Image
Sorin Dan ja Hanna-Kaisa Pernaa
10.08.2023

Sote-erämaa voi nykyisin sijaita kaupungissakin – sosiaali- ja terveyspalvelujen katveita ja heikkoa saatavuutta ei pelasteta vain lentävillä lääkäreillä

Kirjoittajat
Riikka Kalmi
Sosiaali- ja terveyspalveluiden katvealueet eli niin sanotut sote-erämaat (medical deserts) ovat iso ongelma monessa Euroopan maassa. Tyypillisesti kyse on ollut harvaan asutuista alueista, joissa asukkailla on vaikeuksia päästä hoitoon esimerkiksi palveluiden puutteen ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Myös Suomessa on selkeitä alueellisia eroja etenkin perusterveydenhuollon palveluiden saatavuudessa.

–  Sosiaali- ja terveyspalveluiden katvealueita esiintyy lähes kaikissa maailman maissa, mukaan lukien kehittyneet maat Euroopassa. Perinteisesti kyse on ollut syrjäisistä maaseutualueista tai vaikkapa saarista, mutta tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että näitä katvealueita esiintyy myös kaupunkiympäristöissä, sanoo aihetta tutkiva julkisjohtamisen nuorempi apulaisprofessori Sorin Dan Vaasan yliopistosta. 

Danin mukaan jopa tiheästi asutuista suurkaupungeista saattaa löytyä tällaisia katveita. Tämä saattaa johtua esimerkiksi tiettyjen kaupunginosien tai lähiöiden demografisesta tai heikosta sosioekonomisesta tilanteesta, joka voi heikentää alueen houkuttelevuutta lääkäreiden ja hoitajien silmissä.  

Myös Vaasan yliopistosta sosiaali- ja terveyshallintotieteen alalta väitellyt tutkija Hanna-Kaisa Pernaa näkee, että ilmiö on muuttunut viimeisen vuosikymmenien aikana. 

– Edelleen puhutaan pitkistä välimatkoista syrjäseudulla, mutta yhä enemmän myös siitä, että ei kerta kaikkiaan ole ihmisiä, jotka hoitaisivat – eli hoitoa ei ole saatavilla, hän sanoo. 

Suomessa syrjäseutujen ja pikkupaikkakuntien lääkäripulan lisäksi otsikoihin onkin nyt yhä enemmän noussut yleinen hoitajapula, sairaaloiden ja terveyskeskusten jonot, osastojen sulkemiset ja leikkausten siirtämiset.  Puhutaan jo terveydenhuollon kriisistä, joka pahimmassa tapauksessa tuottaa lisää sote-erämaita. 

Katvealueella heikentävä vaikutus terveydentilaan – kroonisten sairauksien seuranta saattaa ontua

Sorin Dan on mukana EU:n Horisontti-ohjelmasta rahoitusta saaneessa ROUTE-HWF-tutkimushankkeessa, jossa määritellään, mitä medical desert eli sosiaali- ja terveyspalveluiden katvealue oikein tarkoittaa, ja luokitellaan erityyppisiä katvealueita. Hankkeessa myös tutkitaan, miten näitä alueita voidaan mitata ja valvoa sekä millaiset tekijät aiheuttavat katvealueita. Lisäksi tarkoituksena on tarjota ohjeita kansallisille ja alueiden päättäjille ja luoda tiekartta toimista, joilla vähennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden heikon saatavuuden alueita Euroopassa. 

– Katvealueet vaikuttavat haitallisesti ihmisten terveydentilaan ja mahdollisuuksiin saada sairaanhoitoa silloin, kun he sitä tarvitsevat ja siellä, missä he sitä tarvitsevat. Tämä voi näkyä esimerkiksi kroonisten sairauksien hoidossa ja hoidon jatkuvuudessa, Sorin sanoo. 

Tätä vahvistaa hankkeessa tehty tuore julkaisu.

Mitä mieltä olit jutusta?