Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin – oman osaamisen sanoittaminen on työllistymisessä tärkeä taito

Image
Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin valtakunnallisen uraseurannan mukaan. Vastanneista 97 prosenttia oli työsuhteessa, itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina vastaushetkellä. 33 prosenttia on työllistynyt Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle tai Keski-Pohjanmaalle.

Uraseurannalla kerätään tietoa, miten yliopistosta viisi vuotta sitten valmistuneet ovat työllistyneet ja miten opinnot vastaavat työelämän tarpeisiin. Kyselyllä kartoitetaan myös työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt näitä taitoja. Uraseuranta kyselyn syksyllä 2022 vastasivat vuonna 2017 valmistuneet maisterit ja diplomi-insinöörit.

Kolmannes työllistyy Pohjanmaalle ja lähimaakuntiin

Vastanneista 80 prosenttia on vakituisessa kokopäivätyössä, ja 48 prosenttia vastanneista ilmoittaa työuransa olleen yhtäjaksoinen valmistumisesta lähtien.

– Valmistuneista kolmannes on työllistynyt Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle. On hienoa, että meidän lähialuillemme on jäänyt näinkin moni töihin, sanoo urapalveluiden asiantuntija Sunna Vainiomaa.

Image
Urapalveluiden asiantuntija Sunna Vainiomaa

43 prosenttia työskentelee suuressa yrityksessä (yli 250 työntekijää), 29 prosenttia julkisella sektorilla. Erilaisissa suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävissä työskentelee 43 prosenttia, joista yli puolet erityisasiantuntijana tai asiantuntijana. Neljännes vastaajista toimii johto- tai esimiestehtävissä.

Näitä taitoja työelämässä tarvitaan

Vastaajat ovat yksimielisiä siitä, että merkityksellisimpiä työelämätaitoja ovat muun muassa yhteistyötaidot, oppimistaidot, oma-aloitteellisuus ja itseohjautuvuus sekä organisointi ja koordinointitaidot.

Vaikka eletään globaalissa maailmassa, 76 prosenttia pitää suomen kielen viestintätaitoja hyvin merkittävinä työssä onnistumisen kannalta. Vajaa puolet vastaajista nostaa esiin monikulttuurisessa ympäristössä toimimisen merkittävänä taitona.

Vastauksista näkyy, että työn saamisen kannalta on tärkeämpää osata kertoa omasta osaamisestaan, kuin näkyä sosiaalisessa mediassa.

Alumni – auta meitä kehittymään vastaamalla kyselyyn

Uraseurantakysely tehdään vuosittain, ja tänä syksynä kysely lähetetään kaikille vuonna 2018 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä vuonna 2020 tutkintonsa suorittaneille tohtoreille. He saavat lokakuun alussa tietoa kyselystä joko sähköpostitse, tekstiviestillä tai perinteisen postin välityksellä.

Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä. Kyselyllä kartoitetaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt näitä taitoja.

– ­­­Toivottavasti mahdollisimman moni kyselyn saaneista vastaa. Mitä korkeampi vastausprosentti, sitä paremmin pystymme hyödyntämään tuloksia koulutusohjelmakohtaisesti. Hyödynnämme tuloksia niin opetussuunnittelussa kuin opiskelijoiden ohjauksessakin, sanoo Vainiomaa.

Mitä mieltä olit jutusta?