Tanja Risikko Vaasan yliopiston koulutuksen ja sidosryhmäsuhteiden vararehtoriksi

Image
Tekniikan tohtori Tanja Risikko on nimitetty Vaasan yliopiston koulutuksen ja sidosryhmäsuhteiden vararehtoriksi. Hän aloittaa työnsä 1. syyskuuta.

Risikko tulee Vaasan yliopistoon Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:stä, jonka toiminnanjohtajana hän on toiminut vuodesta 2020 lähtien. Nykyisessä tehtävässään Risikko on johtanut Unifin toimintaa sen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan vaikuttamistyössä sekä yliopistojen välisen yhteistyön edistämisessä.

Aiemmin Risikko on toiminut muun muassa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtajana. Hän on tehnyt pitkän uran niin yliopistokentällä kuin myös ammattikorkeakoulu- ja tutkimuslaitossektoreilla. Risikko on työurallaan korostanut erityisesti tieteenalojen välisen yhteistyön merkitystä sekä yliopistojen tiivistä suhdetta muuhun yhteiskuntaan.

– Olen todella iloinen, että saamme nyt vararehtoriksi Tanja Risikon, joka tuntee laajasti korkeakoulukenttää ja on vahva verkostojohtamisen ammattilainen. Haluamme vahvistaa näkyvyyttämme tiede- ja koulutuspoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa sekä kansallisesti että EU-tasolla. Kansainvälisessä kilpailussa laadukkaalla, tulevaisuuden osaajatarpeisiin vastaavalla koulutuksella on yhä suurempi merkitys, ja koen, että Risikolla on oikeanlaista osaamista opetuksemme kehittämiseen yhdessä taitavan henkilöstömme kanssa, sanoo rehtori Minna Martikainen.

Risikon oli määrä aloittaa 1. syyskuuta Vaasan yliopiston sidosryhmäjohtajana. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä sidosryhmä- ja vaikuttamistyön kehittäminen tulee jatkossa sisältymään vararehtorin vastuualueeseen. Nykyinen koulutusasioista vastaava vararehtori Jyrki Vuorinen siirtyy yhteisellä sopimuksella yliopiston sisällä vanhemman asiantuntijan rooliin. 

Lisätietoja:
Rehtori Minna Martikainen, p. 029 449 8611
Vararehtori (1.9. alkaen) Tanja Risikko, p. 040 195 2037

(Kuvaaja: Karolina Isaksson)

Mitä mieltä olit jutusta?