Kotoisa olo kaikille – kansainvälisten opiskelijoiden vastaanottamiseksi tehdään laajaa yhteistyötä

Image
Tänä keväänä Vaasan yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin oli ennätysmäärä hakijoita. Nyt yliopisto tekee yhteistyötä opiskelijajärjestöjen, Vaasan kaupungin, alueen korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa, jotta kansainväliset opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleeksi saapuessaan.

– Meille ei riitä, että saamme rekrytoitua kansainvälisiä opiskelijoita yliopistoomme, vaan heidän opiskelukokemuksensa täytyy myös olla hyvä. Siksi kansainvälisten opiskelijoiden yhteisöön kiinnittymiseen tulee panostaa nyt ja tulevaisuudessa, sanoo opiskelun palveluiden päällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm.

Konkreettisia esimerkkejä näistä panostuksista on juuri päättynyt Lisää löylyä kv-toimintaan -projekti, joka keskittyi opiskelijajärjestöjen kansainvälisten valmiuksien parantamiseen, sekä toukokuussa järjestetty Vaasan kaupungin ja Vaasan korkeakoulujen yhteinen Building Inclusive Vaasa Together -koulutus tutoreille.

Tavoitteena rikkoa kansainvälisten ja paikallisten opiskelijoiden omat kuplat

Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana ainejärjestöt, ylioppilaskunta ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat sekä yliopiston henkilökunta osallistuivat Männikkömetsä Oy:n toteuttamaan työpajasarjaan, joka tarjosi opiskelijajärjestöille lisää edellytyksiä kansainvälistää toimintaansa.

– Projekti antoi ylioppilaskunnan piirissä toimiville ainejärjestöille konkreettista tukea esimerkiksi kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden tavoittamiseen, viestintään ja tapahtumien järjestämiseen liittyen, kertoo ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Elmo Paloniemi.

Työpajat lisäsivät vuoropuhelua ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan, yliopiston sekä kansainvälisten opiskelijoiden välillä. 

– Ainejärjestömme ovat nyt enemmän mukana kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioissa ja intregroimisessa yhteisöömme. Ylioppilaskuntana saimme kansainvälisiltä opiskelijoilta ja ainejärjestöiltä palautetta asioista, joita meidän tulee kehittää ensi syksyn kansainvälisen tutor-projektin osalta, kuvaa Paloniemi vuoropuhelun käytännön vaikutuksia.

Kehitystoimenpiteillä tuodaan paikallisia ja kansainvälisiä opiskelijoita yhteen opintojen alusta lähtien ja siten edistetään opiskelijoiden kiinnittymistä yhteisöön.

– Kansainväliset ja paikalliset opiskelijat ovat edelleen paljon omissa kuplissaan. Siksi on tärkeää luoda mahdollisimman paljon tilaisuuksia rikkoa omat kuplansa ja mahdollistaa kansainvälisten ja paikallisten opiskelijoiden välinen yhteistyö, sanoo työpajaan osallistunut ensimmäisen vuoden liikkeenjohdon opiskelija Sandaruu Jayawardhana.

Keväällä luotujen suunnitelmien pohjalta sekä ainejärjestöt että ylioppilaskunta ovat entistä valmiimpia syksyyn ja uusien opiskelijoiden saapumiseen.

Kansainvälistä Vaasaa rakennetaan yhdessä

Tavoitteena on, että kansainväliset opiskelijat löytäisivät paikkansa opiskelijayhteisön lisäksi suomalaisesta yhteiskunnasta ja paikallisesta yhteisöstä sekä työelämästä opintojen jälkeen. Siksi yhteistyötä tehdään paljon paikallisten toimijoiden kanssa. Vaasan korkeakoulut ja Vaasan kaupunki järjestivät toukokuussa yhteisen Building Inclusive Vaasa Together -koulutuksen tutoreille, jotka ovat monesti kansainvälisten opiskelijoiden ensimmäinen kontakti uuteen kotipaikkakuntaansa. Tutorit saivat tilaisuudessa paitsi vinkkejä siihen, miten toimia niin, että jokainen kokee olonsa tervetulleeksi, myös hyödyllistä tietoa Vaasan kaupungin ja Welcome Officen palveluista.

Muita esimerkkejä paikallisesta yhteistyöstä kansainvälisten osaajien hyväksi ovat yliopiston koordinoima Vaasa Spouse Programme, joka auttaa kansainvälisten osaajien puolisoita verkostoitumaan, Vaasa International Talents -ohjelma, sekä Linguavaasa-verkoston tarjoamat kielikurssit, joilla kansainväliset opiskelijat voivat tutustua suomen tai ruotsin kieleen kesällä ennen opintojensa alkamista.

Mitä mieltä olit jutusta?