Yliopisto panostaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen

Opiskelijoita ja opettaja keskustelemassa pöydän ääressä.
Vaasan yliopisto on sitoutunut edistämään kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymistä suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Yliopisto haluaa kannustaa etenkin alueen pk-yrityksiä kansainvälisten osaajien palkkaamiseen. Nyt työnantaja voi saada yliopistolta 3 600 euron tuen, kun palkkaa kansainvälisen opiskelijan kolmen kuukauden kokopäiväiseen harjoitteluun.

Yliopiston tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrää merkittävästi. Heidän halutaan löytävän paikkansa Suomesta myös opintojen jälkeen. Harjoittelutuen korottaminen vuosiksi 2023–2025 on yksi keinoista, joilla yliopisto edistää kansainvälisten osaajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan vastuullisesti. Aiemmin työnantajalle on voitu maksaa 1 800 euron harjoittelutuki kolmen kuukauden harjoittelujaksosta.

– Opintojen aikaisella työharjoittelulla on erittäin merkittävä rooli kansainvälisen opiskelijan työllistymisessä Suomeen. Kansainvälisillä maisteriopiskelijoilla on jo pääsääntöisesti työkokemusta kotimaastaan, mutta ei vielä verkostoja suomalaiseen työelämään. Työharjoittelun aikana opiskelija saa kokemusta suomalaisessa työympäristössä, ja voi luoda verkostoja, jotka auttavat työllistymisessä Suomeen valmistumisen jälkeen, kertoo urapalvelujen erityisasiantuntija Nina Nässlin

Harjoittelutuen saamisen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle Kelan työssäoloehdon mukaista minimipalkkaa, jonka suuruus vuonna 2023 on 1 331 euroa kuukaudessa. Harjoittelun tulee lisäksi olla osa tutkintoon johtavia opintoja eli sisällöltään opintoihin kytkeytyvää.

Tuen toivotaan auttavan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä

Kansainväliset opiskelijat löytävät harjoittelu- ja työpaikkansa usein suurista kansainvälisistä yrityksistä ympäri Suomea. Korotetulla tuella halutaan auttaa erityisesti Pohjanmaan alueen pk-yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa ja kannustaa niitä kansainvälisten osaajien rekrytointiin.

– Alustavan kyselyn perusteella kansainväliset opiskelijat ovat tänäkin keväänä työllistyneet hyvin sekä harjoitteluihin että kesätöihin erityisesti suuriin kansainvälisiin yrityksiin, kuten Wärtsilään. Pk-yrityksissäkin tarvitaan osaajia, mutta kansainvälisen osaajan rekrytointiin voi olla korkeampi kynnys, jos kokemusta ei vielä ennestään ole, Nässlin toteaa. 

– Harjoittelijan palkkaaminen on yksi keino kokeilla, miten toimiminen kansainvälisen opiskelijan kanssa sujuu.  Kielitaitokaan ei pitäisi olla esteenä, sillä nykyiset kielenkääntäjälaitteet tai -sovellukset toimivat yllättävän hyvin ja rallienglantikin on ihan ok, naurahtaa Nässlin.

Yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden kokemukset harjoitteluista ovat pääsääntöisesti positiivisia. Moni kansainvälinen opiskelija on löytänyt paikkansa Suomessa juuri harjoittelun kautta. Yritykselle kansainvälisen osaajan rekrytointi taas voi tuoda uutta näkökulmaa toiminnan kehittämiseen ja kansainvälisten asioiden huomiointiin liiketoiminnassa.

– Harjoittelu voi olla myönteinen oppimiskokemus sekä harjoittelijalle että yritykselle. Sen kautta voi syntyä myös idea esimerkiksi opinnäytetyölle, joka hyödyttää sekä yritystä että opiskelijaa, Nässlin kertoo.

Lue lisää kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelutuesta englanniksi

Mitä mieltä olit jutusta?