Image
Petri Kärki
15.02.2024

Tohtoriopinnoista lisää lintuperspektiiviä työelämään - laajempi ajattelu ja analyysitaidot auttavat uuden kehittämisessä

Kirjoittajat
Nina Jokiaho
Tohtorialumnimme Petri Kärki on tehnyt mittavan uran globaalissa energia-alan yrityksessä, joka on tarjonnut hänelle mahdollisuuden työskennellä vaihtelevissa tehtävissä niin kotimaassa kuin ympäri maailmaa. Työn monimuotoisuus ja intohimo ympäristöasioihin inspiroivat häntä. Ura on myös mahdollistanut tohtoriopintojen suorittamisen työn ohella.

Kärki on saanut tohtoriopinnoista ja tutkimustyöstä merkittävää tukea työtehtäviinsä. Hänen ajatusmaailmansa on laajentunut, ja opinnot ovat vahvistaneet hänen analyysitaitojaan. Väitöskirjaa tehdessään hän asettui oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, tilastotieteen pariin, mikä antoikin paljon.  

– Opin analysoimaan päätösten vaikutuksia ja ymmärtämään, miten eri tekijätkorreloivat keskenään.Syvällisempi näkemys pitkän aikavälin tavoitteista on ollut arvokasta urallani. Vaikka kaikki opitut asiat eivät suoraan sovellu käytäntöön, ne voivat silti vaikuttaa ajatustapaamme ja ongelmanratkaisutaitoihimme. 

Kärki näkee, että jatkuva oppiminen, itsensä haastaminen ja taitojen stimulointi on avainasemassa uusien innovatiivisten ratkaisujen ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa.  

– Yrityksissä tarvitaan koulutettuja ihmisiä. Tohtoreita tarvitaan erityisesti silloin, kun haetaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja kehitetään uutta. Tutkimustausta auttaa vastamaan haasteisiin systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Tohtoriopinnoissa systemaattisuus ja pitkäjänteisyys on jo erinomaisesti koeponnistettu.  

Yritys- ja yliopistomaailman yhteistyössä on valtava potentiaali 

 Uransa aikana Kärki on tehnyt monipuolista yhteistyötä yliopistojen kanssa. Aiemmin hän on yhdessä tutkijoiden kanssa kehittäneet tuote-, järjestelmä- ja toimistoprosesseja. Vaasan yliopistossa Kärjellä on useita kontakteja, joiden kanssa voi keskustella, jos ja kun työssä kohtaa haasteita. Näistä keskusteluista on molemminpuolista hyötyä. Kärki on yhteistyöpalaverien lisäksi osallistunut jopa yliopiston strategiapäiville, josta idea mentorointiohjelmalle lähti liikkeelle. Siellä keskusteltiin, miten vastavalmistunut diplomi-insinööri tulee firmaan töihin oletuksella, että on viiden vuoden päästä toimitusjohtaja tai kahden vuoden jälkeen vetää isoa tiimiä, mikä ei välttämättä ole realistista, he pettyvät ja ehkä lähtevät muualle hakemaan töitä.  

– Itse olen saanut aikanaan paljon mentoroinnista ja ehdotin yliopistolle, että viedään mentorointi rajapinnan yli. Antaisimme tulevaisuuden lahjakkuuksille mahdollisuuden verkostoitua yrityksessämme, nähdä työskentelymme ja urapolkumme käytännössä, tehdä meillä kesätöitä, suorittaa lopputyö. Tämä auttaisi meitä juurruttamaan heidät Vaasaan ja yrityksiimme täällä.  

Ohjelma lähti liikkeelle kahden opiskelijan pilotoinnilla. Tänään ohjelmassa on mukana jo lukuisia opiskelijoita, ja se on osa Energy Academya. 

– Tästä konseptin kehittämisestä olen erityisen ylpeä, se pienentää kuilua akateemisen maailman ja teollisuuden välillä.  

 Gradut ja insinöörien lopputyöt tarjoavat yrityksille lisäarvoa. Kärki näkee myös potentiaalia tohtoreiden lopputöissä.  

 – On tärkeää, että ylläpidämme yliopiston ja koulutusinstituuttien kanssa jatkuvaa dialogia. Tarvitsemme toisiamme molemmin puolin. Asiantuntijoitamme on käynyt luennoimassa yliopistolla. Uskon, että meidän tulisi kulkea käsi kädessä, jotta voimme lähentyä sitä, miten tohtorit voivat parhaiten palvella yrityksemme tarpeita. Tämä vaatii vahvaa sitoutumista molemmilta osapuolilta, mutta yhdessä voimme tehdä paljon.  

 Kärki itse teki tohtoriopintojensa aikana koko ajan töitä yrityksessä, mikä oli hänelle silloin oikea ratkaisu.  

 – Jos olisin nyt suorittamassa tohtorin tutkintoa, haluaisin ehdottomasti yhdistää sen käytännön työhön yrityksessä. Voisin viettää puoli vuotta tai vuoden yrityksessä tekemässä niitä töitä, joita väitöskirjani käsittelee. Keskittyisin täysin yrityksen työhön ja ottaisin sitten nämä opit mukaan palatessani takaisin tutkimustyön pariin. Näin saisin aivan varmasti enemmän akateemista kontribuutiota omaan työhöni.  

Image
Petri Kärki vastaa Hitachi Energyn energiajärjestelmät- ja varastot Euroopan myynnistä. Uusiutuvat energiat ja hiilijalanjäljen pienentäminen on trendikästä ja se inspiroi myös pohtimaan, millaisen hiilijalanjäljen toimintamme jättää tuleville sukupolville. 
- Tämä pistää hymyilemään, joka aamu, kun lähden töihin – tämä on hieno ala ja ehdottomasti oikea paikka olla juuri nyt. 

Monipuolinen urapolku globaalissa yrityksessä  

Kärjellä on takana pitkä ura isossa globaalisessa yrityksessä, lähes aina opiskellen työn ohessa. Alussa hän työskenteli suojareleiden kokoonpanossa ja lopputestaamisessa, tästä siirtyi myynnin tukeen ja oli mukana rakentamassa yrityksen ensimmäisiä verkkosivuja ja kaupankäyntisivuja.   

 Väitöskirjaprosessin ajan Kärki työskenteli Corporate Research Centerissä, hän oli mukana ratkaisemassa eri tehtaiden ongelmia ja useissa parannusprosesseissa. Väitöskirjan valmistuttua Kärki siirtyi myynnin pariin, ensin johtamaan Suomessa myynnin asiakkuusprosessia, sitten johtamaan Euroopan myyntitiimiä ja sen jälkeen globaalia myyntitiimiä.  

Hän on toiminut tehtaan vetäjänä, eli toimitusjohtajana ja vastannut Pohjois-Euroopan myynnistä. Neljä kuukautta sitten hän aloitti nykyisessä positiossa.  

– Uraani mahtuu paljon positiivia käännekohtia. Toimiessani tutkijana pääsin mukaan tekemään korporaatiotason strategioita. Sain tehdä yhteistyötä yliopiston kanssa ja simuloimme muun muassa toimitusketjumalleja. Oli mahtava päästä toteuttamaan näitä projekteja globaalilla skaalalla. Tietenkin myös mahdollisuus tavata monia loistavia ihmisjohtajia. Tämä on ollut erittäin opettavaista ja inspiroivaa. Matkan varrella olen oppinut, ettei asioita, prosesseja ja monia muita asioita voi jakaa positiivisiin ja negatiivisiin vaan asioihin ja prosesseihin, jotka toimivat hienosti ja niihin, joissa on varaa parantaa. 

Kärjen paras johtamisvinkki on yksinkertainen mutta tärkeä: ole aina oma itsesi.  

– Johtajana et voi johtaa kulissien takaa tai olla jotakin muuta kuin mitä olet. Läpinäkyvyys, avoimuus sekä ihmisten kuuntelu on avainasemassa. Tiukkoja paikkoja tulee aina ja joudut johtajana tekemään vaikeita päätöksiä. Kohtele kaikkia samalla tavalla – samat säännöt pätevät kaikkiin. Jos poikkeat säännöistä, siitä ei tule kuin murheita ja harmaita hiuksia, hän naurahtaa.  

Mitä mieltä olit jutusta?