Sami Itani

Kauppatieteiden tohtori, entinen kymmenottelija, Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja
”Vihdoinkin urheiluun erikoistunutta korkealaatuista johtamiskoulutusta Suomessa”
Sami Itani

”Olen erittäin mielissäni, että urheiluun erikoistunutta korkealaatuista johdon koulutusta järjestetään ja annan todella mieluusti oman panokseni tähän hienoon ja varsin tarpeelliseen koulutukseen.”

Näin kauppatieteiden tohtori Sami Itani kehuu Vaasan yliopiston Executive Educationin tarjoamaa Suomen ensimmäistä Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin -MBA-koulutusta, jossa hän toimii yhtenä kouluttajana. Sami Itani on myös entinen kymmenottelija ja Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja. 

Itani pitää johtamisosaamisen parantamista ja urheiluliiketoiminnan kehittämistä välttämättömänä ja syventävää korkealaatuista koulutusta kaivattuna. Urheilu on menossa yhä enemmän kohti ammattimaista liiketoimintaa ja sitä tulisi Itanin mielestä myös johtaa ammattimaisesti.

”Ilahduin havaitessani, että koulutuksen osallistujilla on todella monipuolinen tausta, sillä tulevaisuuden päätöksentekijöiksi tarvitaan ehdottomasti diversiteettiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Meillä on koossa ryhmä päteviä tulevia urheilujohtajia!” 

Taidokas johtajuus avaa tien menestykseen

”Tasokkaalle johtajien koulutukselle on aina muutenkin kysyntää. On hienoa, että tässä koulutuksessa tarjotaan juuri niitä valmiuksia, joilla urheiluorganisaatiot voivat löytää uusia keinoja menestyä.” 

Itanin mukaan urheiluliiketoiminnassa substanssiosaamisen merkitys pienenee sitä mukaa, kuin organisaation koko kasvaa. Yleisjohtamisen osaaminen on tällöin tärkeää ja ihmislähtöisyyden merkitys korostuu. 

”Urheilu on kuitenkin merkittävä kansalaistoiminnan lähde ja sillä on hyvinvointivaltiota palveleva asema. Tarvitsemme siis myös erittäin hyviä johtajia, jotka osaavat johtaa taidokkaasti nimenomaan urheiluorganisaatioita.”

Itani muistuttaa myös, että urheilu liiketoimintana kasvaa koko ajan ja kaupallista potentiaalia on.

Persoona ja some peliin urheilussa ja yrityselämässä

Entä mitä sitten yrityselämä voisi oppia urheilumaailmasta ja päin vastoin? Itanin mielestä vaikka ja mitä, mutta ainakin tunteen paloa.

”Intohimoinen heittäytyminen ja persoonan peliin laittaminen ovat urheilun vaikutuspiiristä tuttuja ominaisuuksia, joita soisi näkevän enemmän yritysmaailmassa.”

Itani nostaa esille myös tavoitteellisuuden sekä sen, miten vaikeita asioita käsitellään.

”Palautteen vastaanottamisen ja rakentavan kritiikin taito on urheilumaailmassa vahva.”

Toki yritysmaailmassa on myös asioita, joiden Itani näkisi mielellään lipuvan osaksi urheiluliiketoimintaa.

”Selkeämmät organisaatiorakenteet ja toimenkuvat sekä roolijako. Yrityselämässä esimerkiksi luottamusjohdon ja toimivan johdon roolitus on tarkkarajainen ja täsmällinen.”

Urheilumaailmassa kaivataan lisäksi järeämpää viestinnän ymmärrystä ja osaamista. Sosiaalisen median rooli on kasvava ja se on markkinointikanavana loistava. 

”Urheilumaailmassa on suuri viestintäkoulutuksen vaje. Oppia pitäisi kartuttaa ainakin monikanavaisesta kohdistetusta ulkoisesta viestinnästä.”

Valmentava johtajuus vaatii ja sitouttaa

Lopuksi sananen valmentavasta johtajuudesta. Itani näkee sen parhaana antina sitouttavan ja kehittävän vaikutuksen, mutta tunnustaa myös vaativuuden.

”Valmentava johtaminen on henkilökohtaisempaa ja intensiivisempää, ja se vaatii esimieheltä paljon enemmän sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja. Urheilumaailmassahan näitä perinteisesti onkin, mutta yritysmaailman puolella fokus on aiemmin ollut ”kovemmassa” johtajuudessa ja strategisessa lähestymistavassa.”

Lue lisää urheilujohtamisen ja -markkinoinnin koulutuksesta täällä.