Publiikissa juhlittiin valmistuvia opiskelijoita

Image
Vaasan yliopistosta valmistuu kesäkuussa 188 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa. Yliopisto juhlistaa kevätlukukauden aikana valmistuneita maistereitaan ja diplomi-insinöörejään keskiviikkona 19. kesäkuuta järjestettävässä publiikissa.

Publiikki on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä yliopiston yhteinen valmistuneiden juhla.

- Vietätte tänään yhtä elämänne tärkeintä päivää. Sellaisia ei montaa mahdu yhteen elämään. Siksi on tärkeää, että pysähdytte juhlistamaan valmistumispäiväänne. Iloitkaa yhdessä vanhempienne, ystävienne ja opiskelukavereittenne kanssa, kannusti Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen puheessaan.

Image- Olette opiskeluaikananne havainneet ympäröivän maailman mullistuksia. Viime vuosiin mahtuu paljon kirjoitettua historiaa - enemmän kuin kukaan pystyi luultavasti ajattelemaan vielä noin 5 vuotta sitten. Kun suuntaatte kohti työelämää, avautuu teille uusi ja jännittävä luku. Haluaisin sanoa – älä pelkää. On normaalia tuntea epävarmuutta, työelämässä uran alussa, ja aina uusien asioiden edessä.

Image
Tällä kertaa publiikki järjestettiin kahtena erillisenä tilaisuutena, jossa ensiksi juhlittiin diplomi-insinöörejä, hallintotieteiden maistereita ja filosofian maistereita sekä ns. teollisuusekonomeja eli tuotantotaloudesta, tietojärjestelmätieteestä ja teknisestä viestinnästä valmistuvia kauppatieteiden maistereita sekä näiltä aloilta valmistuvia tohtoreita. Jälkimmäisessä tilaisuudessa juhlittiin kauppatieteiden maistereita ja tohtoreita.

- Tänään teistä opiskelijoista tulee alumneja. Alumneina te olette edelleen olennainen osa yhteisöämme, ja yliopisto tulee aina olemaan teidän kotinne. Vaasan yliopisto on ylpeä jokaisesta alumnistaan. Toivon, että oman yliopistonne on teille arvokas koti tulevinakin vuosina.

Image
Hallintotieteiden maisteri Aurora Ojala piti valmistuneen puheen.


366 maisterin ja 28 diplomi-insinöörin lisäksi kevätlukukaudella Vaasan yliopistosta valmistuu 295 kandidaattia ja kaksi tohtoria. Kansainvälisiä opiskelijoita maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneista on noin viisi prosenttia. Yhteensä alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaa tänä kevätlukukautena 689 opiskelijaa. 

Image
Kauppatieteilijöiden juhlassa tuore kauppatieteiden maisteri Sofia Kurki piti valmistuneen puheen.
Mitä mieltä olit jutusta?