Pk-yritysten päätöksenteon logiikka on jatkuvassa liikkeessä

Image
Tarkasti suunnitellen vai improvisoiden? Pienten ja keskisuurten yritysten päätöksentekoa hallitsevat logiikat eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ne ovat nivoutuneet toisiinsa ja jatkuvassa liikkeessä. Tämä käy ilmi Pertti Wathenin tuoreesta kansainvälisen liiketoiminnan väitöskirjasta.

Pertti Wathen on tutkinut väitöskirjassaan pk-yritysten strategisen päätöksenteon logiikkoja niiden innovaatioihin, kansainvälistymiseen ja kumppanuuksiin liittyvissä haasteissa. Nämä logiikat ovat perinteinen, tavoitteiden asettamista ja suunnitelmallisuutta painottava kausaalinen päätöksenteko sekä enemmän improvisoiva, effektuaalinen päätöksenteko.

– Kausaatio ja effektuaatio eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ne ovat kaksi itsenäistä logiikkaa, jotka voivat esiintyä rinnakkain eri muodoissa. Tutkimuksen havainnot osoittavat, että nämä logiikat ovat käytännössä nivoutuneet toisiinsa ja niiden käyttö on jatkuvassa muutoksessa, sanoo perjantaina 15. syyskuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Wathen.

Tutkimus myös kyseenalaistaa aiemmin tutkimuskirjallisuudessa esitetyt ehdotukset siitä, että improvisoivammasta ja kokeilevammasta effektuaatiosta siirryttäisiin yrityksen vanhetessa pääsääntöisesti kohti kausaalista päätöksentekoa.

– Kumpi logiikka on parempi tai tehokkaampi, ei ole oleellista. Sen sijaan tärkeää on tiedostaa, että joustavuus päätöksenteossa on oleellinen tekijä yrityksen menestymisen kannalta.

Wathenin tutkimus vahvistaa käsitystä, että yrityksen menestys riippuu käytännössä näennäisesti ehtymättömästä määrästä vuorovaikutteisia tekijöitä.

– Näitä tekijöitä voisi kuvata suurena palapelinä, jossa päätöksentekologiikkaan vaikuttavat muun muassa toimiala, toimintaympäristö, yrityksen ikä, koko, omistus, yrittäjän kokemus, kyseessä oleva liiketoiminnan funktio ja luonnollisesti päätettävä asia.

Wathen tarkasteli tutkimuksessaan kuutta suomalaista energiateknologia-alan yritystä. Kolme näistä oli uusia, nopeaan kansainvälistymiseen pyrkivä yrityksiä, joiden liiketoiminnat perustuvat radikaaleihin innovaatioihin. Toiset kolme ovat jo vuosia toiminnassa olleita pk-yrityksiä. Yrityksiä tutkittiin noin kolmen vuoden seurantajakson aikana haastatteluin, työpajoin ja havainnoin. Tutkimuksen pääpaino liittyi yritysten innovaatio- ja kansainvälistymistoimintoihin sekä niiden resursointiin.

Väitöskirja

Wathen, Pertti (2023) Decision-making moon-bridge: SMEs’ usage of causation and effectuation perpetually in motion. Acta Wasaensia 515. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

Väitöstilaisuus

Pertti Wathenin väitöstutkimus “Decision-making moon-bridge: SMEs’ usage of causation and effectuation perpetually in motion” tarkastetaan perjantaina 15.9.2023 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa. 

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta (Zoom, salasana: 044121)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Nina Helander (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Arto Ojala.

Tietolaatikko

Lisätiedot

Pertti Wathen, puh. 044 972 8256, pertti.wathen@potra.fi

Pertti Wathen  suoritti ylioppilastutkinnon vuonna 1978 Porin lyseossa ja valmistui prosessi-insinööriksi vuonna 1983 Porin teknillisestä oppilaitoksesta. Hän jatkoi myöhemmin opintojaan ja valmistui tradenomiksi (YAMK) Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2015.  Wathen on suorittanut myös MBA-tutkinnon Henley Management Collegessa.

Wathen on tehnyt uraa kansainvälisissä johtotehtävissä esimerkiksi Ahlstrom Machineryn ja Moventaksen palveluksessa, toimitusjohtajana pk-sektorilla, osakkaana ja yrityskonsulttina sekä erityisasiantuntijana Tampereen yliopistossa. Hän toimii tällä hetkellä yrityskummina Pirkanmaan yrityskummeissa ja asuu Pirkkalassa.

Mitä mieltä olit jutusta?