Image
Bloomberg Lab opiskelija

Bloomberg Lab

Taitoja työmarkkinoille ja tukea tutkimukseen Bloomberg Lab

Vaasan yliopiston uusi Bloomberg Lab tarjoaa opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille pääsyn kansainvälisen taloustietopalvelu Bloombergin reaaliaikaisiin markkina- ja taloustietoihin, uutisiin, analyyseihin ja analyysityökaluihin.

  • Bloomberg Lab on opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitettu ympäristö, jossa hyödynnetään kansainvälisesti tunnetun Bloombergin tietokantoja, analyyseja, työkaluja ja uutisvirtaa raha-, pääoma- ja hyödykemarkkinoiden seuraamisessa ja simuloimisessa.

  • Bloombergin päätteitä käyttävät rahoitusalan ammattilaiset ympäri maailmaa. Bloomberg-osaaminen lisää opiskelijoiden vetovoimaa työmarkkinoilla.

  • Bloombergin reaaliaikaisesta markkina- ja taloustiedosta, analyyseista ja uutisista on hyötyä kaikilla yliopiston aloilla - niin kauppatieteissä, tekniikassa, hallintotieteissä kuin viestinnässäkin.

  • Yliopistolla on uusi kumppanuussopimus OP Ryhmän kanssa, johon kuuluvat yhteistyömahdollisuudet liittyen Bloomberg Labiin.
Bloomberg lab Vaasan yliopistossa

Sijainti

Bloomberg Lab sijaitsee Vaasan yliopiston Fabriikki-rakennuksen luokassa 351b. Tilassa on 12 Bloomberg-päätettä.

Käyttö

Bloomberg Labia käytetään useilla eri kursseilla ja harjoitustöissä. Luokkatila on kurssiaikojen ulkopuolella opiskelijoiden ja tutkijoiden vapaassa käytössä.

”Bloomberg Lab tuo paljon hyötyä rahoituksen opetukseen. Se tarjoaa opiskelijoille ja opettajille pääsyn reaaliaikaisiin finanssimarkkinoiden uutisiin, tietokantoihin ja analyyseihin. Tulemme käyttämään Bloomberg Labia laajasti eri kursseilla. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Bloombergin aineistoja ja analyyseja esimerkiksi harjoitustöiden ja lopputöiden tekemisessä. Bloombergin päätteiden tunteminen on merkittävä etu, joka auttaa opiskelijoita työpaikan saannissa.”

Rahoituksen professori
Janne Äijö
Vaasan yliopisto

Janne Äijö

Taloustietopalvelu Bloomberg Terminal

Bloomberg Terminal -palvelu tarjoaa reaaliaikaisia uutisia ja tietoja taloudesta sekä rahoitusmarkkinoilta, Palvelun on perustanut yrittäjä ja entinen New Yorkin kaupungin pormestari Michael R. Bloomberg vuonna 1981. Maailmassa on yli 325 000 Bloomberg-päätettä, joita käyttävät maailman vaikutusvaltaisimmat päättäjät – kuten institutionaaliset sijoittajat, salkunhoitajat ja analyytikot. Lisäksi Bloombergilla on yli 350 omaa analyytikkoa, jotka seuraavat ja analysoivat yrityksiä, taloutta, markkinoita, politiikkaa ja yritysten hallintoa ympäri maailmaa.Bloombergin palvelu sisältää

  • Reaaliaikaista dataa taloudesta sekä osake-, joukkovelkakirja-, valuutta- ja hyödykemarkkinoilta.
  • Bloomberg-tietopalvelu (Bloomberg Intelligence) tarjoa riippumattomia näkemyksiä, interaktiivista dataa sekä tutkimusta eri toimialoilta ympäri maailmaa.
  • Bloomberg Televisio ja Bloomberg Radio.
  • Pääsy Bloombergin tietopalvelun (BI) ja useiden muiden markkinaanalyytikoiden kirjoittamaan sisältöön.
  • Taulukko-, simulointi- ja visualisointityökalut datan analysointiin.

Yhteystiedot

Bloomberg Labin yhteyshenkilöt

Kuva
John Kihn

John Kihn

Yliopisto-opettaja, finance
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Rahoitus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498537
Toimisto
Fabriikki F649
Avaa profiilisivu