Vaasan yliopistolle useita tutkimusrahoituksia yli 1,5 miljoonan euron edestä – osoitus yliopiston merkittävyydestä yhteiskunnalle ja teollisuudelle

Image
Vaasan yliopistolle on myönnetty loppuvuoden aikana useita isoja tutkimusrahoituksia, mikä on osoitus yliopiston tutkimuksen korkeasta laadusta ja sen huomattavasta merkityksestä yhteiskunnalle ja teollisuudelle. Rahoituksilla vahvistetaan edelleen yliopiston tutkimusta ja tutkimusinfrastruktuureja, joita yliopisto tarjoaa myös yhteistyökumppaneiden käyttöön.

– Vaasan yliopiston uudessa strategiassa keskiössä on kestävä liiketoiminta, energia ja yhteiskunta. Saadut rahoituspäätökset ovat osoitus tutkimuksemme vaikuttavuudesta.  Yliopiston tekemät merkittävät TKI-panostukset alkavat kantaa hedelmää, ja olemme voimakkaalla kasvu-uralla, toteaa Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

Eduskunta jakoi tiistaina 12.12. joululahjarahoiksi kutsutun jakovaran. Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalusta sai 450 000 euron määrärahan vetytutkimusympäristön kehittämistä varten. Määrärahalla panostetaan varsinkin vedyn moottorikäytön edellyttämän turvallisen varastointi- ja polttoainejärjestelmän toteuttamiseen. 

VEBIC tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä erityisesti Vaasan seudun energiaklusterin kanssa, joten tuleva vetytutkimusympäristö hyödyttää myös Pohjanmaan alueen yrityksiä ja vahvistaa suoraan energiaklusteria. Kansainvälisesti kilpailukykyinen osaamis- ja innovaatioekosysteemi houkuttelee myös osaamista ja tukee alueen elinkeinojen kehittymistä.

– Lämpimät kiitokset alueen kansanedustajille, puuhamiehenä Joakim Strand. Otamme rahoituksen suurella kiitollisuudella vastaan ja pidämme sitä merkittävänä tukena yliopiston tärkeän TKI-toiminnan edistämiseksi, Martikainen sanoo.

Energiatekniikan professori Xiaoshu Lu Vaasan yliopistosta on saanut Suomen Akatemialta 310 451 euron rahoituksen tutkimukseen, jossa aiotaan kehittää uusi tapa optimoida koulurakennusten energiankulutusta heikentämättä koulujen sisäilman laatua. SustainSchool-hankekonsortiossa ovat mukana hanketta vetävä Aalto-yliopisto sekä Vaasan yliopisto. Kolmivuotisessa hankkeessa on tarkoitus tehdä kansainvälistä yhteistyötä, jossa hyödynnetään LUMI-supertietokonetta.

Lisäksi Vaasan yliopiston viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen on saanut Suomen Akatemialta 345 170 euron tutkimusrahoituksen osana Tampereen yliopiston vetämää SYNTHETICA-konsortiota. Kolmevuotisessa hankkeessa tutkitaan tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monitahoisia heijastusvaikutuksia ja rajoituksia työelämässä, liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa.

Kestävä energiasiirtymä edellyttää monitieteistä tutkimusta ja TKI-toimintaa. Nordic Energy Research -konsortio on myöntänyt 500 000 euroa professori Miadreza Shafiekhahin ja tutkijatohtori Shah Shakeelin markkinoinnin ja tekniikan alan ”Best4Grid”-yhteishankkeelle. Hankkeessa tutkitaan ajoneuvojen akkuvarastojen käyttöä vihreään liikenteeseen ja sähköverkon vakauttamiseen.

Vaasan yliopisto on myös osa Euroopan paikalliskehityksen innovaatioyhdistys AEIDL:n (European Association for Innovation in Local Development) johtamaa konsortiota, joka toteuttaa Euroopan unionin Communities for Climate (C4C) -aloitetta. Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen aloitteelle, jonka tavoitteena on tukea useita järjestäytyneitä paikallisyhteisöjä, jotka haluavat ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi paikallisyhteisölähtöisten aloitteiden avulla. Vaasan yliopiston tutkija Martta Ylilauri toimii yhtenä viidestä valitusta aihekohtaisesta asiantuntijajohtajasta.

Mitä mieltä olit jutusta?