Image
Hallintotieteet
01.11.2023

Vaasan yliopiston hallintotieteet juhlii – alumneja ja nykyopiskelijaa yhdistää kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin

Kirjoittajat
Tiina Ramsila
Tiia Alkkiomäki
Vaasan hallintotieteellinen koulutus viettää tänä syksynä 40-vuotisjuhlaansa. 25 hallintotieteiden opiskelijaa aloitti opintonsa Vaasan korkeakoulussa syksyllä 1983. Nyt, 40 vuotta myöhemmin, hallintotieteiden kandidaattiohjelmassa aloittaa vuosittain 100 uutta opiskelijaa. Tapasimme kaksi hallintotieteiden alumnia sekä nykyopiskelijan, jotka kertovat opiskeluajastaan ja suurimmista opintojen aikaisista oivalluksistaan. Kaikkia heitä yhdistää kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin.

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto muutti Jalasjärveltä Vaasaan vuonna 1984. Silloin Vaasan korkeakoulu sijaitsi Vaasan keskustassa Raastuvankadulla, jossa heitä oli tiivis noin 30 opiskelijan yhteisö aloittamassa hallintotieteiden opiskelun. Juha muistelee opiskeluaikaansa hyvällä.

– Lukiossa aloin kiinnostua yhteiskunnallisista asioista: miten yhteiskunta rakentuu ja miksi se on rakennettu näin.

– Opiskeluaika oli hyvää aikaa elämässä. Meillä oli esimerkiksi hallintotieteiden, kauppatieteiden ja kielten opiskelijoiden yhteinen The Bees -niminen bilebändi, ja soitimme erilaisissa opiskelijatapahtumissa ja bileissä.

Tärkeimmät opit Juhalle yliopistosta ovat olleet itsenäinen ote, ongelmien ratkaisu ja tiedon hakeminen. Niistä kaikista on ollut hyötyä työelämässä.

– Opiskelu yliopistossa oli itsenäistä, ei liian ohjattua eikä kurssimaista. Se tarkoitti, että piti itse ottaa vastuu opinnoista ja siitä, että tentit tuli suoritettua.

– Yliopistossa opin myös ongelmanratkaisu- ja tiedonhankintataitoja. Gradussakin tärkeintä oli mielestäni prosessi, ei niinkään gradun aihe. Näitä taitoja tarvitsee työelämässäkin, jossa erilaisia asioita tulee työpöydälle. On tiedettävä, mistä lähtee hakemaan tietoja ja miten asiat ratkaisee. Hyödyllistä on ollut oppia myös laajemman loogisen tekstin tuottamista ja kirjoittamista sekä verkostoitumisen taitoja.

"Yliopistossa opin myös ongelmanratkaisu- ja tiedonhankintataitoja. Näitä taitoja tarvitsee työelämässäkin, jossa erilaisia asioita tulee työpöydälle. On tiedettävä, mistä lähtee hakemaan tietoja ja miten asiat ratkaisee."
Juha Kuusisto

Juha valmistui vuonna 1989. Sen jälkeen hän on työskennellyt muun muassa projektitutkijana, kunnansihteerinä sekä hallintojohtajana. Tällä hetkellä Juha on Oriveden kaupunginjohtaja, ja siinä työssä hän on viihtynyt jo yli 20 vuotta.

Juhan mukaan hallintotieteiden opiskelu antaa hyvän pohjan työelämään. Myös uraa kunnassa hän suosittelee.

– Kuntapuolella on laaja valikoima erilaisia tehtäviä, esimerkiksi hallinto-, talous- tai sivistyspuolella. Työssä pystyy vaikuttamaan ja saa olla tekemisissä arkisten asioiden sekä kuntalaisten ja päättäjien kanssa. Soten siirtymisen myötä kuntien rooli ja tulevaisuus ovat myös selkiintyneet.  

Kultaakin kalliimmat tiedonhankintataidot

Miia Saarimäki työskentelee pelastusylitarkastajana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueella.

– Työssäni vastaan alueellisen valmiusharjoituksen pääsuunnittelusta. Lisäksi työtehtäviini kuuluu laajasti erilaisia varautumisen yhteensovittamisen tehtäviä viraston toimialueella.

Miia aloitti opintonsa Vaasan yliopistossa syksyllä 2015 ja valmistui syksyllä 2021. Pääaineeksi valikoitui julkisjohtaminen, sillä yhteiskunnalliset asiat erityisesti kansallisella tasolla kiinnostivat häntä. Myöhemmin työelämässä Miia on huomannut, kuinka myös julkisoikeudellisista opinnoista on hyötyä missä tahansa työssä julkisella sektorilla. Sivuaineena Miia opiskeli työ- ja organisaatiopsykologiaa. 

– Muistan opiskeluajoilta oppiainerajat ylittävän yhteisöllisyyden, positiivisen energian ja aktiivisen ainejärjestötoiminnan. Vaasan yliopistossa minun oli hyvä opiskella. Vaikken enää asu Vaasassa, kaupungissa vieraillessa tuntuu aina siltä kuin palaisin kotiin.

Yliopisto opettaa Miian mukaan erityisesti kriittiseen ajatteluun. Hän on samaa mieltä Juhan kanssa siitä, että tiedonhankintataidot ovat työelämässä kultaakin kalliimmat. 

– Työni on äärettömän mielenkiintoista. Viime vuosien muutokset turvallisuusympäristössä luonnollisesti heijastuvat työhöni. Parasta työssäni on tukea kuntien ja alueen muiden toimijoiden varautumista sekä yhteistoimintaa varautumisen osalta. Turvallisuus on itselleni tärkeä arvo, ja minun on helppoa motivoitua työstäni ja saada merkityksellisyyden kokemuksia. 

"Työni on äärettömän mielenkiintoista. Viime vuosien muutokset turvallisuusympäristössä luonnollisesti heijastuvat työhöni. Turvallisuus on itselleni tärkeä arvo, ja minun on helppoa motivoitua työstäni ja saada merkityksellisyyden kokemuksia."
Miia Saarimäki

Hallintotieteet vei voiton rock-tähden urasta

Lapsena Jaakko Rantamäki haaveili työskentelevänsä kokkina tai rock-rumpalina. Nyt Jaakko opiskelee meillä hallintotieteitä opintosuuntanaan aluetiede. Kuten Miia ja Juha, myös hän kiinnostui lukioaikana yhteiskunnallisista asioista ja muusikon ura jäi ainakin toistaiseksi haaveeksi.

Jaakko on viihtynyt Vaasassa hyvin.

– Opiskelijaelämän huippukohtia ovat olleet Wappu-viikot sekä valtakunnalliset hallintotieteilijäpäivät. Kumpaakin pääsee viettämään vain kerran vuodessa, ja odotus on aina ollut sen arvoista.

Jaakko kertoo, että molempia tapahtumia yhdistää kokemus yhteisöllisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Ne näkyvät myös opiskelijan arjessa.

– Tärkeimpänä oivalluksena pidän sitä, että jokainen on todellakin oman onnensa seppä. Oma tulevaisuus sekä mahdollisuudet riippuvat todella paljon siitä, millaisia valintoja itse teet.

Jaakon mukaan ei kuitenkaan pidä huolehtia siitä, tekeekö jokaisessa tienhaarassa oikean käännöksen. Sen sijaan pitää pyrkiä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti avaamaan ovia ja astumaan uusiin haasteisiin sekä tilanteisiin. Tulevaisuuteesi voit vaikuttaa, mutta menneisyyttä ei pysty muuttamaan. Siksi siitä ei kannatakaan murehtia.

"Tärkeimpänä oivalluksena pidän sitä, että jokainen on todellakin oman onnensa seppä. Oma tulevaisuus sekä mahdollisuudet riippuvat todella paljon siitä, millaisia valintoja itse teet."
Jaakko Rantamäki
Mitä mieltä olit jutusta?