Rehtori Minna Martikainen valittu Unifin hallitukseen

Image
Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen on valittu Unifin hallitukseen kaudelle 2024–2025.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on valinnut uuden hallituksen kaudelle 2024–2025. Rehtori Ilkka Niemelä Aalto-yliopistosta valittiin Unifin uudeksi puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtorit Ingmar Björkman Hankenilta, Minna Martikainen Vaasan yliopistosta, Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta ja Juha-Matti Saksa LUT-yliopistosta.

– Kiitän lämpimästi luottamuksesta. Unifi on kansallinen yhteistyöorganisaatio, jonka tärkeä tehtävä on varmistaa ja edistää korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen saavutettavuutta Suomessa. Suomen korkea tavoite nostaa tutkimus- ja kehittämismenojen osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä vaatii, että TKI-osaamista ja koulutusta on tarjolla juuri siellä, missä yritykset sitä tarvitsevat. Tästä loistava esimerkki on Vaasa, jossa energiateknologiayritysten johdattamana viennin osuus on korkea. Vientiyritykset ja korkeatasoinen tutkimus takaavat maan tulevan kasvun, sanoo rehtori Minna Martikainen.

– Sama koskee Suomen tavoitetta nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten osuus muiden OECD-maiden tasolle eli 50 prosenttiin nykyisestä alle 40 prosentista vuoteen 2050 mennessä. Toimenpiteet on tehtävä siellä, missä vajetta on. Tällä tavoin voidaan taata laaja kansallinen osaamispohja koko maan kasvun ja kansallisen osaamisen huoltovarmuuden takaamiseksi, Martikainen jatkaa.

Yliopistot korostavat, että tieteen ja tutkimuksen pitkäjänteinen rahoitus sekä johdonmukainen, tietoon perustuva tiedepolitiikka ovat aivan olennaisia Suomen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Keskeistä on myös tutkimuksen vapaus. Se on korkeatasoisen, yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla hyödyttävän tutkimuksen edellytys. Se on myös yksi demokraattisen, sivistyneen yhteiskunnan perusarvoista, josta meidän on yhdessä pidettävä kiinni.

Lue uutinen Unifin sivuilla.

Mitä mieltä olit jutusta?