Opiskelijat mukana kehittämässä yhä kansainvälisempää yliopistoyhteisöä

Image
Vaasan yliopisto on käynnistänyt selvitys- ja kehitysprojektin, jolla pyritään sujuvoittamaan kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoyhteisöön sekä lopulta työelämään. Projektissa kehitetään ainejärjestöjen kansainvälisiä valmiuksia, jotta yliopistoyhteisö pysyy vahvana, kun kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä tulevaisuudessa kasvaa. 

Työpajasarjassa kartoitetaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden, ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan ja yliopiston kanssa kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista yhteisöön ja työelämään, tunnistetaan keskeisiä pullonkauloja sekä kehitetään ratkaisuja haasteisiin. Lisää löylyä kv-toimintaan -nimellä kulkeva projekti tukee yliopiston strategiaa, jossa panostetaan vahvasti kansainvälistymiseen. Yliopiston tavoitteena on lisätä merkittävästi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrää.

–Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu vaikuttaa tulevaisuudessa myös kampuksella toimivien opiskelijajärjestöjen toimintaan. Tehtävänämme on osaltamme akateemisena yhteisönä integroida kansainväliset osaajat Suomeen. Opiskelijoiden vertaistoiminta on tässä tärkeässä roolissa. On tärkeää, että toimimme yhteisönä yhdessä strategiamme toteuttamiseksi, kuvaa vararehtori Annukka Jokipii projektin tärkeyttä.

Ulkoisena kumppanina projektissa toimii Männikkömetsä Oy. Projektiin osallistuu viisi ainejärjestöä: CoMedia, Giga, Hallinnoijat, Tutti ja Warrantti. Ainejärjestöissä on lähdetty yhteisiin talkoisiin innolla mukaan.

– Vaasan yliopisto panostaa vahvasti kansainvälisyyteen, joten myös Tutissa kansainvälisten opiskelijoiden osuus kasvaa vuosi vuodelta. Tämän vuoksi haluamme huomioida kv-opiskelijat entistä paremmin ja olemme innolla projektissa mukana yhdessä muiden ainejärjestöjen ja yliopiston kanssa, kertoo teknisiä tieteitä opiskelevien ainejärjestö Tutti ry:n puheenjohtaja Eetu Lunteri.

Kansainvälisyys osaksi kaikkea arkitoimintaa

Opiskelijoiden ja ainejärjestöjen omat ideat ovat kehitystyön ytimessä, ja tavoite on kunnianhimoinen. 

– Vahvistamme projektissa ainejärjestöjen toimintamalleja kansainvälisen opiskelijan näkökulmasta. Tällä on vaikutusta välittömästi kampuksella ja vapaa-ajan toimintaan, mutta myöhemmin myös työelämässä sovellettaviin taitoihin kaikilla opiskelijoillamme. Tavoitteena on, että kansainvälisen näkökulman huomioiminen on normaalia arkitoimintaa ainejärjestötoiminnassa ja opiskelijan arjessa, sanoo Annukka Jokipii.

Vaikka kaikissa oppiaineissa ei vielä ole kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, ainejärjestöt haluavat varautua tulevaisuuteen hyvissä ajoin. Toiveissa on konkreettista tukea oman toiminnan kehittämiseen.

– Odotamme oppivamme keinoja, joiden avulla voimme osaltamme helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden sulautumista osaksi Vaasan opiskelijayhteisöä, kertoo viestintätieteilijöiden ainejärjestö CoMedia ry:n sihteeri Riina Hynönen.

Nykytila tutuksi ensimmäisissä työpajoissa

Työpajasarjan ensimmäiset tapaamiset pidettiin lokakuun lopussa ainejärjestöjen kanssa. Niissä keskusteltiin kansainvälisen toiminnan nykytilasta, haasteista ja tavoitteista ainejärjestöissä sekä  sivuttiin kansainvälistä tutorointia.

– Ensimmäisestä työpajasta jäi mieleen erityisesti keskustelu siitä, miten lähteä luomaan kv-toimintaa, ja mitä kaikkea täytyy huomioida esimerkiksi tapahtumia järjestäessä, jos se on monikielinen! kertoo hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Hallinnoijat ry:n koulutuspoliittinen vastaava Laura Karppinen.

– Yhtenä konkreettisena esimerkkinä työpajan annista ja uudesta meille esitetystä työkalusta oli kv-tapahtumajärjestämisen checklist, jota tulemme varmasti hyödyntämään myöhemmin omissa tapahtumissamme, täydentää Eetu Lunteri.

Projekti jatkuu tammikuussa, kun ainejärjestöjen uusien hallitustoimijoiden sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa ideoidaan kv-ystävällisiä toimintamalleja ainejärjestöjen arkeen. Vaasan yliopiston henkilökuntaa ja ylioppilaskuntaa osallistetaan kevään aikana omassa työpajassaan kehitysideoiden eteenpäin viemiseksi

Mitä mieltä olit jutusta?