Taitoja työmarkkinoille ja tukea tutkimukseen Bloomberg Lab

Vaasan yliopiston uusi Bloomberg Lab tarjoaa opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille pääsyn kansainvälisen taloustietopalvelu Bloombergin reaaliaikaisiin markkina- ja taloustietoihin, uutisiin, analyyseihin ja analyysityökaluihin.

 • Bloomberg Lab on opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitettu ympäristö, jossa hyödynnetään kansainvälisesti tunnetun Bloombergin tietokantoja, analyyseja, työkaluja ja uutisvirtaa raha-, pääoma- ja hyödykemarkkinoiden seuraamisessa ja simuloimisessa.

 • Bloombergin päätteitä käyttävät rahoitusalan ammattilaiset ympäri maailmaa. Bloomberg-osaaminen lisää opiskelijoiden vetovoimaa työmarkkinoilla.

 • Bloombergin reaaliaikaisesta markkina- ja taloustiedosta, analyyseista ja uutisista on hyötyä kaikilla yliopiston aloilla - niin kauppatieteissä, tekniikassa, hallintotieteissä kuin viestinnässäkin.

 • Yliopistolla on uusi kumppanuussopimus OP Ryhmän kanssa, johon kuuluvat yhteistyömahdollisuudet liittyen Bloomberg Labiin.
Bloomberg lab Vaasan yliopistossa

Bloomberg Lab Vaasan yliopistossa

Sijainti

Bloomberg Lab sijaitsee Vaasan yliopiston päärakennuksen Tervahovin toisessa kerroksessa luokassa D218. Tilassa on 12 Bloomberg-päätettä.

Käyttö

Bloomberg Labia käytetään useilla eri kursseilla ja harjoitustöissä. Luokkatila tulee olemaan kurssiaikojen ulkopuolella opiskelijoiden ja tutkijoiden vapaassa käytössä. Bloomberg Lab on tällä hetkellä rajoitetussa käytössä. Se avataan opiskelijoiden käyttöön koronatilanteen salliessa.

Bloomberg Market Concepts

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Bloomberg Market Concepts (BMC) verkkokurssi maksutta. Kurssista saatava todistus osoittaa, että opiskelijalla on hallussaan talouden ja rahoituksen peruskäsitteet sekä taito käyttää Bloombergin päätteitä.

”Bloomberg Lab tuo paljon hyötyä rahoituksen opetukseen. Se tarjoaa opiskelijoille ja opettajille pääsyn reaaliaikaisiin finanssimarkkinoiden uutisiin, tietokantoihin ja analyyseihin. Tulemme käyttämään Bloomberg Labia laajasti eri kursseilla. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Bloombergin aineistoja ja analyyseja esimerkiksi harjoitustöiden ja lopputöiden tekemisessä. Bloombergin päätteiden tunteminen on merkittävä etu, joka auttaa opiskelijoita työpaikan saannissa.”

Rahoituksen professori
Janne Äijö
Vaasan yliopisto

Janne Äijö

Taloustietopalvelu Bloomberg Terminal

Bloomberg Terminal -palvelu tarjoaa reaaliaikaisia uutisia ja tietoja taloudesta sekä rahoitusmarkkinoilta, Palvelun on perustanut yrittäjä ja entinen New Yorkin kaupungin pormestari Michael R. Bloomberg vuonna 1981. Maailmassa on yli 325 000 Bloomberg-päätettä, joita käyttävät maailman vaikutusvaltaisimmat päättäjät kuten institutionaaliset sijoittajat, salkunhoitajat ja analyytikot. Lisäksi Bloombergilla on yli 350 omaa analyytikkoa, jotka seuraavat ja analysoivat yrityksiä, taloutta, markkinoita, politiikkaa ja yritysten hallintoa ympäri maailmaa.Bloombergin palvelu sisältää

 • Reaaliaikaista dataa taloudesta sekä osake-, joukkovelkakirja-, valuutta- ja hyödykemarkkinoilta.
 • Bloomberg-tietopalvelu (Bloomberg Intelligence) tarjoa riippumattomia näkemyksiä, interaktiivista dataa sekä tutkimusta eri toimialoilta ympäri maailmaa.
 • Bloomberg Televisio ja Bloomberg Radio.
 • Pääsy Bloombergin tietopalvelun (BI) ja useiden muiden markkinaanalyytikoiden kirjoittamaan sisältöön.
 • Taulukko-, simulointi- ja visualisointityökalut datan analysointiin.

Yhteystiedot

Bloomberg Labin yhteyshenkilöt

John Kihn
John Kihn
Yliopisto-opettaja, finance

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Rahoitus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8537
 • Tervahovi D221
Stig Xenomorph
Stig Xenomorph
Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Rahoitus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8625
 • Tervahovi D337