Parhaan artikkelin palkinto professori Marko Kohtamäelle ja Luulajan teknillisen yliopiston tutkijoille

Image
Vaasan yliopiston ja Luulajan teknillisen yliopiston tutkijoiden artikkeli on palkittu parhaana yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin liittyvänä artikkelina Association of Marketing Theory and Practicen AMTP-konferenssissa Yhdysvalloissa.

Kirjoittajaryhmään kuuluvat Vaasan yliopiston strategiaprofessori Marko Kohtamäki sekä Luulajan teknillisen yliopiston vieraileva tutkija Nikolina Koporcic, apulaisprofessori David Sjödin ja professori Vinit Parida.

Palkittu artikkeli ”Fail fast, learn fast: Understanding the process of learning from failure in SMEs” tarkastelee tietointesiivisten pk-yritysten virheistä oppimisen prosesseja ja käytäntöjä.

– On kunnia saada palkinto artikkelista, joka mielestämme tuo tärkeän lisän pk-yrityksiin ja organisaatio-oppimiseen liittyvään keskusteluun. Lisäksi on upeaa tehdä työtä näin mahtavien kollegoiden kanssa., sanoo professori Kohtamäki.

Kohtamäen mukaan yliopiston strategisen liiketoiminnan kehittämisen tutkimusohjelmalla on pitkäjänteistä ja syvää yhteistyötä Luulajan teknillisen yliopiston Yrittäjyyden ja innovaatioiden yksikön kanssa. Yksikköä johtaa professori Vinit Parida, joka toimii myös Vaasan yliopiston vierailevana professorina.

"Oppiminen pitää nähdä investointina tulevaisuuteen"

Palkitussa artikkelissa tarkastellut pk-yritysten virheistä oppimisen käytännöt liittyvät virheiden tunnistamiseen ja määrittelyyn, yhteisen ymmärryksen rakentamiseen virheiden syistä ja seurauksista sekä varsinaiseen soveltamiseen, jossa toimintaa kehitetään käytännössä. Pk-yrityksillä on yleensä rajalliset resurssit, joten niiden virheistä oppimista leimaavatkin kehittämisresurssien vähyys sekä toiminnan ja oppimisen sattumanvaraisuus.

Image
Professori Marko Kohtamäen mukaan rajalliset resurssit näkyvät pk-yritysten pyrkimyksissä oppia virheistään.

– Vaikka pk-yrityksillä on resurssirajoitteita, artikkelimme painottaa oppimisen merkitystä yritysten tulevaisuuden suorituskyvylle. Oppiminen nähdään investointina tulevaisuuteen. Oppimisen ja kehittämisen prosessit vaativat systemaattista johtamista, jossa arjen toiminnan sattumanvaraisuudesta ja haasteita huolimatta toimintaa kehitetään tavoitteellisesti, muistuttaa Kohtamäki.

Etelä-Carolinassa 15.-18. maaliskuuta pidetty AMTP on kansainvälinen ja monitieteinen akateeminen konferenssi, joka keskittyy yhdistämään ja luomaan siltaa akateemisten teorioiden ja reaalimaailman käytäntöjen välille.

Mitä mieltä olit jutusta?