Vaasan yliopisto rohkaisee hyödyntämään tekoälyä opetuksessa ja oppimisessa eettisesti ja vastuullisesti

Image
Vaasan yliopisto rohkaisee opiskelijoita ja opettajia tutustumaan tekoälyn ja suurten kielimallien mahdollisuuksiin opetuksessa ja oppimisessa. Niiden hyödyntäminen on lähtökohtaisesti sallittua.

On tärkeää, että opettajat ja opiskelijat eivät ainoastaan ymmärrä tekoälyn mahdollisuuksia ja rajoituksia vaan myös oppivat käyttämään tekoälyä eettisesti ja vastuullisesti. Samalla opiskelijoita valmistetaan yhteiskuntaan ja työelämään, jossa menetelmiä hyödynnetään laajasti.

Tekoäly voi tukea opetuksen ja oppimisen eri osa-alueita, mutta sen käyttö on harkittava kuhunkin oppimistilanteeseen ja -tavoitteeseen sopivaksi. Jos tekoälyn käyttö ei edistä oppimista, voidaan sen käyttöä rajoittaa. Tekoälyn käytöstä päättää opintojakson opettaja.

Opiskelijan on ilmoitettava kirjallisesti, mikäli hän on käyttänyt tekoälyä opintosuorituksessa. Jos opiskelija jättää ilmoittamatta käytöstä tai hyödyntää tekoälyä opintojaksolla, jossa se on kielletty, asia tulkitaan vilpiksi.

Mitä mieltä olit jutusta?