon markkinoinnin ja viestinnän yksikön dekaanille Arto Rajalalle sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijalle Elli Uusi-Kokolle. Palkinto on tunnustus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä yliopistoyhteisössä. 

Maaliskuu

Uutena tutkimuksesta vastaavana vararehtorina aloitti Mika Grundström.  

Image
Tutkimuksen vararehtori Mika Grundström

Vaasan yliopisto osti EnergyLab-kiinteistön Palosaarella. Rakennuksessa sijaitsevat yliopiston polttomoottori- ja polttoainelaboratoriot, jotka ovat keskeinen osa yliopiston VEBIC-tutkimusalustaa.

Vaasan yliopiston tutkijat järjestivät yhdessä Mission Possible -tiedepäivän 22. maaliskuuta. Tapahtumassa oli runsas määrä esityksiä, luentoja ja antoisia keskusteluja. Professori Harri Jalonen palkittiin tapahtumassa Vaasan yliopiston Vuoden tiedeviestijänä

Vaasan yliopiston  maisteriohjelmien suosio jatkuu edelleen. Maisteriohjelmiin tuli kevään toisessa yhteishaussa hakemuksia 1840, mikä on lähes 15,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Yliopiston tohtoriohjelmaan oli ennätysmäärä hakijoita. Hakijamäärä kasvoi syksyn hausta 27 prosenttia.

Image
Vaasan yliopiston maisteri- ja tohtoriohjelmien hakijamäärät kasvoivat vuonna 2023.

Strategiaprofessori Marko Kohtamäen ja Luulajan teknisen yliopiston artikkeli palkittiin parhaana yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin liittyvänä artikkelina AMTP-konferenssissa Yhdysvalloissa. 

Huhtikuu

Haastattelimme huhtikuussa kahta uutta energiatekniikan professoriamme. Professori Maciej Mikulskin mukaan polttomoottorien aikakausi ei ole päättymässä, vaan pikemminkin saamassa uuden luvun. Polttoainejoustavuus ja uudet hiilineutraalit synteettiset polttoaineet tuovat moottoritutkimukseen aivan uusia mahdollisuuksia.

Image
Energiatekniikan professori Maciej Mikulski

Toinen uusi energiatekniikan professori, Xiaoshu Lü johtaa Vaasan yliopistossa tiimiä, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja rakennettuun ympäristöön. Tutkijatiimi pyrkii tarjoamaan myös käytännön ratkaisuja rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Toukokuu

Vaasan yliopisto sai uusia työelämäprofessoreita. Kauppatieteiden tohtori Virpi Ala-Heikkilä aloitti talousjohtamisen ja johdon monimuotoisuuden työelämäprofessorina. Ala-Heikkilä työskentelee tällä hetkellä Hitachi Energyllä talouden globaalina transformaatiojohtajana. Filosofian tohtori Elina Melgin taas aloitti markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikön työelämäprofessorina tehtäväalueenaan strateginen vastuullisuus- ja vaikuttamisviestintä

Apulaisprofessori, tohtori Niina Mäntylä nimitettiin julkisoikeuden professoriksi. Hänen mukaansa oikeusvaltiossa kansalaisten oikeus ilmaista mielipiteensä ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon on todella tärkeää. Jos mahdollisuuksia ei turvata riittävästi, tarve vaikuttaa voi purkautua ongelmallisina tai laittomina osallistumisen keinoina, kuten kansalaistottelemattomuutena tai maalittamisena. 

Image
Julkisoikeuden professori Niina Mäntylä

Vaasan yliopisto sai tunnustusta tutkijoiden työoloihin ja tutkijanuraan liittyvästä kehittämistyöstä. Kyseessä on Euroopan komission HR Excellence in Research -laatuohjelman (HRS4R) ulkoinen arviointi, josta yliopisto suoriutui menestyksekkäästi. 

Kesäkuu

Yliopisto tekee yhteistyötä opiskelijajärjestöjen, Vaasan kaupungin, alueen korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa, jotta kansainväliset opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleeksi saapuessaan. Lisäksi yliopisto edistää heidän kiinnittymistään suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Työnantaja voi saada yliopistolta 3 600 euron tuen, kun palkkaa kansainvälisen opiskelijan kolmen kuukauden kokopäiväiseen harjoitteluun. 

Image
Näkymää Ankkuri-rakennuksesta

Toimistorakennus Ankkuri valmistui, ja henkilöstö muutti uusiin tiloihin. Rakennus muuntui henkilökunnan monitilatoimistoksi, jossa on erityyppistä työtekoa varten erilaisia tiloja. Kampuskehityksen kolmannessa vaiheessa toteutetaan Tervahovin uudistaminen. Tervahovista tulee opiskelun talo, jonka kaikki tilat ovat muuntojoustavia ja monikäyttöisiä. Pohjakerroksen ravintola Mathildaa laajennetaan ja samalla sen tilalle rakentuva henkilöstön ja opiskelijoiden yhteinen ruokailu- ja oleskelutila yhdistää Tervahovin toimistorakennus Ankkuriin. Tiloihin tehdään myös lisää opetustilaa ja nykyisiä luokkia kunnostetaan.  

Miten digitaalisia tuotteita tai palveluita tarjoavan yrittäjävetoisen startupin kannattaisi laajentua ulkomaille? Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professorin Arto Ojalan ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden arvostetussa Global Strategy Journalissa julkaistu tutkimus tarjoaa strategisen mallin.

Heinäkuu

Vaasan yliopisto on mukana eurooppalaisessa yliopistoverkostossa, joka saa Euroopan komissiolta 14,4 miljoonan euron rahoituksen toimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen. 

Image
Eunice-verkoston väkeä vieraana Vaasan yliopistossa vuonna 2023.

Elokuu  

Vaasan yliopisto rohkaisee hyödyntämään tekoälyä opetuksessa ja oppimisessa eettisesti ja vastuullisesti. Tekoälyn ja suurten kielimallien hyödyntäminen on yliopistossa lähtökohtaisesti sallittua.

Sote-erämaa voi nykyisin sijaita kaupungissakin: sosiaali- ja terveyspalvelujen katveita ja heikkoa saatavuutta ei pelasteta vain lentävillä lääkäreillä, muistuttaa aihetta tutkinut julkisjohtamisen nuorempi apulaisprofessori Sorin Dan.  

Vaasan yliopistoon perustettiin Euroopan avaruusjärjestön ESA:n yrityshautomotoimintaa Suomessa toteuttavan ESA BIC Finlandin alueellinen toimipiste. Hautomon tavoitteena on innostaa startup-yrittäjiä avaruuteen liittyvien liikeideoiden kaupallistamisessa.

Image
Vaasan yliopiston avaruustaloushankkeita vetävä professori ja tutkimusalustan johtaja Heidi Kuusniemi (keskellä) toivoo uuteen avaruustalouteen tähtäävien yritysten löytävän tiensä Euroopan avaruusjärjestön hautomotoimintaan.
Image
Yrittäjyyden professori Pekka Töytäri

Tekniikan tohtori Pekka Töytäri valittiin Vaasan yliopiston uudeksi yrittäjyyden professoriksi. Tutkimuspainotteinen professuuri on myös osa Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen koordinoimaa Epanet-tutkimusverkostoa.  

Syyskuu 

Tekniikan tohtori Tanja Risikko aloitti Vaasan yliopiston koulutuksen ja sidosryhmäsuhteiden vararehtorina 1. syyskuuta. 

Image
Koulutuksen ja sidosryhmäsuhteiden vararehtori Tanja Risikko

Rehtori Minna Martikainen nosti esille osaamisen Suomen tärkeimpänä kilpailukykytekijänä puhuessaan Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa maanantaina 4. syyskuuta. Alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä palkittiin tilaisuudessa Vaasan yliopiston vuoden alumnina.  

Image
Vaasan yliopiston Vuoden alumni, alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä

Tutkimuksen mukaan ulkonäöllä on merkittävä vaikutus pankinjohtajien palkitsemiseen ja palkkioiden muodostumiseen. Tämä selviää Journal of Economics and Business -lehdessä julkaistusta Vaasan yliopiston ja Hankenin tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin toimitusjohtajien kasvonpiirteiden viehättävyyden ja palkitsemisen välistä yhteyttä pankkialalla.

Vaasan yliopisto menestyi hyvin kansainvälisissä rankingeissa. Yliopisto on sijalla 18 maailman parhaiden pienten yliopistojen joukossa Times Higher Education (THE) Small Universities Rankingissa. Vaasan yliopisto sijoittui kansainvälisessä vertailussa sijaluokkaan 401-500 Times Higher Education (THE) World University Rankingissa. Vaasan yliopisto menestyi erityisen hyvin tutkimuksen laatua mitattaessa tuloksella 90,3 (paras tulos = 99,7). Lisäksi Vaasan yliopiston sijoitus liiketaloustieteessä on noussut sijalle 18 Shanghai Rankingin julkaisemassa Global Ranking of Academic Subjects -yliopistovertailussa.  Aiempi sijoitus oli 200 parhaan yliopiston joukossa. Ranking-menestyksen lisäksi kolmetoista Vaasan yliopiston tutkijaa ja kaksi osa-aikaista tai vierailevaa kansainvälistä professoria on mukana uusimmalla Stanfordin yliopiston julkaisemalla listalla, jossa on kaksi prosenttia maailman vaikuttavimmista tutkijoista. 

Image
Uusi kansainvälinen tekniikan alan maisteriohjelma käynnistyi Seinäjoella.

Vaasan yliopistossa käynnistyi uusi kansainvälinen projektitoiminnan ja data-analytiikan maisteriohjelma. Seinäjoella järjestettävä Master’s in Strategic Project Management -ohjelma kouluttaa asiantuntijoita suunnittelemaan, hallitsemaan ja toteuttamaan tekniikan alan projekteja. Nepalilainen Suman Sapkota ja intialainen Reshma Dsouza muuttivat kesällä Seinäjoelle kehittyäkseen urallaan ja saadakseen lisää osaamista projektien johtamisesta.

Huijarien Suomi? Vaasan yliopiston laskentatoimen professorin Annukka Jokipiin ja toimittaja Nadia Paavolan uutuuskirja paljastaa, että suomalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä tapahtuu yllättävän paljon väärinkäytöksiä. Niistä vain yleensä vaietaan.  

Image
Kyberhyökkäyksistä tulee yhä kehittyneempiä, ja siksi tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan, jotta älykkäät sähköverkot kestäisivät hyökkäysyrityksiä ja palautuisivat nopeasti normaalitilaan hyökkäysten jälkeen, sanovat Vaasan yliopiston tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen ja vanhempi tutkija Mike Mekkanen.

Kyberhyökkäykset ovat uhka sähköverkoille ja muille kriittisille infrastruktuureille. Vaasan yliopistoon on perustettu ainutlaatuinen virtuaalilaboratorio, jonka avulla voidaan mallintaa älykkäiden sähköverkkojen komponenttien kyberturvallisuutta reaaliaikaisesti.

Lokakuu

Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin valtakunnallisen uraseurannan mukaan. Vastanneista 97 prosenttia oli työsuhteessa, itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina vastaushetkellä. 33 prosenttia on työllistynyt Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle tai Keski-Pohjanmaalle.

Kauppias Gustaf Svanljungin Lahjoitusrahasto lahjoitti 85-juhlavuotensa kunniaksi Vaasan yliopistolle 70 000 euroa tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen. Lahjoituksella yliopisto rakentaa vuosina 2024–2025 moottorilaboratoriolle valmiuksia hyödyntää vetyä ja varastoida syntyvää energiaa. 

Marraskuu

Työyksinäisyyden riski on etä- ja hybridityön myötä lisääntynyt. Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen väitöskirjatutkijat Samu Kemppinen ja Jussi Tanskanen esittelevät tutkimuksessaan helposti käytettävän mittarin työntekijöiden työyksinäisyyden arvioimiseksi ja seuraamiseksi sekä ilmiöön puuttumiseksi.

Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen valittiin Unifin hallitukseen kaudelle 2024–2025.

Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö liittyi mukaan neljän eurooppalaisen yliopiston yhteiseen Smart Cities and Communities -maisteriohjelmaan. Kyseessä on Vaasan yliopiston ensimmäinen Erasmus Mundus Joint Programme -yhteisohjelma.

Image
Hallintotieteiden alumnit Juha Kuusisto ja Miia Saarimäki sekä opiskelija Jaakko Rantamäki kertovat artikkelissa opiskeluajastaan ja opintojen aikana saaduista oivalluksistaan.

Vaasan hallintotieteellinen koulutus vietti syksyllä 40-vuotisjuhlaansa. 25 hallintotieteiden opiskelijaa aloitti opintonsa Vaasan korkeakoulussa syksyllä 1983. Nyt, 40 vuotta myöhemmin, hallintotieteiden kandidaattiohjelmassa aloittaa vuosittain 100 uutta opiskelijaa. 

Miten Aurora Botnia -aluksen dataa voisi hyödyntää Merenkurkun ympäristön seurannassa? Tätä tutkitaan uudessa Euroopan unionin osarahoittamassa hankkeessa yhteistyössä Wasalinen ja Wärtsilän kanssa.

Joulukuu

Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari selvittävät Vaasan korkeakouluverkoston kehittämistä tiivistämällä omistusrakennetta Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n (VAMK) ympärillä. Mahdollisilla omistajuusmuutoksilla tavoitellaan suurempaa, vaikuttavampaa ja näkyvämpää alueellista, kansallista ja kansainvälisesti vaikuttavaa yksikköä, joka vahvistaa korkeakouluopetusta ja TKI-toimintaa seudulla.

Image

Vaasan yliopistolle myönnettiin loppuvuoden aikana useita tutkimusrahoituksia – kaikkiaan yli 1,5 miljoonan euron arvosta. Rahoituksilla vahvistetaan yliopiston tutkimusta ja tutkimusinfrastruktuuriin.

Me Vaasan yliopistossa opiskelemme ja teemme tutkimusta nykymaailman ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi sekä vastuullisemman maailman luomiseksi. Katso videolta tarinoitamme.

Tämä on Vaasan yliopisto
Katso video
Mitä mieltä olit jutusta?