Image
Tohtoripromootio
05.03.2024

Akateemiset perinteet – Tohtoripromootiossa on akateeminen juhla ylimmillään

Kirjoittajat
Tiia Alkkiomäki
Jos saisit olla kärpäsenä katossa tohtoripromootion tapahtumakulun seuraamisessa, voisit hetken luulla eksyneesi salaseuran tapaamiseen. Akateemiset perinteet rituaalinomaisine tapahtumineen luovat mystisen, mutta vaikuttavan tunnelman. Kolmipäiväinen juhla on akateemisista juhlista suurin, eikä suotta.

– Promootio on akateemisen työn korkein juhla, jossa vihitään eri tieteenalojen tohtoreita ja kunniatohtoreita. Joskus aiemmin Vaasan yliopistossa on promovoitu myös maistereita, kertoo Vaasan yliopiston emeritaprofessori ja promootiotoimikunnan jäsen Pirjo Laaksonen.

Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa. Promootion yhteydessä yliopisto kunnioittaa valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia tieteentekijöitä tai yhteiskunnallisesti ansioituneita merkkihenkilöitä myöntämällä heille tämän arvon.

Promootio on hyvin perinteinen ja tarkkaan suunniteltu ohjelma pukukoodeineen ja toimintamalleineen, jotka luovat varsin juhlavat puitteet lämminhenkiselle ja ikimuistoiselle tapahtumalle.
Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopiston emeritaprofessori ja promootiotoimikunnan jäsen

Promootiolla on pitkät perinteet

Promootio-sana juontuu latinan verbistä promovere: siirtää eteenpäin, edistää, ylentää. Promootioaktissa tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat tohtorin asemaan liittyvät merkit: hatun, miekan ja diplomin. 

Promootioperinne on lähtöisin keskiajalta, Euroopan vanhimmista yliopistoista. Bolognan yliopistossa on juhlittu promootiota jo 1100-luvulla, Pariisissa 1200-luvulla ja 1300-luvulla länsimaissa jo melko yleisesti. Suomeen promootioperinne rantautui Uppsalasta, ja ensimmäinen promootio järjestettiin Turun akatemian aikana vuonna 1643. Silloin promovoitiin 10 filosofian maisteria. Siitä lähtien promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan.

Promootiojuhlallisuudet kestävät yleensä kolme päivää ja koostuvat useista eri tilaisuuksista. Perinteillä on juhlamenoissa tärkeä osa. 

– Promootio on hyvin perinteinen ja tarkkaan suunniteltu ohjelma pukukoodeineen ja toimintamalleineen, jotka luovat varsin juhlavat puitteet lämminhenkiselle ja ikimuistoiselle tapahtumalle.

Promootio elää ajan ja yliopistonsa mukana, joten eri yliopistoissa promootioperinteistä on muovautunut omanlaisiaan. Kurkataanpa seuraavaksi, miten tohtoripromootiota vietetään juuri Vaasan yliopistossa.

Valmistautuminen promootioaktiin

Vaasan yliopiston tohtoripromootiomenot kestävät kolme päivää. Promootiopäivän aattona on viimeiset tanssiharjoitukset, varsinaisen promootioaktin harjoitukset sekä huipennuksena miekanhiojaiset. 

Miekanhiojaisiin osallistuvat promovendit eli promovoitavat tohtorit seuralaisineen. Se on hauska, leikkimielinen ja cocktail-henkinen tapahtuma, jossa juhlaväki virittyy yhdessä seuraavan päivän viralliseen osuuteen eli promootioaktiin.

Tilaisuuden aluksi esitetään puhe miekalle, jonka jälkeen varsinainen hionta alkaa. Airuet eli opiskelijoista koostuva apulaisjoukko pyörittää tahkoa promovendin hioessa miekkaansa sitä vasten. 

Juhlamenoja läpi viikonlopun ohjaa tiedekunnan professori, ja hänen apunaan toimii yliairut. Juhlamenojen ohjaaja sekä yliairut ovat ikään kuin promootion virkailijoita, niin sanottuja officiantteja. 

Image
Miekan hiomisen hiontanesteenä käytetään yleensä kuohuviiniä, niin myös Vaasan yliopistossa.

Mustaa eleganssia

Promootioakti, varsinainen promovointi eli tohtoriksi vihkiminen koittaa seuraavana päivänä. Sinne pukeudutaan mustaan, koska se mielletään akateemiseksi juhlaväriksi. Tosin, jos maistereita olisi vihittävänä, niin naismaisterit pukeutuisivat valkoiseen ja miehet käyttäisivät frakkia – kuten tohtoripromootiossa.

–Pukeutumalla mustaan annamme itse asialle etusijan eikä vaatteilla tällöin koreilla. Yhtenäinen väri korostaa yhtenäisyyttä yli yksilöiden. Musta on hillittyä, arvokasta ja juhlavaa.

Tilaisuudessa jokainen promovendi vuorollaan vihitään tohtoriksi tiedekunnan dekaanin eli promoottorin toimesta. Promoottorin ei välttämättä kuitenkaan tarvitse olla dekaani vaan riittää, että hän on saman tieteenalan tohtoriksi itsekin promovoitu professori.

Vihkimisen lisäksi juhlaan liittyy puheita ja musiikkia. Vaasan yliopistolla on oma Ilkka Kuusiston säveltämä Kongressin jälkeen - promootiokantaatti, joka soitetaan promootioaktin yhteydessä.

Image
Vihkimisessä promovoitava tohtori saa diplomin, hatun ja miekan.

Promootioaktissa tohtori saa merkkinsä 

Silinterinmallinen tohtorinhattu lienee tunnetuin tohtorin symboli. Hattua pidettiin vapaan ja itsenäisen miehen tunnuksena jo vanhan Rooman aikana. Vapautettu orja sai uuden asemansa merkiksi punaisen hatun, ja Rooman senaattorit käyttivät purppuraista päähinettä. Yliopistoissa tohtorin hattu on aina symboloinut tieteen vapautta. Tohtorinhatun kehitysvaiheet ovat jääneet monilta osin epäselviksi. Aikoinaan vanhassa Turun yliopistossa ainakin filosofian maisterit saivat Uppsalan mallin mukaan promootiossa purppuranpunaiset baretit. Nykyään käytettävä tohtorinhattu otettiin ilmeisesti käyttöön vasta vuoden 1828 sääntöuudistuksen ja yliopiston Helsinkiin muuttamisen jälkeen.

Hattujen värit ovat vaihdelleet ja vaihtelevat yhä edelleen tieteenalan mukaan. Nykyään teologian tohtoreilla on violetti hattu, oikeustieteen tohtoreilla tummanpunainen, lääketieteen tohtoreilla vihreä, taiteen tohtoreilla trikolorinsininen, liikuntatieteen tohtoreilla tummansininen ja muilla, myös Vaasan yliopiston tieteenaloilla, musta. 

Image
Hatussa käytetään yliopiston tai tieteenalan tohtorinhattumerkkiä eli lyyraa. Vaasan yliopistossa on käytössä oma, kaikille tieteenaloille yhteinen merkki, jonka on suunnitellut heraldikko Juhani Vepsäläinen.

Perinne jakaa tohtorinmiekkoja on peräisin lääketieteellisestä tiedekunnasta. Miekka tohtorin arvon symbolina otettiin Suomessa käyttöön Helsingin yliopiston 200-vuotisjuhlassa vuonna 1840. Tohtorinmiekka on kehittynyt virkamiesaatelin aikanaan käyttämästä puku- eli virkamiekasta. Tuolloin sen tarkoitus oli osoittaa yhteiskunnallista asemaa. Nykyään tohtorinmiekka symbolisoi totuutta eli se on vertauskuvallinen hengen ase totuuden, oikean ja hyvän puolustamiseen. 

Tohtorinmiekkana käytetään ensisijaisesti Suomen virallista mustakahvaista siviilimiekkaa, joka on saksalaisperäinen. Itse miekan lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tuppi sekä pidike. Miekkaan kiinnitetään yliopiston tunnus ja kaiverretaan nimi ja päivämäärä. 

Image
Nykyään tohtorinmiekka symbolisoi totuutta eli se on vertauskuvallinen hengen ase totuuden, oikean ja hyvän puolustamiseen.

Tanssiaiset ja huviretki sinetöivät promootion

Promootioaktin jälkeen siirrytään näyttävänä kulkueena jumalanpalvelukseen tai vaihtoehtoiseen tunnuksettomaan tilaisuuteen.

–Kulkue on promootiojuhlien ulospäin näkyvä osa, koska se kulkee Kirkkopuistikkoa pitkin. Promovoitavien ystävät, sukulaiset ja myös monet kaupunkilaiset kerääntyvät seuraamaan kulkueen etenemistä kohti kirkkoa.

Image
Näyttävä promootiokulkue kulkee Kirkkopuistikkoa pitkin. 

Tunnelma hämärtyvässä syyskuun illassa on mystinen, mutta ennen kaikkea juhlava. Iltaohjelmassa on ensiksi promootioillallinen ja tämän jälkeen tanssiaiset Vaasan kaupungintalolla. Juhla jatkuu aamun pikkutunneille saakka. Ne, jotka jaksavat valvoa, pääsevät kuulemaan myös puheen aamuauringolle.

Juhla-asuissa silkki, satiini ja tafti kahisevat, kun tuoreet tohtorit seuralaisineen laittavat jalalla koreasti. Promootiotanssiaisissa pyörähdetään ensin vanhojen salonkitanssien tahtiin, joista osa voi olla tuttuja lukion vanhojentansseista. Airuet seisovat ryhdikkäänä aloillaan, joskin he myös tanssittavat juhlaväkeä oman kavaljeerin puuttuessa.

Image
Iltajuhlassa promovoitavat tohtorit pukeutuvat mustaan, muu juhlaväki sonnustautuu värillisiin asuihin.

Tanssien päätyttyä vapautetaan airuet ja promoottorit poistuvat kunniakujaa pitkin. Tämän jälkeen siirrytään modernimpiin tansseihin ja nautitaan buffet-pöydän antimista. Juhlat päättyvät promovoitavan tohtorin esittämään puheeseen nousevalle auringolle.

Seuraavan aamun valjetessa juhlaväki kokoontuu vielä kerran yhteen huviretkeä varten. Tohtorinhatun sijaan päähän painetaan ylioppilaslakki. Huviretki pitää sisällään rentoa musiikkia ja iloista keskustelua brunssin merkeissä merellisessä maisemassa.

Lue lisää promootiosta

Vaasan yliopiston kuudes tohtoripromootio järjestetään 19.–21.9.2024.

Ilmoittautuminen promootioon on nyt avattu kaikille Vaasan yliopistossa tohtoriksi väitelleille, jotka eivät ole osallistuneet aiempiin promootioihin.

Mitä mieltä olit jutusta?