Yhteistyö eurooppalaisen korkeakoulutuksen uudistamiseksi tiivistyy – yliopisto mukana rahoitusta saavassa EUNICE-verkostossa

Image
Vaasan yliopisto on mukana eurooppalaisessa yliopistoverkostossa, joka saa Euroopan komissiolta 14,4 miljoonan euron rahoituksen toimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen. Pilottihankkeena kolme vuotta toiminut EUNICE European University for Customised Education on yksi Eurooppalaiset yliopistot -aloitteeseen valituista verkostoista, jotka luovat pohjaa yhtenäiselle eurooppalaiselle koulutusalueelle.

– Kansainvälistyminen on avain menestykseen ja yksi tärkeimmistä painopisteistä yliopistomme strategiassa. Tarvitsemme vahvaa kansainvälistä yhteistyötä, jotta voimme vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin. Olemme iloisia, että saamme kehittää EUNICEa edelleen ja olla näin etulinjassa muovaamassa eurooppalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuutta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa voimme tuoda opiskelijat ja henkilöstön ympäri Eurooppaa yhteen jakamaan tietoa, resursseja, kokemuksia ja innovaatioita, kommentoi rehtori Minna Martikainen.

EUNICE aloitti toimintansa vuonna 2020 kolmevuotisena pilottihankkeena, jolloin mukana oli Vaasan yliopiston lisäksi seitsemän eurooppalaista korkeakoulua. Vuonna 2022 verkostoon liittyi kolme uutta jäsentä, ja nyt kymmenen yliopiston verkostolle myönnetyllä rahoituksella on tarkoitus turvata toiminnan laajentaminen ja syventäminen vuoteen 2027 asti.

Jäsenyliopistojen yhteisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille ainutlaatuisia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja, edistää monitieteisiä lähestymistapoja monitahoisten ongelmien ratkaisemiseksi ja tehdä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa alueellisen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

– Me EUNICEssa uskomme, että yhdessä voimme päästä eroon esteistä, joita kukin korkeakoulu kohtaa erillään. Onnistuessamme autamme lopulta eurooppalaisia yhteisöjä vastaamaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin, ja näin ollen autamme luomaan uusia ratkaisuja koko Euroopalle, toteaa hanketta koordinoivan Poznańin teknillisen yliopiston rehtori Teofil Jesionowski.

Toimintansa aikana EUNICE on tarjonnut jäsenyliopistojensa opiskelijoille muun muassa korkeatasoista digitaalista opintotarjontaa. Se on mahdollistanut, että opiskelijat ovat voineet sisällyttää tutkintoonsa myös sellaisia opintoja, joita omassa kotiyliopistossa ei ole ollut tarjolla. Opiskelijat ovat myös päässeet innovoimaan yhdessä ja päässeet tapaamaan toisiaan myös kasvotusten esimerkiksi kesäkursseilla ja lentopalloturnauksessa.

– Tulevalla kaudella syvennämme yhteistyötä ja menemme kohti syviä rakenteellisia muutoksia. Meillä on esimerkiksi alkamassa yhteisiä monitieteisiä koulutusohjelmia EUNICE-yliopistojen kesken. Jo aiemmin aloitetut, hyväksi havaitut toimet jatkuvat ja laajenevat, kertoo kehityspäällikkö Ivanka Capova.

Lue lisää yhteistyöstä ja korkeakoulujen visiosta EUNICE-verkoston verkkosivuilta.

Tietolaatikko

EUNICE European University for Customised Education -verkostoon kuuluvat:

EUNICE on yksi 50 korkeakouluverkostosta, jotka ovat mukana Euroopan komission Eurooppalaiset yliopistot -aloitteessa. Verkostolle on myönnetty toimintansa laajentamiseen 14,4 miljoonaa euroa Erasmus+-rahoitusta.

Mitä mieltä olit jutusta?