Miten digitaalisia tuotteita tai palveluita tarjoavan yrittäjävetoisen start upin kannattaisi laajentua ulkomaille? Tutkijat kehittivät strategisen mallin

Image
Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professorin Arto Ojalan ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tuore, arvostetussa Global Strategy Journalissa (ABS4) julkaistu tutkimus valaisee digitaalisten tuotteiden ja palveluiden eli digitaalisten artefaktien ominaisuuksia sekä niiden vaikutusta yrittäjävetoisten kasvuyritysten kansainvälistymisessä.

Professori Arto Ojalan sekä Sara Fraccastoron ja Mika Gabrielssonin tutkimusartikkeli Characteristics of digital artifacts in international endeavors of digital-based international new ventures tarjoaa yrittäjille strategisen mallin, jonka avulla he voivat hyödyntää digitaalisten artefaktien ominaisuuksia start up -yritystensä kansainvälistymisen tukemiseen.

Yksi näistä ominaisuuksista on esimerkiksi maakohtainen riippumattomuus. Yrittäjä pystyy käynnistämään esimerkiksi digitaaliseen alustaan nojaavan liiketoiminnan tehokkaasti ja samanaikaisesti useassa eri maassa.

– Tutkimuksemme tuo esiin digitaalisten artefaktien ominaisuuksien tärkeää roolia yritysten kansainvälistymisessä. Yrittäjät voivat nopeuttaa yritystensä kehitystä ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla hyödyntämällä tehokkaammin näitä omaisuuksia, sanoo professori Ojala.

Tutkimuksen mukaan on tärkeää huomata, että digitaalisten artefaktien ominaisuuksista saatava hyöty vaihtelee kansainvälistymisen vaiheesta riippuen. Lanseerauksen jälkeen myöhemmässä vaiheessa, kun digitaalinen alusta laajenee esimerkiksi kaukaisempiin markkinoihin, uusiin käyttäjäryhmiin tai eri sovelluksiin, tarvitaan enemmän sopeutumista paikallisiin markkinaolosuhteisiin. Tällöin ei niinkään maakohtainen riippumattomuus ole hyödyllistä, vaan digitaalisten artefaktien muut ominaisuudet, kuten muokattavuus, vuorovaikutteisuus ja laite riippumattomuus voivat nopeuttaa paikallista sopeutumista. Digitaalisille artefakteille ominainen uudelleenohjelmoitavuus voi puolestaan auttaa yritystä laajentamaan uusille toimialoille ja tarjoaa asiakkaille uusia tapoja toimia digitaalisella alustalla.

Yrittäjän dynaamiset kyvykkyydet tärkeitä kansainvälistymisen onnistumisessa

Tutkijat korostavat yrittäjien roolin tärkeyttä. Yrittäjien verkostoitumis- ja oppimiskyky auttaa reagoimaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja vauhdittamaan yrityksen kansainvälistä laajentumista. Lisäksi se tukee yrittäjän dynaamisten kyvykkyyksien rakentumista, jolla on iso merkitys yrityksen kansainväliselle menestykselle.

Image
Kansainvälisen liiketoiminnan professori Arto Ojala.

Yrittäjät voivat hyödyntää tutkimuksessa kehitettyä mallia tunnistaakseen sopivat toimenpiteet digitaalisten artefaktien ominaisuuksien hyödyntämiseksi kansainvälistymisessään. Hyötyä mallista on myös julkisille toimijoille. Malli auttaa esimerkiksi vienninedistämisessä, kun kasvuyrityksille pystytään kehittämään sopivia tukitoimia kansainvälistymisen eri vaiheisiin.

Kokonaisuudessa tutkimuksen tulokset tuovat selkeästi esiin miten digitaalisten artefaktien ominaispiirteitä voidaan hyödyntää nopeaan kansainvälistymiseen. Vaikka digitaalisia palveluita on huomattavasti helpompi viedä kansainvälisille markkinoille verrattuna fyysisiin tuotteisiin, yrittäjien dynaamiset kyvykkyydet kuten esimerkiksi oppimis- ja verkostoitumiskyky sekä kyky yhdistää eri resursseja, ovat ratkaisevassa roolissa siinä, miten yrittäjät onnistuvat kansainvälistymisessä.

Tietolaatikko

Lisätiedot

Professori Arto Ojala, Vaasan yliopisto

Mitä mieltä olit jutusta?